Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669, e- mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:29.08.2021.g.
Broj:01-29-08/2021NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać

I ostalim međunarodnim i domaćim predstavnicima vlasti, kao i medijima

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obavještavamo Vas kao i do sada da ćemo nastaviti sa tenzijom kontinuiteta obilježavanja, kao i
podsjećanja na 28.11.2018.godinu kada su: Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić, Azema Babić i drugi u sprezi
sa budžetskim inspektorom Besimom Midžić uspostavili i provode neviđenu sistemsku diskriminaciju
bez presedana, torturu, nasilje, retraumatizaciju, policijsko zastrašivanje i sve druge oblike nasilja nad
našom Koordinacijom.
Mi smo odgovorili trajnom Kampanjom otpora „UZ ZID“ koju provodimo i provodit ćemo sve dok se
ovakav odnos prema nama ne promijeni.Organizirali smo: protestne šetnje, peticije i druge oblike
demokratski dopustivog izraza nezadovoljstva na koje su gore pomenuti predstavnici ostali indolentni
istrajavajući i dalje na jednostranom nezakonitom istrajavanju na odbacivanju svakog oblika dijaloga s
nama, osporavanju namjenskog finansiranja za redovan rad svih naših devet udruženja i saveza, a sve pod
krinkom činjenično neutemeljenih bolesno princijelnih i bezobrazno demagoških tvrdnja bez ikakvog
pokrića da smo eto tobož netrasparentni.

Kako i pored svih naših dosadašnjih provođenih aktivnosti nema sluha za socijalni dijalog, nema sluha za
oblik redovnog finansiranja i nema primjerenog sankcioniranja kroz displicinski postupak za gore
navedenu udruženu grupu zbog zloupotrebe položaja, neprovođenja Odluka zakonodavnih izvršnih organa
kao i istrajnog kršenja međunarodnog i domaćih zakonskih okvira koje se tiču prava i položaja osoba sa
invaliditetom i njihovih udruženja i saveza.
Sve gore navedeno naš otpor kroz Kampanju „UZ ZID“ i dalje čini opravdanim i osnovanim.
Progonit ćemo našim kvalitetom pritiska gore pomenute vinovnike sve dok zbog svojih postupaka ne budu
sankcionirani.
Kako je ponovo pogoršan – intenzivirano širenje koronavirusa naše prethodno planirane aktivnosti
protestnog karaktera ćemo i dalje pripremati i provoditi čim se zato steknu adekvatne epidemiološke
okolnosti.To iz razloga što ova kategorija spada u ranjivu i od gore pomenutih predstavnika ovog
Ministarstva zanemarenu kategoriju društva, što će reći da velik broj nas nije cjepljen, što bi protestnim
okupljanjem moglo usložniti našu zdravstvenu situaciju.Zbog svega gore pomenutog ćemo i ovaj
28(dvadesetiosmi) obilježiti distribucijom ove naše informacije svim domaćim i međunarodnim
predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti,a potom ćemo naredni period iskoristiti za pripremu
ponovljenih protesta, te formiranja šatora za naš boravak pred Ministarstvom kad ne isključujemo štrajk
glađu, kao i blokadom saobraćajnica sve do ispunjenja naših do sada već opšte poznatih zahtijeva.

Insistirat ćemo također da se naš zaključak o postavljanju ploče sa imenima gore pomenutih lidera
diskriminacije trajno postavi na odgovarajući prostor ispred Ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK koji će podsjećati na 28.11.2018.g.
U periodu priprema i provođenja ovih aktivnosti smo uključili predstavnike Međunarodne zajednice
gospođu Tanju Fajon, Nevenku Tromp i dr. važne sudionike iz područja ljudskih prava i zaštite
marginaliziranih i ranjivih kategorija i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu.

Sve ove aktivnosti pripremamo, a i provest ćemo ih u terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti,
a i pozvati da pratite Vašim prisustvima ili posredstvom ZOOM aplikacije naš istrajni otpor prema
bestijalnom bezobraznom, tiranskom, jednostranom nenadležnom i nezakonitom djelovanju gore
pomenute udružene grupe prema našim udruženjima i savezima.
Nećemo se umoriti, nećemo posustati, nećemo se uplašiti u dokazivanju, kao i pozivanju nadležnih da se
zbog ovakvog stanja odgovorni kazni i isto poboljša – promijeni.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

 

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669,061/860 600 mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“
Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:27.07.2021.g.
Broj:01-27-07/2021NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obavještavamo Vas kao i do sada da ćemo nastaviti sa tenzijom kontinuiteta obilježavanja, kao i
podsjećanja na 28.11.2018.godinu kada su: Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić, Azema Babić i drugi u sprezi
sa budžetskim inspektorom Besimom Midžić uspostavili i provode neviđenu sistemsku diskriminaciju
bez presedana, torturu, nasilje, retraumatizaciju, policijsko zastrašivanje i sve druge oblike nasilja nad
našom Koordinacijom.
Mi smo odgovorili trajnom Kampanjom otpora „UZ ZID“ koju provodimo i provodit ćemo sve dok se
ovakav odnos prema nama ne promijeni.Organizirali smo: protestne šetnje, peticije i druge oblike
demokratski dopustivog izraza nezadovoljstva na koje su gore pomenuti predstavnici ostali indolentni
istrajavajući i dalje na jednostranom nezakonitom istrajavanju na odbacivanju svakog oblika dijaloga s
nama, osporavanju namjenskog finansiranja za redovan rad svih naših devet udruženja i saveza, a sve pod
krinkom činjenično neutemeljenih bolesno princijelnih i bezobrazno demagoških tvrdnja bez ikakvog
pokrića da smo eto tobož netrasparentni.

Kako i pored svih naših dosadašnjih provođenih aktivnosti nema sluha za socijalni dijalog, nema sluha za
oblik redovnog finansiranja i nema primjerenog sankcioniranja kroz displicinski postupak za gore
navedenu udruženu grupu zbog zloupotrebe položaja, neprovođenja Odluka zakonodavnih izvršnih organa
Kao i istrajnog kršenja međunarodnog i domaćih zakonskih okvira koje se tiču prava i položaja osoba sa
invaliditetom i njihovih udruženja i saveza.
Sve gore navedeno naš otpor kroz Kampanju „UZ ZID“ i dalje čini opravdanim i osnovanim.
Progonit ćemo našim kvalitetom pritiska gore pomenute vinovnike sve dok zbog svojih postupaka ne budu
sankcionirani.
Kako je vrijeme godišnjih odmora Kampanju „UZ ZID“ za ovaj 28(dvadesetiosmi) ćemo provesti
distribucijom ove naše informacije svim domaćim i međunarodnim predstavnicima zakonodavne izvršne
vlasti, a potom ćemo naredni period iskoristiti za pripremu ponovljenih protesta, te formiranja šatora za
naš boravak pred Ministarstvom kad ne isključujemo štrajk glađu, kao i blokadom saobraćajnica sve do
ispunjenja naših do sada već opšte poznatih zahtijeva.
Insistirat ćemo također da se naš zaključak o postavljanju ploče sa imenima gore pomenutih lidera
diskriminacije trajno postavi na odgovarajući prostor ispred Ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK koji će podsjećati na 28.11.2018.g.
U periodu priprema i provođenja ovih aktivnosti smo uključili predstavnike Međunarodne zajednice
gospođu Tanju Fajon, Nevenku Tromp i dr. važne sudionike iz područja ljudskih prava i zaštite
marginaliziranih i ranjivih kategorija i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu.
Sve ove aktivnosti pripremamo, a i provest ćemo ih u terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti,
a i pozvati da pratite Vašim prisustvima ili posredstvom ZOOM aplikacije naš istrajni otpor prema
bestijalnom bezobraznom, tiranskom, jednostranom nenadležnom i nezakonitom djelovanju gore
pomenute udružene grupe prema našim udruženjima i savezima.
Nećemo se umoriti, nećemo posustati, nećemo se uplašiti u dokazivanju, kao i pozivanju nadležnih da se
zbog ovakvog stanja odgovorni kazni i isto poboljša – promijeni.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupskabb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669, e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Mi smo ti, uistinu mnogo dobro dali, zato se ti svome Gospodaru Allahu dž.š.moli i kurban
kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati(sura Kevser-Kuran časni).
Gospodaru naš primi čin našeg prinošenja kurbana u Tvoje ime i oprosti nam dosadašnje,
sadašnje i buduće grijehe naše.Amin.
Svim bosancima i hercegovcima, kao i ostalim muslimanima i muslimankama diljem svijeta
u svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669,061/860 600 mail:polimiusk@gmail.com

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:24.06.2021.g.
Broj:1-24-06/2021NZ

 

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,
Obavještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno obilježimo Kampanju „UZ ZID“ koja će se održati u
ponedjeljak 28.06.2021.g. s početkom u 12 sati i 5 minuta po sljedećem protokolu:
1. U 12 :05 je dolazak na Trg U Bihaću uz kraće obraćanje predstavnika KOUIS OSI.
2. Potom protestna šetnja od Trga do u Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike USK,
gdje ćemo zatražiti radno konsultativni sastanak sa resornim Ministrom.
3. Ako do istog ne dođe organizirat ćemo dijalog na ulici sa blokadom iste.
Podsjećamo Vas, da su pojedini predstavnici gore pomenutog Ministarstva na čelu sa Hazimom Kapić,
Ivankom Krizmanić, Azemom Babić i drugim u sprezi sa buđžetskim inspektorom gospođom Besimom
28.11.2018.g. čvrsto odlučili da udruženim oblikom zloupotrebe položaja namjernog prikrivanja, kao i
neprovođenja Odluka Vlade USK, te dezauiranjem demagoških tendencioznim i činjenično neutemeljenim
lažima javnost o našim tobožnjim kriminalnim i netransparentnim radnjama, bez ikakvog kako tad tako i
sad pokrića i dokaza.

 

Sve to im nije smetalo da ukinu socijalni dijalog sa ovom Koordinacijom, da ukinu na nezakonit način do
tada utvrđen oblik redovnog finansiranja svih naših udruženja i saveza, kao i da zloupotrijebe vrijeme
pandemije COVIDA- 19 prema ovoj najranjivijoj kategoriji društva.
Naši zahtjevi bili su, sada su ,a bit će i u budućnosti:
a) Vraćanje na međunarodnom i domaćem Zakonu zasnovanog obaveznog socijalnog dijaloga na
partnerskom nivou između ove Koordinacije i gore pomenutog Ministarstva.
b) Vraćanje nezakonito uskraćenog oblika redovnog finansiranja rada svih naših kantonalnih
udruženja i saveza po tada važećim i utvrđenim provodivim kriterijima
c) Provođenje i utvrđivanje nivoa odgovornosti za gore pobrojane odgovorne za uspostavljanje i
provođenje sistemske: diskriminacije, torture, traumatiziranja, zlostavljanja, kao i nezakonitog
osporavanja rada svih naših kantonalnih udruženja i saveza ove Koordinacije.
Kako su se stekli svi demokratski i epidemiološki uslovi za neometano provođenje izraza našeg
nezadovoljstva isti ćemo provesti po gore utvrđenom terminu i protokolu, a vi svi kojim smo u
prethodnom vremenu pisali više desetina dopisa imat ćete priliku da nas mirne savjesti, ako je takva:
vežete, tučete, hapsite, tužite, zastrašujete i na razne načine ignorišete postojanje naših udruženja.
Pozivamo ovom prilikom i domaću i međunarodnu javnost da Vašim fizičkim prisustvom ili pak
prisustvom posredstvom ZOOM aplikacije pratite i ispratite sve ovo što smo planirali provesti u
ponedjeljak 28.06.2021.g pođem od 12 sati i 5 minuta.
Dakle istrajno bez imalo straha, srama strpljivo ustajemo ne glede na ono kako ćete postupiti prema nama,
jer tražimo samo ono što nam pripada, a što je oteto.Odnosno ukazujemo na flagrantno kršenje domaćeg i
međunarodnog zakonodavstva – odn. ugrožavanje naših elementarnih ljudskih prava.Sve ovo nekažnjivo,
bezobrazno i sistemski su provodili/e i provode gore pomenuti/e od 28.11.2018. do danas.

STOP SISTEMSKOJ DISKRIMINACIJI!

S poštovanjem,

Vidimo se i slušamo aBd.
Hvala što ćete prisustvovati provođenju demokratski dopustivom izrazu našeg nezadovoljstva.

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ovako je izgledalo sudjelovanje u direktnom prijenosu izricanja presude ratnom zločincu Ratku Mladiću predstavnika KOUIS OSI USK profesora političkih nauka gosp. Enesa Alibegovića.
Sjećanje-podrazumijeva pamćenje.

 

Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/443 669, 061/860 600 E-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:12.05.2021.g,

 

Gospodaru naš!

Primi naše dosadašnje, sadašnje i buduće ibadete.Upiši ih u dobra djela.
Odazovi se našim dosadašnjim, sadašnjim i budućim dovama.Primi i vrijednuj naš
post u punom smislu te riječi i oprosti nam eventualne propuste naše.Amin!
U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Svim muslimanima i muslimankama diljem svijeta i u Bosni i Hercegovini.

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Esselamu alejkum!

Koliko god mislimo da znamo o postu Mubarek Ramadana, On nudi više.
Neiscrpno je iskustvo koje potvrđuje ovu činjenicu, a to najbolje poznaju oni koji žive post, u
punom smislu te riječi.Zato, mi koji uzimamo iz ovog obilja dobra, istrajmo ako Bog da još
čvršće u našim nastojanjima“ da iznesemo što više blaga iz ovog rudnika zlata gdje smo uposleni
na određeno vrijeme od 30 dana u godini“.Amin!
Dakle neka Mubarek Ramadan bude izvjesna prilika za sve naše neprilike i neka suzdržavanje od
hrane, pića i drugih prohtijeva bude duhovni napredak naš.U svoje ime i u ime Koordinacionog
odbora udruženja saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona

 

RAMADAN ŠERIF MUBAREK OLSUN

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

 

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com
Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

 

Esselamu alejkum!

Po osnovu narasle organizirane lične savjesti te mog vjerskog nacionalnog jezičnog
državotvornog i nadasve znanstvenog – ubjeđenja, iskustva i opredjeljenja,
sebe i vas pozivam da brižno mudro i jedinstveno koristeći gore navedene uzuse življenja
čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu sebi i sebe u Bosni i Hercegovini uz Božju
pomoć.Amin! Sada i u budućnosti jedinu nam i najdražu Domovinu.

U svoje lično ime i u ime Kordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

 

Srećan nam Dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Hamzibegova br.2, Sanski Most,Mob:061/443 669,061/416907,email:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

Datum:27.01.2010.g.
Broj:1-01-27/2021NZ

 

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Po neznam koji put ova Koordinacija vam se obraća u nastojanju da čujete, vidite i prepoznate nadamo se
kontinuirani oblik sistemske diskriminacije, torture, zlostavljanja, nasilja, te isključenosti iz svakog oblika
dijaloga kao i onemogućavanja sredstava za redovan oblik finansiranja svih naših udruženja i saveza.
Sve ovo naravno na nezakonit način kršeći pri tome sve međunarodne i domaće propise koji se odnose
na prava i potrebe OSI(osoba sa invaliditetom) i njihove kredibilne predstavnike udruženja i saveza.
Sve ovo je počelo 28.11.2018.godine po istrajavanju Hazima Kapić, Ivanke Krizmanić, Azeme Babić i dr.
Isti udruženim oblikom zloupotrebom položaja i ovlaštenja, trgovinom uticaja od tada uporno lažu javnost
o našim tobožnjem buntovničkom netransparentnom i kriminalnom načinu rada.
Naravno da sve ovo, kao oblik njihove rješenosti da naš rad ospore i zabrane proizilazi iz razloga naših
kvalitetnih i jedinstveno profiliranih aktivizama u interesu boljitka OSI u punom smislu te riječi.
U prethodnom periodu kao i sad često smo različitim argumentovanim aktima pozivali sve vas da se u
okviru vaše nadležnosti aktivnije unesete u flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava od strane gore
pomenutih aktera prema ovoj Koordinaciji.
Niste dosad čuli, vidjeli i prepoznali potrebu vašeg angažmana u smislu vaše reakcije prema promjeni
ovakvog odnosa pomenutih predstavnika prema nama.Tražili smo mnogo puta radno konsultativne

sastanke po ovom problemu kako bi se isti rješavao od svih vas i osim od rjetkih većina vas niste
pokazali razumijevanje po našim brojnim prethodnim i sadašnjim pozivima.Pominjali smo da ćemo
koristeći sva demokratski dopustiva prava reagirati, ni tomu niste dali nikakvog značaja.
Mislim da nemamo više vremenskog prostora o verbalnom predstavljanju naših radikalnih i demokratski
dopustivih koraka kao što su:blokada saobraćajnica, kantonalnih institucija, štrajka glađu i drugih oblika
nezadovoljstava kojima želimo poslati poruku o neodrživom odnosu gore pomenutih predstavnika
resornog ministarstva prema ovoj koordinaciji.
Ako vi budete smatrali, a i odabrali isti način odnosa kao i do sada prema svim našim dopisima
razumjećemo da ste nam zaista ostavili prostor da reagiramo onako kako ne želimo, ali u nedostatku
mogućnosti za podnošenje ovakvog odnosa prema nama moramo.
Naravno pokušaće gore pomenuti predstavnici resornog Ministarstva kao i do sada da nas predstave
buntovnicima i kriminalcima kroz naručene policijske i druge oblike pritiska i zastrašivanja, no dokazat
ćemo kao i do sada da se mi takvih montiranih procesa ne plašimo.
U interesu istine u prilogu ovog dopisa vam dostavljamo argumentovane ishode sudskih epiloga, kao i
podrške Međunarodne zajednice koji potvrđuju sve dosadašnje naše navode.Očekujemo i pozivamo sve
vas da se u razumnom vremenskom periodu od 21 dan do 16 februara kroz radno konsultativni sastanak
odazovete i uključite u rješavanju problema na koji mi od 2018 godine ukazujemo.
Ako budete smatrali da je ovo samo naš problem mi ćemo u tom slučaju postupiti po svim gore
demokratski dopustivim aktivizmima, a o datumu realizacije isti ćemo vas naknadnim dopisom informisati
i neka onda u tom slučaju svako od nas ponese dio odgovornosti za posljedični ishod.
Napomena:
Velik broj je onih koji su pod istražnim ili pred istražnim radnjama po raznim osnovama i njihovi statusi i
visoke novčane prinadležnosti nisu ni po jednom osnovu upitne, a nas su pomenuti predstavnici resornog
Ministarstva klevetnički bez ikakvih argumenata proglasili netransparentnim i kriminalcima bez do sada
ni jednog argumenta.Dakle oni su nas optužili, presudili i kažnjavaju bez ijednog na Zakonu zasnovanog
osnova i da nonses bude veći vi ste većina vas to prihvatili i zato evo ovom prilikom Sudski epilog koji je
odgovor na montirane i naručene procese od strane gore pomenutih predstavnika resornog Ministarstva
prema nama.
A evo i izraza podrške prestavnika Međunarodne zajednice prema našim aktivizmima. Ne znamo mi da li
će i ovo biti dovoljno, ali mi ćemo neumorno i istrajno tražiti od svih vas da u okviru vaše nadležnosti po
različitim osnovama date svoj doprinos da se ovo stanje prema nama prevaziđe.

 

Pomenuti dokumenti su ovdje

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-a/a

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRŽENJA I SAVEZA OSI USK
Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Brojač posjeta

  • 82027Ukupno:
  • 5Danas:
  • 29Jučer:
  • 188Ova sedmica:
  • 397Ovaj mjesec:

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.