Mjesečne arhive:

Predstavnici Koordinacionog odbora invalidnih saveza i udruženja USK-a na čelu sa predsjednikom Jusmirom Alibabićem, razgovarali su danas sa mr.sci.Emdžadom Galijaševićem o saradnji općinskih vlasti i udruženja osoba sa invaliditetom.

Prema riječima Jusmira Alibabića, predsjednika KOIUSK-a i pored problema s kojim se invalidne osobe susreću u svakodnevnom životu, tokom prošle godine ostvarena je odlična saradnja udruženja osoba sa invaliditetom i Općine Bihać.

“ Zahvalni smo načelniku Galijaševiću na podršci koju je dao koordinaciji tokom prošle godine i uvjereni smo da će ta podrška biti i u ovoj godini , kao potvrda naše uspješne saradnje. Danas smo razgovarali o tekućim problemima iz oblasti stambenog zbrinjavanja osoba sa invaliditetom kao i o problematici vezanoj za oslobađanje taksi civilnih žrtava rata i porodica sa djecom “- kazao je Alibabić.

Ističući da će u Općini Bihać imati iskrenog prijatelja i partnera, načelnik Galijašević kazao je da će pored finanacijske podrške udruženjima osoba sa invaliditetom, Općina Bihać zajedno sa koordinacijom kantonalnih invalidnih udruženja i saveza pripremiti izmjene odluke o plaćanju taksi , gdje bi, dodaje načelnik Galijašević, došlo do oslobađanja plaćanja i za civilne žrtve rata i porodice sa djecom.

BIHAĆ, 16. januara – Zakon o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH kojeg je još prije osam godina donio federalni parlament umanjio je mjesečna primanja pripadnicima kategorije invalida, civilnih žrtava rata i RVI za deset posto, a da im pri tom nisu izdana rješenja o smanjenju naknada. Nezadovoljni ovakvim potezom  invalidi su tužili Federaciju BIH tražeći povrat svojih sredstava, ali su ih dobili tek rijetki, i to isključivo ratni vojni invalidi, kažu u Koordinaciji invalidskih udruženja i saveza USK.

Zakonom o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH od 2006. godine povrijeđene su najranjivije kategorije i na njima se željelo najviše uštedjeti, smatra Jusmir Alibabić, predsjedavajući Koordinacionog odbora invalidskih i saveza udruženja USK. Alibabić dodaje kako rješenja izdana 2006. godine nisu poništena niti su im dana nova, pa se ušteda željela ostvariti umanjenjem deset posto svim kategorijama, civilnim žrtvama rata i porodicama s djecom, mirnodopskim invalidima, te ratnim vojnim invalidima. U međuvremenu postignuto je kompromisno rješenje da se RVI u tranšama vrate sredstva umanjena za deset posto, što se, kako kaže Alibabić, još uvijek sporadično odvija. Ocijenio je to prihvatljivim ali takvo rješenje nije ponuđeno i civilnim žrtvama rata te mirnodopskim invaldima. Stoga, oni su protiv Federacije BIH podnijeli tužbe za nezakonita umanjenja. Oko osamdeset do devedeset posto svih kategorija su uglavnom predali tužbe kako bi ostvarili povrat tih sredstava. Alibabić je ovakav potez federalnog parlamenta nazvao jednom vrstom diskriminacije i izrazio nadu u pozitivno rješenje problema u kojeg se, kako tvrdi, umiješala politika.

– Nekako se odugovlači, kupuje se vrijeme. Nažalost, ove kategorije i dalje čekaju, ali mi nećemo odustati. Tražit ćemo da se rješenja izdaju kao i za RVI i sve kategorije osoba s invaliditetom i da im se izvrši povrat, kaže Jusmir Alibabić, predsjedavajući Koordinacionog odbora invalidskih i saveza udruženja USK. U USK nijednoj civilnoj žrtvi rata niti mirnodopskom invalidu nisu vraćena oduzeta sredstva. Kada će se to desiti teško je reći ali će Koordinacioni odbor invalidskih udruženja i saveza USK-a, prema riječima Alibabića, insistirati na povratu umanjenih sredstava i tražiti odgovor na pitanje zašto se ovaj proces blokira, a prema ovim kategorijama ne ispravi nepravda koju su prema njima učinile institucije Federacije BiH.

 

BIHAĆ, 15. januara – Nakon radnog sastanka održanog u decembru prošle godine na kojem je bilo riječi o stambenom zbrinjavanju osoba sa invaliditetom, raseljenih i socijalno ugroženih sa područja Unsko-sanskog kantona (USK), Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i Saveza USK, organizirali su sastanak na kojem je prezentirana kampanja „Djelujmo zajedno“ u području stambenog zbrinjavanja ranjivih kategorija.

„Smisao i cilj današnjeg sastanka jeste zagovaranje kampanje „Djelujmo zajedno“. Također bitno je  promovirati akcioni plan u operativnom smislu na području USK, koji je izraz međunarodnog Zakona osoba sa invaliditetom“, istakao je Enes Alibegović, član Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udruženja i Saveza USK.

Na poziv Koordinacionog odbora odazvali su se i predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih, kako bi pronašli odgovarajući model u stambenom zbrinjavanju najranjivijih kategorija.

U BIH još uvijek ima oko 50 hiljada raseljenih porodica kojima je potrebno stambeno zbrinjavanje.

„Iako smo država koja ima najveće probleme sa intreno raseljenima, uspješno smo nametnuli svoje potrebe, i  kroz regionalni stambeni program ciljano uvrstili najosjetljivije kategorije“, istakla je Nermina Džepar Ganibegović, predstavnica Ministarstva za ljudska prava BIH.

Svih devet kantonalnih udruženja okupljenih u koordinaciji kandidirat će članove kojima je potrebna podrška u stambenom zbrinjavanju, u smislu renoviranja ili izgradnje stambene jedinice. Današnji sastanak rezultirao je boljim uvidom u stvarno stanje osoba sa invaliditetom, kako bi im svima u budućnosti bila pružena podrška u stambenom zbrinjavanju.

Sastanak - podrška stambenom zbrinjavanju ranjivih kategorija

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.