Mjesečne arhive:

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

Koalicija za strategiju  i  izjednačavanje  mogućnosti  i  prava  osoba s  invaliditetom USK

Bihać:“Sala Skupštine USK“04.12..2017.g.

POZIVNICA

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju

Međunarodnog dana osoba  s  invaliditetom.

 

Isto  će  se  održati  u  Bihaću  04.12.2017.g. u sali  Skupštine  Unsko-sanskog  kantona

s  početkom  u  11:00  sati.

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

 

 

Kontakti: Alibegović Enes Mob:061 443 669 Alibabić Jusmir Mob:061 860 600

E-mail:polimiusk@gmail.com                                                                             

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                

 

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s invaliditetom USK-a sretan, uspješan, berićetan i slavljen praznik Državnosti 25. Novembar Dan ZAVNOBIH-a!
Svim bosancima i hercegovcima u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta gdje god da jesu. Živjela nam naša jedina domovina Bosna i Hercegovina!.

 

redsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.