Mjesečne arhive:

Zahtjev za radno – konsultativni sastanak

 

Poštovani,

Tragom Zaključka koji je proizišao sa VIII Međunarodne konferencije o pravima osoba sa invaliditetom, održane 22. -23.10. 2014.godine u Sanskom Mostu, a na kojoj je po prvi put i Vaš predstavnik uzeo aktivno učešće, ovim putem upućujemo ovakav oblik Zahtjeva s kojim tražimo zajednički radno-konsultativni sastanak između :

Predstavnika Fonda i radnog tijela Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona ( KOKIUS USK).

Ovakav sastanak bi nam omogućio da međusobnom razmjenom mišljenja suočimo naša stajališta i na takav način pokušamo ublažiti prisutne poteškoće u smislu svrsishodnog poimanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njegovih korisnika , OSI na Unsko-sanskom kantonu.

Gore pomenute poteškoće ili nejasnoće se očituju u slijedećem:

 1. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI je u disbalansu sa setom drugih prisutnih Zakona na području Federacije koje govore o benificijama OSI, dakle ne usaglašene- neusklađene, što će značiti pokretanje postupka za izmjene i dopune pomenutog Zakona na snazi.

 

 1. Neravnomjerna distribucija akumuliranih sredstava Fonda po kantonima. Molimo ovom prilikom tabelarnu prezentaciju dosadašnje distribucije akumuliranih sredstava Fonda.

 

 

 1. Neracionalni i jednokratni oblik financijske podrške koji je ustaljena praksa Fonda ne pokazuje rezultate a ni minimalne pretpostavke za održivo i dugoročno zapošljavanje OSI, a to iz razloga jer se određena sredstva izdvajaju neprofitnim pravnim subjektima koji zbog nemogućnosti privređivanja nisu u poziciji da reproduciraju osnov za održivo zapošljavanje po isteku podrške Fonda.

 

 1. Nedostatak kvalitetnog monitoringa koji bi svojim prisustvom na terenu za koji je izdvajao, izdvaja ili će izdvajati financijska sredstva podrške identificirao- prepoznao a potom i odabrao najracionalniji , najnamjenskiji i najsvrsishodniji utrošak distribuiranih financijskih sredstava. Ilustracije radi, do sada još niko nije odgovarao za nenamjenski utrošak sredstava Fonda, ili izvršio povrat istih zbog neodgovarajućeg činjeničnog stanja u aplikaciji za potraživanje sredstava. To naravno ne znači da takvih nema, ali nedvojbeno znači nedostatak kvalitetnog, stručnog i objektivnogmonitoringa na terenu.

 

 

 1. Ustaljeni ahbabsko/ortački kriterij ocjenjivanja pristiglo projektnih aplikacija koji naravno nema za cilj da stimulira kvalitet projektne aplikacije, „nego kvalitet“ dogovora različitih personalnih motiva.

 

 1. Fond o kom govorimo u ovom dopisu je u vremenu svog postojanja zaposlio više ljudi u Fondu, tako da postaje nedvojbeno jasno da ovaj postaje više svrha sebi nego smislu radi kog je osnovan, odnosno potrebama OSI iz područja zapošljavanja i rehabilitacije.

Zbog svih gore pomenutih, a i drugih prisutnih otvorenih problema, predstavnici Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udruženja i saveza USK ovim zahtjevom traži hitan/žuran zajednički radno konsultativni sastanak kako bismo iste pomenute poteškoće pokušali prevazilaziti ili barem ublažavati.

Ukoliko u razumnom roku od 10 (deset) dana ne izrazite volju i ne dođe do zajedničkog sastanka, mi ćemo biti prinuđeni da vodimo dalje aktivnosti koje nam omogućavaju demokratska načela   s kojim ćemo izražavati naše prisutno nezadovoljstvo. Jedan od tih je i pokretanje inicijative za izradu i usvajanje kantonalnih zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, a koji će podrazumijevati mogućnost ozakonjenje – uspostavu kantonalnih fondova o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Očekujemo brzu realizaciju našeg zahtjeva, s mjestom održavanja Sanski Most.

 

S poštovanjem,

Predsjedavajući KOOIUS USK

Jusmir Alibabić

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključci sa sastanka održanog 12.02.2015.g. u Sanskom Mostu između:

KOOIUIS USK i Federalnog fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje OSI

 

Shodno prethodno usaglašenom terminu između KOOIUIS USK i predstavnika Federalnog fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za zajednički radno konsultativni sastanak isti je i održan 12.02.2015.godine s početkom u 10:00 h u

Sanskom Mostu sala hotela“ Zlatna dolina“

Na ovom sastanku su pored gore pomenutih uzeli učešće predstavnici:

– OSCE-a g.-đa Vesna Muslić,

– predstavnik fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u   RS-u

g.-din Zoran Tepić,

– potom Federalni zastupnik u Parlamentu g.-din Asim Kamber,

– te lokalni,kantonalni, Federalni i državni mediji.

 

Radilo se po više otvorenih pitanja koji su kao dio inicijative KOOIUIS USK-a u pisanoj formi delegirani za ovaj sastanak, koja Vam u prilogu ove informacije i dostavljamo.

Poslije iscrpnih izlaganja više učesnika prisutnih na ovom sastanku izveden je sljedeći zajednički zaključak:

 

 1. a) Otvorili smo proces za dalju kvaliteniju zajedničku saradnju
 2. b) Dogovoreno je da se u roku od trideset dana formira zajedničko radno tijelo koje će imati kvalitetniji uticaj na poboljšanje standarda koji će biti od više koristi za krajnje korisnike OSI na USK-a, a što će značiti kvalitetniji monitoring, namjenskiji, ravnomjerniji i racionalniji oblik trošenja novca za zapošljavanje OSI.
 3. c) Konačno fond o kom govorimo bi dobio funkcionalniju dimenziju djelovanja, a samim tim i povećao nivo kvaliteta pristupačnosti krajnjim korisnicima OSI.

 

Očekujemo u narednom periodu kvalitetnija rješenja po gore pomenutim zaključcima.

Mi ćemo naravno pomno sudjelovati u praćenju, provođenju ovih i narednih aktivnosti od interesa za naše korisnike OSI na USK-u.

 

 

Predsjedavajući KOOIUIS USK

Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

 • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
 • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
 • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
 • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.