Mjesečne arhive:

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

 

Koalicija za strategiju  i  izjednačavanje  mogućnosti  i  prava  osoba sa invaliditetom USK

Bihać:“Sala Skupštine USK“05.12..2016.g.

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju

Međunarodnog dana osoba  sa invaliditetom.

 

Isto  će  se  održati  u  Bihaću  05.12.2016.g. u sali  Skupštine  Unsko-sanskog  kantona

s  početkom  u  11:00  sati.

 

 

 

 

Kontakti: Alibegović Enes Mob:061 443 669 Alibabić Jusmir Mob:061 860 600

E-mail:polimiusk@gmail.com                                                                             

                                                                                                                                                      

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

                                                                                                                                                Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska  bb  Bihać Mob:061/860 600  e-mail:polimiusk@gmail.com

Broj:29/11/2016NZ

Datum:28.11.2016.g.

PREDMET:  Obavijest  za  članice i članoveKoordinacionog  odbora  udruženja i  saveza  osoba  sa invaliditetom USK

 

Poštovana/i,

 

Želim  Vas o bavijestiti  da  će  se  obilježavanje  Međunarodnog  dana  osoba  s  invaliditetom  održati    05.12.2016.g.  s  početkom  u  11:00  sati  u  sali  Skupštine  USK-a.

 

Pozivam  Vas da  u  pomenutom  periodu  obavezno  prisustvujete  ovom  činu,  odnosno  da  shodno  Odlukama  koordinacije  ovo  smatrate  prioritetnim  i  za  taj  dan  odgodite  sve  Vaše  druge  aktivnosti.

 

S  poštovanjem!

 

Hvala.

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.