Mjesečne arhive:

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. decembra dan je međunarodnog poštivanja promoviran od strane Ujedninjenih naroda od 1998. godine.

Tako je i danas, pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne polotike USK u organizaciji Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza svečanim prijamom u prisustvu kantonalnih i općinskih organa uprave obilježen 3. decembar Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Svečani prijam povodom obilježavanja Međunarodnog dana OSI 03.12.2013

Ekshumacije na lokalitetima Buča Potok i Tomašica nisu obustavljene, već će biti intenzivirane, saopšteno je danas iz Tužilaštva BiH.

“Glavni tužilac izričito je naredio da procesi ekshumacija ne smiju trpjeti zbog vremenskih uslova i da se ekshumacije moraju vršiti”, navodi se u saopštenju.

Nakon što je Predsjedništvo BiH odobrilo korištenje mehanizacije Oružanih snaga za ubrzanje procesa ekshumacije, iz Tužilaštva navode da su pripadnici Oružanih snaga izlazili na teren da bi se napravio operativni plan za njihov angažman.

Iz Tužilaštva BiH poručuju da je jedino ova pravosudna institucija ovlaštena da daje informacije o procesu ekshumacija, a postupajući tužilac da je obustavlja.

U saopštenju se napominje da se, osim rada na ekshumacijama, vrše mnoge aktivnosti u vezi sa procesom identifikacije nestalih osoba i utvrđivanja identiteta žrtava.

“Proces ekshumacija, te traženja i identifikacije nestalih osoba, jedan je od prioriteta Tužilaštva BiH, što je više puta istaknuto. Ovaj proces je naročito bitan zbog porodica žrtava ratnih zločina, koji već dvije decenije tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih”, navodi se u saopštenju.

(klix.ba)

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.