Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb  77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:25.09.2019.g.

Broj:25-09/19NZ

 

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike

UNSKO-SANSKOG KANTONA

Ul.Alije Đerzeleza br.2

77000 Bihać

n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

 

Predmet:Obavijest – poziv

 

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 26.09.2019.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.datum: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture  bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom provodili tadašnji ministar  Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić.

Po obilježavanju ovog datuma koji ćemo svako mjesečno na isti datum  redovno provoditi  sve dok se određene stvari ne poboljšaju,Vas pozivamo da na radno konsultativnom  sastanku tog dana radimo po svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe OSI, kao i provođenja  Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.Dakle, tu smo ako Bog da u četvrtak  u pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore pobrojanim otvorenim pitanjima.

Napomena:Dvadesetosmi ćemo obilježiti 26-og, jer isti pada vikendom odnosno u vrijeme đžuma namaza.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Mediji,  Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a
Poštovana/i,

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS  OSI USK

Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:29.03.2019.g.
Broj:29-03-5/19NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Međunarodni i domaći Zakonski okvir podrške našeg načina rada

 

Poštovana/i,

 

Shodno prethodno održanom radnom konsultativnom sastanku između predstavnika ministarstva
zdravstva rada i socijalne politike i KOUIS OSI USK-a shodno zajednički usaglašenom zaključku
predstavnici udruženja i saveza ove Koordinacije postupaju po istom;

a) Svih devet(9) udruženja i saveza ove Koordinacije na svakogodišnjem nivou Buđžetske – fiskalne
godine u pravovremenom roku dostavljaju programe rada i financijske planove koji u proceduri
pripreme Buđžeta bivaju uvršteni kao postojeće stavke za finansiranje, što smo učinili i u 2019
godini sa odgovarajućim namjenskim iznosom od 127.500,00 KM.

b) Ovaj iznos i njegova namjena se očituju sa postojećim određenim Kodom-
Tekući grant:Grantovi neprofitnim organizacijama – invalidna udruženja, razdjel 17, -Ekonomski
Kod -614 300 HAN006

c) Pomenuta Buđžetska sredstva se namjenski odobravaju za osnovni rad svih 9 udruženja, njihovim
programskim aktivnostima po odluci Vlade.

d) Udruženja i savezi ove Koordinacije će u interesornom obliku sa predstavnicom resornog
ministarstva g.-đom Havom Dizdarević zajednički pripremati izvještaje o utrošku odobrenih
sredstava u iznosu od 127.500,00 KM po utvrđenom razrezu novčanih iznosa za svako udruženje i
savez pojedinačno.

e) Priprema izvještaja za Vladu podrazumijeva postojanje svih knjigovodstvenih pretpostavka iz
kojih će biti vidljiv način utroška odobrenih – dodijeljenih sredstava iz Buđžeta USK-a.
Kao što su;blagajnički i žiralni način poslovanja koji se očituju kroz postojanje računa
gotovinskog oblika plaćanja, kao i potvrda-izvoda od Banke o žiralnom načinu plaćanja.Prateći
akti su Odluke organa i odgovornih lica udruženja.

f) U periodu pripreme pomenutog izvještaja ostavlja se mogućnost da se sve eventualne nejasnoće u
ostavljenom blagovremenom roku isprave i kao dopuna izvještajima u pripremi involviraju u iste.

g) Udruženja i savezi ove Koordinacije će kroz rad interesornog tima pripremiti izvještaje o utrošku
isključivo po odobrenim iznosima Buđžeta, dakle pravdat ćemo samo iznose sredstava odobrenih
od Buđžeta USK-a.

h) Standard o načinu finansiranja osnovnog rada udruženja i saveza ove Koordinacije se bazira na
Međunarodnom i domaćem Zakonskom okviru kako slijedi:
UN Konvencija o pravima OSI,Član 29,Standardna pravila,Članovi 18 i 19 važeći Zakon o
zabrani diskriminacije, Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite
porodice sa djecom USK-a,Član 89, te Zakona o izvršenju Buđžeta za 2019 godinu Član 36 stav
2, programa rada i financijskim planovima, postojećim Kodom, usaglašenim razrezom u
utvrđenim novčanim iznosima za svako udruženje – savez pojedinačno, podnošenjem izvještaja o
utrošku uvažavajući sve gore pomenute knjigovodstvene pokazatelje i Odluci Vlade USK-a.
Napomena:Napominjemo da sve ovo što smo Vam dostavili nije naš stav i naša želja nego
Međunarodni i domaći Zakonski i podzakonski okvir koji smo takstativno pobrojali.

 

S poštovanjem!

 

Dostavljeno:
-Premijer
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike
-Ministarstvo finansija
-KOUIS OSI USK
-a/a

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Ul Krupska bb. Bihać Mob:061/443 669,061/860600 e-mail.polimiusk@gmail.com

 

Datum:19.09.2019.godina
Broj:19-9/2019NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
Ulica Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas da smo zaprimili Vaš opetovani akt koji izražava Vašu tobožnju brigu
prezentiranu kroz tobožnje kriterije, što smo razumjeli kao nastavak Vaše hronične: isključivosti,
diskriminacije, jednostranosti, stereotipa, stigmatizacije, traumatiziranja, kao i neprihvatanja
nijednog oblika socijalnog dijaloga sa ovom Koordinacijom, a što je Vaša obaveza koja proizilazi iz
Međunarodnih i domaćih Zakonskih okvira koje Vi nepoštujete.
Ovu praksu Hazima Kapića, Ivanke Krizmanić i djela administracije Vašeg ministarstva koju je
prihvatila a i provodi aktualna ministrica Nermina Ćemalović.
Kako je nedvojbeno jasno da i dalje kršite Međunarodni i domaći Zakonski okvir koji se odnosi na
prava i potrebe OSI (osoba sa invaliditetom)kao i njihovih predstavnika u potpunosti odbacujemo
ovaj i sve naredne Vaše akte koje ste i budete donosili jednostrano i bez našeg sudjelovanja.
Napominjemo:
Da su jedino programi rada i financijski planovi za 2019 godinu naših devet udruženja pravovremeno
dostavljeni u vrijeme formiranja Buđžeta za 2019 godinu i involvirani su isti u 2019 godini u iznosu od
127,500 KM sa utvrđenim razrezom za svako udruženje pojedinačno.Ako je Vama sve to uopše bitno,
jer postoji s Vaše strane urota protiv KOUIS OSI(Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa
invaliditetom) USK-a koja ima za cilj da nam otmete sredstva za redovni rad i tako nastavite sa
blokadom i opstrukcijom ove Koordinacije praveći za javnost predstavu laži o tobožnjem ukazivanju
na kriminal bez ijedne činjenice Vas „poštenih“ nad nama „lopovima“.
Tražimo da u roku od sedam dana ispoštujete usaglašeni način i kriterije financiranja i pravdanja
sredstava za ova udruženja koji Vam po ko zna koji put u prilogu dostavljamo.
Ukoliko i dalje nastavite sa ovakvom praksom mi ćemo razmotriti naše dalje korake pravne i
demokratske borbe za naša osnovna ljudska prava.

 

S poštovanjem,
Dostavljeno:
-Premijer USK,Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK, Mediji
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne poltike USK
-MUP USK,Ministarstvo finansije USK
-Ministarstvo pravde USK, Ministarstvo privrede USK
-Ministartvo za pitanje boraca i RVI USK
-Ministarstvo za urbanizam, prostorno građenje i uređenje USK
-Ministarstvo obrazovanja USK
-Stranica KOUIS OSI USK, KOUIS OSI USK,a/

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Sanski Most:Hotel „Sanus“30. i 31.10.2019.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

.

13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH (2016 – 2021)

 

POZIV I INFORMACIJA

 

Poštovana/i,

Ovom prilikom Vas u svojstvu šefa 13. Međunarodne konferencije o statusu i pravima
osoba sa invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“

Pozivam,

a i informišem da će se ista održati 30. i 31.10.2019. godine u Sanskom Mostu
Unsko – sanski kanton Bosna i Hercegovina.
Dakle,
kao našim dragim gostima ostavljamo Vam mogućnost učešća na istoj po dva osnova:
– Da odaberete i predložite temu koju želite prezentirati
– Ili pak da budete samo naši gosti učesnici 13. Međunarodne konferencije o statusu i
pravima osoba sa invaliditetom.
Očekujemo da ćete nas u roku od sedam dana obavijestiti o nazivu i prijedlozima Vaših
tema, kako bismo iste mogli uvrstiti u naš radni protokol.

Radujemo se našoj zajedničkoj saradnji.

Hvala!

Napomena:Pozivnice i radni protokol rada Konferencije ćemo Vam dostaviti naknadno.

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669, Jusmir Alibabić Mob:0038761 860 600

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:29.03.2019.g.
Broj:29-03-5/19NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Međunarodni i domaći Zakonski okvir podrške našeg načina rada

 

Poštovana/i,

Shodno prethodno održanom radnom konsultativnom sastanku između predstavnika ministarstva
zdravstva rada i socijalne politike i KOUIS OSI USK-a shodno zajednički usaglašenom zaključku
predstavnici udruženja i saveza ove Koordinacije postupaju po istom;
a) Svih devet(9) udruženja i saveza ove Koordinacije na svakogodišnjem nivou Buđžetske – fiskalne
godine u pravovremenom roku dostavljaju programe rada i financijske planove koji u proceduri
pripreme Buđžeta bivaju uvršteni kao postojeće stavke za finansiranje, što smo učinili i u 2019
godini sa odgovarajućim namjenskim iznosom od 127.500,00 KM.
b) Ovaj iznos i njegova namjena se očituju sa postojećim određenim Kodom-
Tekući grant:Grantovi neprofitnim organizacijama – invalidna udruženja, razdjel 17, -Ekonomski
Kod -614 300 HAN006
c) Pomenuta Buđžetska sredstva se namjenski odobravaju za osnovni rad svih 9 udruženja, njihovim
programskim aktivnostima po odluci Vlade.
d) Udruženja i savezi ove Koordinacije će u interesornom obliku sa predstavnicom resornog
ministarstva g.-đom Havom Dizdarević zajednički pripremati izvještaje o utrošku odobrenih
sredstava u iznosu od 127.500,00 KM po utvrđenom razrezu novčanih iznosa za svako udruženje i
savez pojedinačno.
e) Priprema izvještaja za Vladu podrazumijeva postojanje svih knjigovodstvenih pretpostavka iz
kojih će biti vidljiv način utroška odobrenih – dodijeljenih sredstava iz Buđžeta USK-a.
Kao što su;blagajnički i žiralni način poslovanja koji se očituju kroz postojanje računa
gotovinskog oblika plaćanja, kao i potvrda-izvoda od Banke o žiralnom načinu plaćanja.Prateći
akti su Odluke organa i odgovornih lica udruženja.
f) U periodu pripreme pomenutog izvještaja ostavlja se mogućnost da se sve eventualne nejasnoće u
ostavljenom blagovremenom roku isprave i kao dopuna izvještajima u pripremi involviraju u iste.

g) Udruženja i savezi ove Koordinacije će kroz rad interesornog tima pripremiti izvještaje o utrošku
isključivo po odobrenim iznosima Buđžeta, dakle pravdat ćemo samo iznose sredstava odobrenih
od Buđžeta USK-a.
h) Standard o načinu finansiranja osnovnog rada udruženja i saveza ove Koordinacije se bazira na
Međunarodnom i domaćem Zakonskom okviru kako slijedi:UN Konvencija o pravima
OSI,Standardna pravila, važeći Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o osnovama socijalne
zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom USK-a, te Zakona o izvršenju
Buđžeta za 2019 godinu Član 36 stav 2, programa rada i financijskim planovima, postojećim
Kodom, usaglašenim razrezom u utvrđenim novčanim iznosima za svako udruženje – savez
pojedinačno, podnošenjem izvještaja o utrošku uvažavajući sve gore pomenute knjigovodstvene
pokazatelje i Odluci Vlade USK-a.
Napomena:Napominjemo da sve ovo što smo Vam dostavili nije naš stav i naša želja nego
Međunarodni i domaći Zakonski i podzakonski okvir koji smo takstativno pobrojali.

S poštovanjem!

Dostavljeno:
-Premijer
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike
-Ministarstvo finansija
-KOUIS OSI USK
-a/a

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

Broj:03/09/2019NZ

Datum:03.09.2019.g.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
Ulica Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrice g.-đe Nermine Ćemalović

 

Predmet:Informacija

 

Poštovana/i,

Ovim putem Vas obaviještavamo da u potpunosti odbacujemo Vaš jednostrani i protukazoniti
akt o načinu finansiranja udruženja i saveza OSI koji su u okviru Koordinacije udruženja i
saveza OSI USK-a.
a)Nismo bili uključeni u pripremu kriterija o načinu finansiranja i pravdanja sredstava, iako je
to bio jedan od zaključaka sa prethodno održavanih radno konsultativnih sastanaka sa
premijerom i predstavnicima resornog ministarstva
b)Predstavnici resornog ministarstva kao i do sada pokušavaju ignorisati i blokirati rad ove
Koordinacije, te tako zanemarujući međunarodni i domaći zakonski okvir koji se referira na
prava i obaveze OSI izmišljaju tobožnje kriterije i na jednostran diskriminirajući način krše
gore pomenute domaće i međunarodne akte.
c)Kako ne postoji naznaka da isti žele bilo kakav socijalni dijalog sa ovom Koordinacijom u
situaciji smo da u proširenom sastavu dođemo na naredno zasjedanje Skupštine USK-a
zakazano za 10.09.2019.g. i tamo zatražimo pojašnjenje, kao i rješenje nastalog problema
kojim predstavnici ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a žele prikazati ovu
Koordinaciju kao kriminalnu grupaciju devet udruženja i saveza osoba sa invaliditetom, da bi
na taj način ostvarili svoju dugogodišnju ambiciju osporavanja i blokiranja rada naših svih
devet udruženja i saveza ove Kordinacije.
Napomena:
Predstavnici gore pomenutog ministarstva su nam za prošlu godinu onemogućili finansiranje
namjenskih sredstava za rad, iako su naši izvještaji za 2017 godinu usvojeni.
Istu namjeru imaju i ove godine.Kako je svih naših devet udruženja i saveza dovedeno u tešku
situaciju prema nama se provodi visok stupanj diskriminacije, stereotipa, te jednostranih i
uglavnom štetnih postupaka prema nama.Istrajava se u osporavanju i blokiranju daljeg rada
ovih udruženja.
Zbog gore pomenutih prisutnih poteškoća dovedeni smo u situaciju da zaštitu naših prava i
potreba zasnovanu na međunarodnim i domaćim zakonskim okvirima od danas zaključkom ove

Koordinacije tražimo pred Skupštinom kantona, kao i drugim oblicima otpora prema ovakvom
tretmanu kao što su:blokade saobraćaja i graničnih prelaza.
U tu situaciju smo dovedeni, ne svojom voljom, ali trenutno ne vidimo drugo rješenje, osim
ovog koje nam je nametnuto.
U prilogu Vam dostavljamo način finansiranja rada ovih udruženja koji podrazumijeva
međunarodni i domaći zakoniti okvir: UN Konvenciju Član:29, SP Standardna pravila
Članovi:18 i 19, Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa
djecom Član 89, te Zakon o izvršenju Buđžeta za 2019 godinu Član 36,stav 2, kao i
postojeći Kod-Tekući grant:Grantovi neprofitnim organizacijama – Invalidna
udruženja,Razdjel 17,Ekonomski KOD-614300 HAN006, usaglašeni razrez za svako udruženje
pojedinačno i sam Akt o načinu finansiranja.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
Premijer USK
Predsjedavajući Skupštine USK
Ministarstvo finansija UK
Ministarstvopravderstvo unutrašnjih poslova USK
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
Minist
Svim zastupnicama i zastupnicima-poslanicima Skupštine USK
Medijima
Koordinacija
Naša stranica
Predstavnicima Međunarodne zajednice
a/a

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.