Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

Koalicija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom (2016 – 2021)

Bihać:“Sala Skupštine USK“03.12.2018.g.

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju
Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Isto će se održati u Bihaću 03.12.2018.g. u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona
s početkom u 11:00 sati.

 

 

 

 

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Bože naš!

 

Skrušeno i ponizno Te molimo.
Daj nam od Sebe dovoljno: snage, mudrosti, pameti i jedinstva, da voljom i podrškom Tvojom:
jačamo, čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu jedinu nam domovinu.Amin.
U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaditetom
Unsko-sanskog kantona
Srećan i ugodan 25. novembar Dan državnosti svim bosancima i hercegovcima u Bosni i
Hercegovini i širom zemaljske kugle gdje god bili.

 

 

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.