Mjesečne arhive:

Logo

 Ul. Krupska  bb  Bihać  Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

Datum:15.06.2018.g.

 

Molim  Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova!

Kome niko ravan nije, da nam omogući činjenje dobrih dijela, te ista vrijednuje i primi.Amin!

Eventualne slabosti naše da nam iz milosti Svoje oprosti.Amin.

Uslišaj! O Gospodaru! Svjetova!

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.