Mjesečne arhive:

Logo

Krupska bb  Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669  E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK.

 

Iskrene čestitke povodom Dana nezavisnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.

Svim bosancima i hercegovcima gdje god bili  od srca želim.

Neka Svemogući Bog!Ujedini srca i pamet našu, te čuva i sačuva i nas i BiH.

 

Amin!

 

 

 

 

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.