PREDMET:PETICIJA

 

Ovom Peticijom izražavamo naše nezadovoljstvo.Tražimo sljedeće:
1. Uspostava socijalnog dijaloga na razini partnerskih odnosa KOUIS OSI USK-a, kredibilnog
predstavnika OSI sa predstavnicima Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK,
kao i sa ostalim segmentima društvene zajednice koji su po bilo kom osnovu uključeni u
provođenje onog dijela zakonskih okvira i akata koja se referiraju na prava i potrebe OSI
USK-a.
2. Bez odlaganja i bilo kojeg vida opstrukcije omogućiti zakonski utvrđenu obavezu
uključenosti kredibilnih predstavnika OSI u donošenje i provođenje svih zakonskih i
podzakonskih Akata od značaja za OSI na Unsko-sanskom kantonu.
3. Bez odlaganja provoditi UN Konvenciju o pravima OSI, ratifikovanu od strane Bosne i
Hercegovine 2010 godine, kao i sve druge Međunarodne i domaće zakonske Akte, koji su
pretpostavka za unapređenje kvaliteta kapaciteta Udruženja i saveza OSI, kao i pomenutim
Međunarodnim i domaćim Aktima zagarantovana osnovna ljudska prava OSI na:
– Zdravstvenu zaštitu,
– Ortopedska i druga pomagala za OSI,
– Pristupačnost,
– Inkluzija i Obrazovanje,
– Zapošljavanje, te
– Unapređivanje kapaciteta rada Udruženja i saveza koje okupljaju OSI.
4. Bezuslovno ukidanje svih diskriminatornih stereotipnih i jednostranih pokušaja pritisaka i
onemogućavanja rada kredibilnim predstavnicima OSI USK-a –( Koordinacionom odboru
udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona).
5. Podršku ovoj Peticiji daće osobe sa invaliditetom i njihove porodice i istu ćemo kao izraz
našeg visokog stupnja zabrinutosti zbog osporavanja svih gore pomenutih prava i potreba
OSI predati nadležnim domaćim i Međunarodnim instancama vlasti, te medijima.

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

Koalicija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom (2016 – 2021)

Bihać:“Sala Skupštine USK“03.12.2018.g.

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju
Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Isto će se održati u Bihaću 03.12.2018.g. u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona
s početkom u 11:00 sati.

 

 

 

 

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Bože naš!

 

Skrušeno i ponizno Te molimo.
Daj nam od Sebe dovoljno: snage, mudrosti, pameti i jedinstva, da voljom i podrškom Tvojom:
jačamo, čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu jedinu nam domovinu.Amin.
U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaditetom
Unsko-sanskog kantona
Srećan i ugodan 25. novembar Dan državnosti svim bosancima i hercegovcima u Bosni i
Hercegovini i širom zemaljske kugle gdje god bili.

 

 

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600

 

Datum:09.10.2018.g.
Broj:05-10/18NZ

 

SKUPŠTINA
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r Predsjedavajućeg Skupštine g.-din Nijaz Hušić
Predmet:Zahtijev za oslobađanje od premije

 

 

Poštovani,

 

Gospodine predsjedavajući i svi poslanici aktualnog saziva Skupštine Unsko-sanskog kantona

 

Pozivamo Vas da na narednoj Skupštini zakazanoj 12.10.(petak)2018.godine kada je na
dnevnom redu Prijedlog Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja(ZZO) USK-a o usvajanju
visine premije zdravstvenog osiguranja, po istoj oslobodite plaćanja novčanog iznosa sve osobe
sa invaliditetom i njihove porodice na Unsko-sanskom kantonu.
Uporište za ovaj naš zahtijev nalazimo u UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom koju je
naša država ratifikovala 2010. godine, a koja bi u ovom slučaju bila prekršena.
Molimo Vas, kao i sve poslanike da prihvatite ovu našu zamolbu i na taj način dokažete svoju
senzibilnost za ove ranjive, marginalne i visoko diskriminirane kategorije društva.
Želimo zamoliti da prilikom razmatranja ove tačke dnevnog reda omogućite prisustvo i obraćanje
predstavnika Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog
kantona.Kako je naš zahtijev zasnovan na Zakonu očekujemo da ćete nam i po jednom i po
drugom osnovu istog udovoljiti.

 

S poštovanjem!
Očekujemo Vaše razumijevanje.

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

 

 

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

 

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na Dvanaestoj Međunarodnoj
konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“u
okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u
Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati 02. i 03.10.2018.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“
Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

 

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 01.10.2018.g. do 12 sati.

Napomena:Protokol rada konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

 

 

 

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Esselamu Alejkum!

 

Molim dragog Boga da nam u ovoj godini Novoj podari obilje dobra u svim sferama našeg
života. Amin!

U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a želim

 

Srećnu Novu hidžretsku 1440 godinu !

 

 

 

 

Predsjedavajući KOOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

.

 

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,
Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na dvanaestoj Međunarodnoj
konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“u
okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u
Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati 02. i 03.10.2018.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“
Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 01.10.2018.g. do 12 sati.

Napomena:Protokol rada konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

logo-koo

kampanja-koo

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom USK

POZIV I INFORMACIJA

Poštovana/i,
ovom prilikom Vas u svojstvu šefa 12. Međunarodne konferencije o statusu i pravima
osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“
Pozivam,
a i informišem da će se ista održati 02. i 03.10.2018. godine u Sanskom Mostu
Unsko – sanski kanton Bosna i Hercegovina.
Dakle, kao našim dragim gostima ostavljamo Vam mogućnost učešća na istoj po dva
osnova:
– Da odaberete i predložite temu koju želite prezentirati
– Ili pak da budete samo naši gosti učesnici 12. Međunarodne konferencije o statusu i
pravima osoba sa invaliditetom.
Očekujemo da ćete nas u roku od sedam dana obavijestiti o nazivu i prijedlozima Vaših
tema, kako bismo iste mogli uvrstiti u naš radni protokol.

Radujemo se našoj zajedničkoj saradnji.
Hvala!
Napomena:Pozivnice i radni protokol rada Konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669, Jusmir Alibabić Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK

Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Brojač posjeta

  • 33023Ukupno:
  • 0Danas:
  • 16Jučer:
  • 78Ova sedmica:
  • 205Ovaj mjesec:

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.