Mjesečne arhive:

          Ul. Krupska  bb  Bihać   e-mail:polimiusk@gmail.com

Broj:20/7/16NZ

Datum:20.07.2016.g.

 

PREMIJERU  VLADE USK, PREDSJEDAVAJUĆEM SUPŠTINE USK,       SVIM POSLANICIMA –ZASTUPNICIMA   SKUPŠTINE USK 

 

PREDMET:Reakcija na prijedlog dnevnog  reda  Skupštine USK   po Tačkama 9 i 12

Esselamu alejkum!

 

Poštovana/i,

 

Kao predstavnik KOUIS OSI (Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom) USK  danas sam od istih dobio zaduženje koje je proizašlo sa naše vanredne telefonske sjednice. Očituje se u sljedećem:

U ime predstavnika KOUIS OSI USK, u svoje lično ime, kao i u ime svih naših korisnika osoba sa invaliditetom (OSI) USK  pozivam Vas da sa predviđenog dnevnog reda narednog skupštinskog zasjedanja  zakazanog  za 22.07.2016.g. povučete Tačke dnevnog  reda po brojevima 9 i 12  koje su inicirane od strane ministarstva  zdravstva i socijalne politike USK.

 

Iz sljedećeg razloga:

 

Kredibilni predstavnici KOUIS OSI USK  su bili onemogućeni da daju svoj doprinos u kvalitetnom kreiranju Tačke 9 i 12.Dakle nije nam bila omogućena uključenost našto obavezuje i UN Konvencija o pravima OSI ratifikovana 2010 godine u BiH.

Čvrstog smo ubjeđenja da dio administracije pomenutog ministarstva  pod pritiskom pozitivnih pojedinaca zastupnika u Skupštini USK pokušava prividnom brigom za OSI naravno  bez uključenosti kredibilnih predstavnika ove ranjive kategorije u pomenutim tačkama dnevnog reda Skupštine

 

  1. Odgovoriti stereotipno i formalno
  2. Za iste njihove inicijative namaknuti financijsku podršku, potom po već ustaljenoj praksi u tišini formirati radnu grupu bez predstavnika OSI naravno, te tako u naše ime potrošiti namaknuti novac za još jedan tobožnji dokument-Strategiju „ brige“!po OSI bez ikakvog efekta.

Zato predlažemo da se ova inicijativa povuče sa dnevnog reda Skupštine kao i tačka 12 i da se naloži resornom ministarstvu zdravstva i socijalne  politike USK da pripremu ovakvih i sličnih inicijativa u budućnosti radi uvažavajući partnerske oblike saradnje sa kredibilnim predstavnicima OSI na USK-u, kao što je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK.

 

Vjerujemo da ćete razumjeti svu razložnost ovog našeg Akta i istom udovoljiti.

 

S poštovanjem!

 

Napomena:

 

Predstavnici KOUIS OSI USK ovom prilikom  Vas žele zamoliti za mogućnost prisustva kao i praćenja rada i prema potrebi obraćanja na pomenutom  zasjedanju Skupštine USK

 

 

Dostavljeno

 

Premijeru kantona

Predsjedavajućem Skupštine kantona

Svim poslanicima-zastupnicima Skupštine USK

a/a

 

Koordinator

Alibegović Enes  mob:061/443 669

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić mob:061/860 600

Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600  e-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Datum:16.07.2016.g.

 

PREDMET:Pismo podrške Koordinacionog odbora  udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona  premijeru gospodinu Huseinu Rošiću i Vladi USK

 

Esselamu alejkum.

Poštovani,

Gospodine premijeru, te svi ministri nove legalno i demokratski izabrane Vlade USK.                       U svoje lično ime i u ime svih predstavnika Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom ( KOOUIS OSI ) USK  kredibilnog  predstavnika koji okuplja devet kantonalnih udruženja i saveza građana na području Unsko-sanskog kantona i slovi za jedan kompaktan homogeni i društveni nevladin organizam, koji svojim radom zaokuplja pažnju više desetina hiljada građana USK  Vam upućujemo iskrene čestitke na izboru, a i nedvojbenu podršku u Vašem profesionalnom, stručnom i nadasve moralnom nastojanju da u narednom periodu date svoj doprinos na ublažavanju trenutno haotičnog stanja na kantonu u svim društvenim tokovima.

Mišljenja smo da je to moguće uz uzajamnu saradnju, međusobnu podršku svih segmenata društva na području kantona, naravno i nas kao NVO sektora.Mi ćemo sada i u narednom periodu kao i do sada pratiti kvalitet i dinamiku društvenih kretanja koja se odnose na milje našeg područja djelovanja i shodno tome Vam kao servisu podrške građana prema procjenjenoj potrebi na adekvatno odabran način modelirati i pružati iskrenu podršku u Vašem sadašnjem i narednom radu.

Neka Bog blagoslovi i vlast i građane BiH, kao i USK.

 

S poštovanjem!

Predsjedavajući  KOOUIS OSI USK

                      Jusmir Alibabić

 

    

     Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Datum:05.07.2016.g.

 

Molim  Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova! Kome niko ravan nije, da nam omogući činjenje dobrih dijela, te ista vrijednuje i primi.

Eventualne slabosti naše da nam iz milosti Svoje oprosti. Uslišaj! O Gospodaru! Svjetova.

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.