Mjesečne arhive:

 

Logo

kampanja-koo

  1. i 27.10. 2016.g. Hotel Sanus- 79260 Sanski Most

KAMPANJA“DJELUJMO  ZAJEDNO“

 

DESETA  JUBILARNA  MEĐUNARODNA  KONFERENCIJA                                     O STATUSU  I  PRAVIMA  OSI

Dana;20.09.2016.g.

 

POZIV  I  INFORMACIJA

Poštovana/i,

 

Ovom prilikom Vas u svojstvu šefa Desete Jubilarne međunarodne konferencije o  statusu i pravima  osoba  sa  invaliditetom“Kampanja djelujmo  zajedno“

 

Pozivam,

 

a i informišem  da će se ista održati  26. i 27.10.2016.g. u Sanskom  Mostu Unsko-sanski kanton  Bosna i Hercegovina.Dakle, kao našim dragim  gostima  ostavljamo Vam  mogućnost učešća na istoj po dva  osnova.Da  odaberete i  predložite temu koju želite  prezentirati  ili pak da  budete  samo  naši  gosti  učesnici  Desete  Jubilarne  međunarodne  konferencije.

Očekujemo  da ćete  nas u  roku od  sedam  dana  obavijestiti  o  nazivu  prijedlozima  Vaših tema  kako  bismo  iste  mogli  uvrstiti  u  naš  radni  protokol.

Radujemo  se  našoj  zajedničkoj  saradnji.

 

Hvala!

 

Napomena:Pozivnice  i  radni protokol  ćemo  Vam  dostaviti  naknadno.

 

          Koordinator  po  ovlaštenju  KOUIS OSI USK

                                                                     Enes Alibegović 061/443 669

                                                                     Predsjedavajući Koordinacije

                                                                     Jusmir  Alibabić 061/860 600

 

 

Jusmir  Alibabić 061/860 600

 

 

Danas je u prostorijama Vlade održan sastanak premijera Unsko-sanskog kantona mr.sc. Huseina Rošića, predstavnika resornog Ministarastva zdravstva, rada i socijalne politike sa predstavnicima udruženja iz Koordinacije udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona.

Sastanak je održan na zahtjev Koordinacionog odbora na kojem su detaljno informirali premijera o problemima kojima se suočavaju u svojem radu.

Premijer mr.sc. Husein Rošić izrazio je podršku aktivostima koje provode udruženja i savezi osoba sa invaliditetom USK-a i izrazio opredijeljnost za brigu i rješavanje problema svih socijalnih kategorija kojima je podrška Vlade neophodna.

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.