Mjesečne arhive:

BIHAĆ, 29. aprila – Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom, danas je održao sastanak u cilju nastavka borbe za ostvarivanje prava.

Oni traže vraćanje prava na ortopedska pomagala, koja su im znatno umanjena, zatim prilagođavanje esencijalne liste lijekova, te oslobađanje plaćanja zdravstvene premije. Protestno okupljanje osoba sa invaliditetom, održano prije skoro mjesec dana, nije urodilo plodom. Zbog toga su savezi i Koordinacija koja okuplja ove članove, spremni na radikalnije mjere u borbi za svoja prava.

Ovom prilikom iz Koordinacionog odbora ističu kako će narednih dana organizirati nastavak potpisivanja peticije kojom traže ispunjenje svojih zahtjeva. Prvi na listi zahtjeva je smjena direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko- sanskog kantona Jasmina Husetića. U protivnom, kao što su i najavili, bit će prinuđeni na zadnju i najradikalniju mjeru – štrajk glađu.

(rtvusk.ba)

Ovih dana imamo podršku i od medija.

Kako svi dosadašnji dogovori sa Zavodom za zdravstveno osiguranje USK nisu ispoštovani, tvrde, odnosno zahtjevi osoba sa invaliditetom nisu uvršeni na listu, donesena je odluka da će se organizirati protestno okupljanje.

Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona (USK) za četvrtak, 2. aprila, najavio je protestno okupljanje, odnosno štrajk ispred zgrade kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Generalno su nezadovoljni odnosom ove ustanove prema ovoj kategoriji društva kada je u pitanje osvarivanje njihovih prava, zbog čega tražiti i smjenu direktora zavoda.

Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona okuplja devet kantonalnih udruženja, koja imaju svoje općinske organizacije. Iako ne postoje tačni podaci, procjenjuje se da na području Kantona ima preko 10.000 osoba sa invaliditetom. Nezadovoljni su svojom ukupnom situacijom, posebno kada je u pitanju zdravstvena zaštita. Situacija se dodatno usložnila, kada je u pitanju vraćanje umanjenih prava na listi za ortopedska pomagala. Kako svi dosadašnji dogovori sa Zavodom za zdravstveno osiguranje USK nisu ispoštovani, odnosno zahtjevi osoba sa invaliditetom nisu uvršeni na listu, donesena je odluka da će se organizirati protestno okupljanje.

„Mi imamo više zahtjeva, ali osnovni zahtjev je odnos Zdravstvenog zavoda naspram ovih kategorija. Tu su u pitanju znači ortopedska pomagala, esencijalna lista i tu je premija koja se naplaćuje za osobe sa invaliditetom, kao i za ostale građane. Moram istaći da ta premija nije samo bitna za osobe sa invaliditetom, već za sve građane USK, s obzirom da je ona u potpunosti na ‘vi sa zakonom’ i ona se kao takva u kantonu primjenjuje. Mi ćemo svakako tražiti ostavku direktora zavoda, s obzirom da smo morali doći do ovakvog jednog čina“, kazao je Jusmir Alibabić, predsjednik Koordinacionog odbora Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom USK.

Podršku Koordinacionom odboru uputio je Klub slijepih RVI i Udruženje hemodijaliziranih i transplantiranih RVI USK, koji u potpunosti podržavaju ove zahtjeve, te su pozvali svoje članove da se priključe protestu.

„U tim zahtjevima, koji su faktički cjeloviti i tiču se i nas, ima jedna posebna stavka o zamjenskim lijekovima kod transplantiranih pacijenata. Oni, naime, jednostavno nekom svojom preporukom i odlukom stavljaju na esencijalnu listu lijekova za transplantirane pacijente zamjenske lijekove na osnovu uštede“, kazao nam je Enes Samardžić, predsjednik Udruženja hemodijaliziranih i transplantiranih RVI USK.

Prema njegovim riječima, zamjenskim lijekovima se ostvaruju sitne uštede, ali je to pogubno za transplantirane pacijente, s obzirom da se radi o lijekovima slabijeg kvaliteta, zbog kojih im bubrezi prestaju raditi, te se sve nerijetko završi i sa smrtnim ishodom.

rtvusk.ba

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.