Mjesečne arhive:

Logo

 

Krupska bb  Bihać ,  061/860 600 e-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Molim Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova! Kome niko ravan nije, da nam omogući činjenje dobrih dijela, te ista vrijednuje i primi.

Eventualne slabosti naše da nam iz milosti Svoje oprosti.

Uslišaj! O Gospodaru! Svjetova.

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora invalidnih udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog  kantona

 

Bajram  Šerif  Mubarek  Olsun!

PREDSJEDAVAJUĆI  KOIUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.