Mjesečne arhive:

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

 

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na Dvanaestoj Međunarodnoj
konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“u
okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u
Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati 02. i 03.10.2018.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“
Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

 

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 01.10.2018.g. do 12 sati.

Napomena:Protokol rada konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

 

 

 

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Esselamu Alejkum!

 

Molim dragog Boga da nam u ovoj godini Novoj podari obilje dobra u svim sferama našeg
života. Amin!

U svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a želim

 

Srećnu Novu hidžretsku 1440 godinu !

 

 

 

 

Predsjedavajući KOOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

.

 

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,
Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na dvanaestoj Međunarodnoj
konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“u
okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u
Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati 02. i 03.10.2018.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“
Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 01.10.2018.g. do 12 sati.

Napomena:Protokol rada konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

logo-koo

kampanja-koo

Sanski Most:Hotel „Sanus“02. i 03.10.2018.g.

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom USK

POZIV I INFORMACIJA

Poštovana/i,
ovom prilikom Vas u svojstvu šefa 12. Međunarodne konferencije o statusu i pravima
osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“
Pozivam,
a i informišem da će se ista održati 02. i 03.10.2018. godine u Sanskom Mostu
Unsko – sanski kanton Bosna i Hercegovina.
Dakle, kao našim dragim gostima ostavljamo Vam mogućnost učešća na istoj po dva
osnova:
– Da odaberete i predložite temu koju želite prezentirati
– Ili pak da budete samo naši gosti učesnici 12. Međunarodne konferencije o statusu i
pravima osoba sa invaliditetom.
Očekujemo da ćete nas u roku od sedam dana obavijestiti o nazivu i prijedlozima Vaših
tema, kako bismo iste mogli uvrstiti u naš radni protokol.

Radujemo se našoj zajedničkoj saradnji.
Hvala!
Napomena:Pozivnice i radni protokol rada Konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669, Jusmir Alibabić Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK

Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.