Mjesečne arhive:

logo-koo

Ul. Krupska bb  77000 Bihać

Datum.24.06.2014.g.

Broj:24/06/14

Predmet:Poziv na podršku – pomoć

Dragi prijatelji u zemlji i inostranstvu ovom prilikom Vas pozivamo da se u okviru Vaših mogućnosti odazovete ovom našem apelu – pozivu za pomoć osobama sa invaliditetom civilnim žrtvama rata i porodicama sa djecom i socijalno ugroženim porodicama stradalim od poplava na području Unsko-sanskog kantona odnosno u općinama Sanski Most i Ključ gdje su se i desile pomenute prirodne nesreće.Koordinacioni odbor  invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona okuplja osobe sa invaliditetom različitih profila organiziranih u devet kantonalnih udruženja kako slijedi:

1. UDRUZENJE SLIJEPIH GRAĐANA USKa

2. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA  USK-a

 

3. UDRUŽENJE RADOSTI  DRUŽENJA RODITELJA, DJECE I MLADIH SA POSEBNIM    POTREBAMA USK-a

 

4. UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a

 

5. KANTONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM USK-a

 

6. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD POLIOMEYLITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a

 

7. UDRUŽENJE DISTROFIČARA USK-a

 

8. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI USK-a

 

9. SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE USK-a

 

Mi smo na vanrednom sastanku održanom 22.05.2014.godine u Sanskom Mostu donijeli odluku o otvaranju posebnog donatorskog podračuna koji Vam ostavlja mogućnost za uplate priloga u zemlji i inostranstvu za gore pomenute kategorije koji  Vam dostavljamo u prilogu ovog teksta.

Na našoj Web stranici – www.Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona ćete moći vidjeti spisak  porodica i njihove kontakte koje Vam nudimo kao naše prioritete za Vašu pomoć.

Pomoć  se može sastojati od novčanih priloga, od priloga u hrani, higijeni, sredstvima za čišćenje,aparatima sa isušivanje vlage, posteljini, namještaju, bijeloj tehnici uništenoj u poplavi, te građevinskom materijalu za sanaciju nastalih šteta u poplavljenim stambenim jedinicama prema Vašim mogućnostima naravno.

Radi transparentnosti  distribucije Vaše pomoći ostavljamo Vam mogućnost da na gore pomenutom spisku na našoj web stranici sami odaberete porodicu i istu kontaktirate za eventualnu pomoć.

Hvala za ukazano razumijevanje i povjerenje!

Za više informacija kontakt telefoni :

Enes Alibegović:061/443 669 i Jusmir Alibabić: 061/860 600, te na fax:00387 37 684 351

i na  e-mail adrese:polimiusk@gmail.com i jusmir.alibabic@hotmail.com

Prilog: ŽIRORAČUN

Za uplate iz inostranstva SPARKASSE BANK

PAYMENT INSTRUCTIONS

(for SWIFT transfers)

:56A(PAY THROUGH:) Sparkasse Korresp. (1) for EUR 1. BANK – SWIFT:STSPAT2GSTEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE AG GRAZ
:32A (The amount:)  EUR
:57A (Account with Institution) SWIFT CODE:ABSBBA22Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000 SARAJEVO

:59 (Beneficiary:) KANTONALNO UDRUZENJE CIVILNIH ZRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOMHAMZIBEGOVA 2

SANSKI MOST, BIH

IBAN:BA391990440059621342

Uplate u BiH izvršiti u

SPARKASSE BANK NA TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:199-044-00596213-42

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

JUSMIR ALIBABIĆ

 

memorandum

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.