Mjesečne arhive:

Na inicijativu kantonalnog udruženja Civilne žrtve rata i zaštitu porodica sa djeco, a u organizaciji Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a, 31,10.2013, uz odobrenje državnog tužilaštva organizovana je posjeta masovnoj grobnici Tomašica, opština Prijedor.

Na licu mjesta su nas dočekali gdin. Mujo Begić, gđa. Lejla Ćehajić i predstavnici Novinska agencija Analodija.

Nijemi od užasa na zatečeno stanje za koje ne postoje riječi kojom bi se opisao ovaj zločin, odlučili smo “bez cenzure” prikazati amaterske snimke zabilježene na ovaj dan. Video snimke možete pogledati na linku:

http://koordinacioniodbor-osi-usk.com/posjeta-masovnoj-grobnici-tomasica-opstina-prijedor/

Zahvaljujemo se medijima koji su podržali našu aktivnost kako bi izrazili potrebu da ovo sjećanje otmemo od zaborava, jer se ovdje trenutno negira genocid nad nastradalim žrtvama među kojima ima i djece.

Više informacija možete nači na službenim web stranicama Novinske agencije Anadolija, FENA,  Unsko-Sanske TV i Glas Amerike.

BIHAĆ – Udruženje slijepih građana Unsko-sanskog kantona obilježilo je Međunarodni dan bijeloga štapa, 15. oktobar, okupljanjem u prostorijama Udruženja, mimohodom slijepih centrom Bihaća, te promidžbom Odjeljenja za slijepe i slabovidne osobe i pristupačne tehnologije u Kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Bihaću.

Iz prostorija Udruženja slijepih građana USK-a u Bihaću njegovi članovi su sa slijepim učenicima koji se školuju u Sarajevu uz podršku učenika koji se redovito školuju u Osnovnoj školi „Harmani II“, prošetali centrom grada. Sa slijepima je zajedno prošetao i kantonalni ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Mirsad Topčagić, koji je izrazio suosjećanje sa problemima s kojima se svakodnevno suočavaju slijepi građani.

– Želio sam na simboličan način dati podršku kao čovjek i biti asistent jednoj od tih osoba u mimohodu, a koje su izgubile vid kako bi smo ih i na ovaj način pokušali razumjeti u njihovim svakodnevnim životnim zaprekama i problemima. Riječ je o specifičnoj kategoriji građana koji zahtijevaju malo veći senzibilitet i pozornost cjelokupne zajednice. U tom smislu Ministarstvo za pitanja boraca stoji im na raspolaganju i pruža podršku, kazao je ministar Topčagić.

Jusmir Alibabić

Jusmir Alibabić, predsjednik Udruženja slijepih građana je ovom prilikom ukazao na značaj obilježavanja Međunarodnog dana bijeloga štapa i veću brigu društva o ovoj kategoriji invalidnih osoba. – Mi mnogo koristimo literaturu na Brajevu pismu, te sadržaje u zvučnoj tehnici. Koristimo i računalo sa Brajevim retkom i pisač, kaže Alibabić.

Ustanovama koje na različite načine podržavaju rad Udruženja slijepih građana ovom prilikom su dodijeljene zahvalnice, a učenicima koji u Sarajevu pohađaju školu za slijepe i slabovidne osobe uručeni su prigodni bajramski paketići.

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.