Mjesečne arhive:

BIHAĆ, 3. decembra – Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao svečani prijem, kojem su prisustvovali predstavnici kantonalne i općinske vlasti. Namjera je bila, da se u neformalnoj svečanoj atmosferi još jednom progovri o statusu ove kategorije stanovništva, koji treba hitna poboljšanja.

Dvadesetdevetogodišnja Fata Salkić iz Pećigrada kod Cazina jedna je od oko 6.000 osoba sa invaliditetom, koliko se procjenjuje da ih ima u USK-u. Živi s roditeljima, nije završila osnovnu školu i nezaposlena je.

– Malo prava uspijevam ostvariti. Nisam se pokušavala zaposliti jer imam tri razreda osnovne škole samo završena, pa mislim da se ne bi ni mogla zaposliti – kaže Salkićeva.

O doškolovavanju je razmišljala, međutim novaca nema, a ionako male, te uz to i neredovne invalidnine, jedva omogućuju preživljavanje iz mjeseca u mjesec, kazala nam je. Ona je samo jedan od primjera, na kojem se vidi da osobe sa invaliditetom ne mogu ostvariti ni osnovna prava poput onog na rad i školovanje.

– Glavna poruka jeste da osobe sa invaliditetom trebaju imati svoje mjesto u ovom društvu bez ikakve diskriminacije i marginalizacije, jednostavno da njihov dignitet ne treba biti upitan u svim oblastima ekonomskog, političkog i kulturnog života – kazao je predsjednik Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udruženja i saveza USK-a, Jusmir Alibabić.

Gradonačelnik Bihaća mr.sci.Emdžad Galijašević, prisustvovao je danas na poziv Koordinacionog odbora invalidnih saveza i udruženja USK-a obilježavanju 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Istaknuvši da grad Bihać u protekle dvije godine kroz projekte podrške pomogao rad brojnih udruženja osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Galijašević kazao je da će gradska uprava biti na usluzi svim osobama sa invaliditetom u kapacitetu kojeg ima grad Bihać.

„Danas kada i zdrava osoba ima velike probleme u životu u ovoj zemlji , težak život osoba sa invaliditetom tek je priča koju svi moramo znati i zbog toga podrška grada Bihaća ovakvim i sličnim udruženjima . Zbog toga odluka o oslobađanju plaćanja taksi i zbog toga još više socijalno osjetljiviji gradski budžet za narednu godinu „- kazao je gradonačelnik Galijašević.

Prema riječima Jusmira Alibabića, predsjednika KOIUSK-a i pored problema s kojim se invalidne osobe susreću u svakodnevnom životu, današnje obilježavanje međunarodnog dana osoba sa invaliditetom nosi poruku da se ova populacija društva neće predati i posustati u borbi za ostvarivanje svoj zakonom predviđenih prava.

On je zahvalio gradu Bihaću na podršci koju kroz budžetska izdvajanja daje radu udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom , kao i sa obećanjem da će se pojedine kategorije invalidnih osoba osloboditi plaćanaj taksi od naredne godine.

/ BISCANI.NET

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK je u okviru svojih redovnih aktivnosti vodio i proveo između ostalog i aktivnosti povodom pripreme i obilježavanja 3. Decembra Međunaronog dana OSI na području USK komu i gravitiraju naše aktivnosti . Kao i do sada i ovom prilikom KOIUS USK je imao za cilj da i na ovom skupu ukaže na nekoliko bitnih momenata od značaja za OSI iz područja djelovanja socijalne politike koje se na njih i odnosi, kao što su :
• Podizanje nivoa svijesti,
• profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje,
• inkluzivno obrazovanje i obrazovanje ,
• pristupačnost i dr.

U ovom slučaju kao i do sada smo se dotaknuli pitanja daljih aktivnosti vezanih za usvajanje i konkretnu primjenu Lokalnog plana aktivnosti u oblasti invalidnosti – LPAI za Unsko-Sanski kanton.
Opštepoznato je da je Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti OSI u predviđenom vremenskom periodu provela sve potrebne aktivnosti koje su bile nužne pretpostavke za izradu, a potom i za usvajanje LPAI za USK. Isti sredinom septembra, 2013. godine kao konačna završna verzija predočen kantonalnom Ministartsvu zdravstva rada i socijalne politike, uz obećanje resornog ministra da će isti biti usvojen u što kraćem roku na Vladi USK.
Kako do dana današnjeg, odnosno poslije 15 mjeseci nije provedena aktivnost od strane resornog ministra i ministarstva, odnosno naš Nacrt LPAI USK nije upućen na vladu koja ga je trebala razmatrati, a potom i usvojiti.
Ova koalicija će u narednom periodu intervizirati kvalitet aktivnosti u smislu ažuriranja nadležnog ministarstva kako bi ono dostavilo LPAI USK-a na razmatranje i usvajanje Vladi, a ova ga, očekujemo, usvojila te bi smo na taj način konačno konkretizirali implementaciju-provođenje Federalne Strategije za izjednačavanje prava i mogućnosti OSI i na Unsko-Sanskom kantonu.

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.