Mjesečne arhive:

 

         Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Žrtvujmo naše kurbane u ime Boga!!! Svemogućeg da nebismo bili žrtve jedni drugih.

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona  svim vjernicima kugle zemaljske, a i Vama

 

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!  

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

 

 

 

memorandum

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.