Mjesečne arhive:

 

Predstavnicima KOOKIUIS USK-a kao kredibilnim, reprezentantnim predstavnicima civilnog društva nevladinog miljea sa INVALIDSKIM PREDZNAKOM na području USK-a ukazana je mogućnost da po pozivu predstavnika OSCE-a budu pozvani, a potom i prisustvuju skupu u Drvaru, koji su povodom otvaranja kancelarije OSCE-a pohodile visoke zvanice domaćeg i međunarodnog karaktera.

Ovo je bila prilika da predstavnici KOO obave više zajedničkih razgovora sa gore pomenutim predstavnicima.Dakle, sve upućuje da dugi niz godina postoji ozbiljan partnerski odnos između KOO i OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te da će isti biti podržan od strane međunarodne zajednice sada i ubuduće.

unnamed

 

Predstavnicima KOOKIUIS USK-a kao kredibilnim, reprezentantnim predstavnicima civilnog društva nevladinog miljea sa INVALIDSKIM PREDZNAKOM na području USK-a ukazana je mogućnost da po pozivu predstavnika OSCE-a budu pozvani, a potom i prisustvuju skupu u Drvaru, koji su povodom otvaranja kancelarije OSCE-a pohodile visoke zvanice domaćeg i međunarodnog karaktera.

Ovo je bila prilika da predstavnici KOO obave više zajedničkih razgovora sa gore pomenutim predstavnicima.Dakle, sve upućuje da dugi niz godina postoji ozbiljan partnerski odnos između KOO i OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te da će isti biti podržan od strane međunarodne zajednice sada i ubuduće.

– Štednja kao racionalni moment kod kreranja budžeta je prihvatljiva, ali ne smiju se dokidati prava, posebno ne socijalnih kategorija, da oni koji su u stanju najveće potrebe budu žrtve, složili su se sudionici sastanka.
Bihać

Savjetnik premijera USK Husein Rošić primio je danas u Bihaću predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom. Devet udruženja, koliko ih djeluje na području Unsko-sanskog kantona, udruženi su u Koordinaciju invalidnih saveza i udruženja USK, a predsjednik Jusmir Alibabić, u ime članstva, informisao je savjetnika Rošića o problemima s kojim se invalidne osobe susreću u svakodnevnom životu.

– Štednja kao racionalni moment kod kreranja budžeta je prihvatljiva, ali ne smiju se dokidati prava, posebno ne socijalnih kategorija, da oni koji su u stanju najveće potrebe budu žrtve, složili su se sudionici sastanka.

Koordinacija stoji na raspolaganju resornom ministarstvu i Vladi Kantona u procesu priprema i realizacije aktivnosti izjednačavanja prava osoba sa invaliditetom, ovakvi sastanci će se održavati redovno, a predstavnici invalidnih osoba mogu računati da će imati, prije svega ljudski ali i partnerski položaj u kreiranju mjera u oblasti socijalne politike, rečeno je danas

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.