Mjesečne arhive:

XI konferencija logo

 

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

Sanski Most:Hotel „Sanus“25 i 26.10.2017.g.

11.  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba s  invaliditetom  USK

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na Jedanaestoj Međunarodnoj

konferenciji o statusu i pravima osoba s invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“

u okviru provođenja  Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s

invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)            

 

Konferencija će se održati 25. i 26.10.2017.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“

Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 23.10.2017.g.

 

Za eventualna  dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com

Kontakt tel/fax:00387 37 684 351

Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK

Enes Alibegović

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.