Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/860 600 E-mail:jusmir.alibabic@hotmail.com

 

Molim Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova!
Koji je jedan.Utočište svakome. Nije rodio i nije rođen i kome niko ravan nije (Kur’an  časni) Da nam omogući činjenje dobra, a onemogući činjenje zla i naš post vrjednuje i primi.Amin! Eventualne slabosti naše da nam iz milosti Svoje oprosti.Amin! Uslišaj! O Gospodaru! Svjetova! Amin! U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.