Mjesečne arhive:

 

Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Datum:21.06.2016.g.

 

Predmet:Informacija

Predstavnici KOOUIS OSI USK-a su uzeli učešće na radnom konsultativnom sastanku sa predstavnicima Ombudsmena Bosne i Hercegovine  koji je održaan 28.04.2016.g. u Banja Luci.

Isti je polučio i značajne zaključke koje ovom prilikom i dostavljamo na uvid.

Zapisnik sastanka možete preuzeti ovdje

 

S poštovanjem!

 

Koordinator ove aktivnosti  Alibegović Enes i

Predsjedavajući koordinacije Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Datum:21.06.2016.g.

 

Predmet:Radno konsultativni sastanak

 

Poštovana/i,

Opšte poznato Vam je da smo u predhodnom vremenu inicirali, a potom i učestvovali u pripremama organizacije radnog sastanka sa Američkom Ambasadoricom g.-đom  Maureen  Cormack .Sa zadovoljstvom Vas mogu obavijestiti da smo dobili konačan termin za ovaj sastanak.

Dakle 26.07.2016.g. od 15:00-16:30 u Američkoj Ambasadi Sarajevo.

Za sve dalje tehničke pojedinosti ćemo se naknadno slušati.

 

S poštovanjem!

U prilog ovog akta Vam dostavljam odgovor Američke Ambasade

 

         Koordinator ovih aktivnost po ovlaštenju KOO

Alibegović Enes

 

 

Postovani gospodine Alibegovic,

 

Ambasadorica je pristala da primi vasu grupu 26.7. 2016 od 15:00-16:30 u prostorijama ambasade. Zamolila bih vas da nam posaljete spisak ljudi koji ce uci u Ambasadu da mozemo obezbijeditu ulaz.

 

Hvala najljepsa!

 

Lijep pozdrav!

 

Irma

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.