Mjesečne arhive:

Logo

MOLIM DRAGOG, SVEVIŠNJEG BOGA!

ALLAHA   ĐŽELEŠANUHU!!!

DA SA NJEGOVOM PODRŠKOM, VOLJOM I   NAŠIM, VAŠIM NASTOJANJEM POSTIMO, POSTITE I ISPOSTIMO, ISPOSTITE OVAJ DOŠLI MUBAREK MJESEC.

 

RAMADAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!

 

U SVOJE LIČNO   IME I U IME KOORINACIONOG ODBORA INVALIDNIH UDRUŽENJA I   SAVEZA USK-a.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

JUSMIR ALIBABIĆ

 

 

Memorandum

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.