Mjesečne arhive:

Logo

 

Poštovana/i,

Ovom prilikom Vas želim upoznati o toku aktivnosti koje sam u ime Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza USK-a, a po ovlaštenju predsjedavajućeg u prethodna tri mjeseca vodio po pitanju lutrijskih sredstava sa nadležnim organima o ovoj pravnoj stvari.

Opšte poznato je da smo skoro u četvrtom kvartalu 2015 godine, a da nadležna Federalna ministarstva i Federalna Vlada  nisu pripremila, a ni provela uobičajne pravne pretpostavke, kao ni izvršile distribuciju gore pomenutih sredstava posredstvom javnog poziva po projektnim aplikacijama od udruženja I saveza sa invalidskim predznakom  sa područja Federacije BiH.

U pomenutom prethodnom periodu obavio sam više telefonskih razgovora i uputio više Upita pisane naravi vezanih za očitovanje o bezrazložnoj obustavi procedure glede distribucije sredstava iz dobiti lutrije  za  udruženja i saveze  sa invalidskim predznakom.Akti I razgovori koje sam u pomenutom periodu odrađivao odnosili su se na Federalno ministarstvo socijalnog rada.

Kontakt osobe ministar Milan Mandilović, pomoćnik ministra Dobrica Jonjić, te sekretar ministarstva Fehim Bekan.Ministarstvo  finansija s ministricom Jelkom Milićević, te pomoćnikom ministra istog ministarstva Hajrudinom Hađžimehanović i na kraju sa sekretarom Vlade Editom Kalajđžić.

Kako se gore pobrojani nisu “mogli dogovoriti” ko je i u kom obliku nadležan za prirodu pitanja koje smo postavljali dobivali smo uglavnom paušalne i uopštene odgovore, što bi moglo značiti “Kupovinu vremena” ili nedaj bože “Uštedu”.

Kada sam potrošio dio vremena i truda, a odgovori gore nadležnih na moje upite nisu polučili ništa konkretno tada sam poslao jedan konkretan akt sa traženjem i odgovora na isti način.I na kraju obećao da ću sa više autobusa osoba sa invaliditetom sa područja USK-a doći na kafu i sačekati da isti utvrde šta je čija nadležnost.Tada sam dobio ažuran odgovor koji bi dijelom mogao zadovoljiti naša pitanja, pa Vam isti i u prilogu dostavljam.

S poštovanjem

Predstavnik KOIUIS  USK

                                                                                                                                            Alibegović Enes

Bez naslova

Logo

 

Molim  Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova! Kome niko ravan nije, da nam omogući činjenje dobrih dijela, te ista vrijednuje i primi.

Eventualne slabosti naše da nam iz milosti Svoje oprosti. Uslišaj! O Gospodaru! Svjetova.

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza Unsko

sanskog- kantona

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.