Mjesečne arhive:

          e-mail:polimiusk@gmail.com,Tel/fax:037/684 351, mob:061/443 669,061/860 600,

U dobrom došla.U dobru protekla ova

Hiđžretska 1439.godina  Nova.

Kullu amin, ve entum bi hajr!

Predsjedavajući KOUIS OSI  USK

Jusmir Alibabić

Logo

          e-mail:polimiusk@gmail.com,Tel/fax:037/684 351, mob:061/443 669,061/860 600

kampanja-koo

 

25.  i 26.10 2017.g. Hotel Sanus- 79260  Sanski Most

KAMPANJA“DJELUJMO  ZAJEDNO“

 

JEDANAESTA  MEĐUNARODNA  KONFERENCIJA O STATUSU  I  PRAVIMA  OSI

 

Dana;07.09.2017.g.

 

POZIV  I  INFORMACIJA,

Poštovana/i,

 

Ovom prilikom Vas u svojstvu šefa Jedanaeste međunarodne konferencije                             o statusu i pravima  osoba  sa  invaliditetom“Kampanja djelujmo  zajedno“

Pozivam,

a i informišem  da će se ista održati  25. i 26.10.2017.g. u Sanskom  Mostu Unsko-sanski kanton  Bosna i Hercegovina.Dakle, kao našim dragim  gostima  ostavljamo Vam  mogućnost učešća na istoj po dva  osnova.Da  odaberete i  predložite temu koju želite  prezentirati  ili pak da  budete  samo  naši  gosti  učesnici  Jedanaeste međunarodne  konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom.Očekujemo  da ćete  nas u  roku od  sedam  dana  obavijestiti  o  nazivu i prijedlozima  Vaših tema,  kako  bismo  iste  mogli  uvrstiti  u  naš  radni  protokol.Radujemo  se  našoj  zajedničkoj  saradnji.

Hvala!

Napomena:Pozivnice  i  radni protokol  ćemo  Vam  dostaviti  naknadno.

 

 

Koordinator  po  ovlaštenju  KOUIS OSI USK

Enes Alibegović 061/443 669

Predsjedavajući Koordinacije

Jusmir  Alibabić 061/860 600

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.