Mjesečne arhive:

Krajina: Invalidne
osobe pritisnute uz zid

Kampanja Uz zid' pokrenuta je zbog
animoziteta dijela administracije resornog
ministarstva prema ovoj kategoriji društva.

Piše:
Fahrudin Vojić

Godinama su na marginama društva, a odnos lokalnih vlasti prema njima doživio je kulminaciju
posljednjih mjeseciAl Jazeera

Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i
saveza bh. Unsko-sanskog kantona (KOUIS OSI USK)
sačinjava mreža udruženja različitih profila invalidnosti.
Ova koordinacija vodi brigu o pravima približno 10.000
invalidnih osoba u ovom kantonu i bori se za to da se njihov
glas bolje čuje u području socijalne politike.
Godinama su na marginama društva, a odnos lokalnih vlasti
prema njima doživio je kulminaciju tokom posljednjih
nekoliko mjeseci kada su protestujući ispred zgrade Vlade
USK bili poniženi na način da je policija izvedena ispred
njih, a oni stjerani uz zid.
Upravo je ova posljednja rečenica moto njihove kampanje
koju će provoditi svakog mjeseca sve dok njihovi zahtjevi ne
budu ispoštovani.
Očekuju da će javnim zagovaranjem skrenuti pažnju na
vlastite probleme u svakodnevnom životu, ali i potaknuti
odgovorne na iznalaženje adekvatnih rješenja za život
invalidnih osoba.
„Uzrok pokretanja kampanje 'Uz zid' je dugogodišnji
animozitet dijela administracije resornog ministarstva koji
je praćen diskriminacijom, stereotipom, torturom i
traumatiziranjem ovih kategorija društva. To se ispoljavalo
nekada sa više, a nekada sa manje intenziteta“, kaže Enes
Alibegović, predsjednik Udruženja oboljelih od
Poliomyelitisa povrede mozga i kičmene moždine USK koje
je jedno od devet članica Saveza kantonalnih invalidnih
udruženja USK.
„Mi smo zahvaljujući kvalitetnim pritiscima na vlasti kroz
različite kampanje uspjeli opstati cijelo ovo vrijeme. U 2018.
godini je više puta dolazilo do rekonstrukcije kantonalne
vlasti i resornog ministarstva zbog čega nismo bili u poziciji
da snagom ubjeđenja i pritisaka dovedemo aktuelnog

ministra da shvati aktuelnu problematiku s kojom se ova
populacija suočava.“

Čekanje da godina prođe

Iz KOUIS OSI USK ističu da Ministarstvo zdravstva, rada i
socijalne politike Unsko-sanskog kantona nije pripremilo
prijedlog utroška sredstava za 2018. godinu, čekajući da
istekne kalendarska godina čime su udruženja koja se štite
prava invalidnih osoba ostala bez sredstava potrebnih za
finansiranje rada na godišnjem nivou, te se nalaze u
ogromnim dugovima.
„Nakon niza sastanaka, protesta i noćivanja u resornom
ministarstvu, došli smo pred Skupštinu Unsko-sanskog
kantona i pokušali da protestima skrenemo pažnju na naše
probleme, slali su nam policiju, privodili nas i puštali.
Uspjeli smo od Skupštine iznuditi ugradnju amandmana u
Zakon o izvršenju budžeta koji je jedva prihvaćen, ali i taj
amandman sada opstruiraju“, navodi Alibegović.
„Ne znamo do kad će ova kampanja trajati i kakva će sve
okvire ona imati, ali sigurno ćemo svakog mjeseca
podsjećati na 28.11.2018. godine kada su nam uskratili
sredstva za rada i onemogućili socijalni dijalog onda kada
smo stajali uz zid u holu ministarstva.“
Poručuje da invalidne osobne samo traže da se poštuje
domaći i međunarodni zakonski okvir iz kojih proizilaze
prava i potrebe invalidnih osoba.
Kada su u pitanju invalidne osobe iz KOUIS OSI USK ističu
da problem nisu samo finansijska sredstva i da se invalidne
osobe u ovom kantonu suočavaju sa nizom drugih problema
od kojih su najistaknutiji problem lista ortopedskih
pomagala koja se ne primjenjuje onako kako bi trebalo i vrše
se određene opstrukcije. Osim toga invalidne osobe ističu i
problem zdravstvene premije unutar koje se godinama pravi

diskriminacija kada su u pitanju različite kategorije
invalidnih osoba.
„Konvencija o ljudskim pravima  iako je prihvaćena i
ratifikovana od strane BiH ne primjenjuje se u praksi a naša
država se na to obavezala. Nije nam jasno zašto se ne radi na
tim stvarima koje su od značajnog interesa za osobe sa
invaliditetom i zašto se često puta isključujemo iz socijalnog
dijaloga, a danas smo ovdje ispred zgrade Ministarstva
zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog upravog
zbog tog pomanjkanja dijaloga i što su se mnoge stvari
rješavale i donosile odluke bez prisustva nas kao
predstavnika osoba sa invaliditetom“, kaže Jusmir Alibabić
predsjednik Udruženja slijepih građana Unsko-sanskog
kantona i predsjedavajući KOUIS OSI USK.

Čitanje konvencije

Kao i prethodni put, iz Ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike Unsko-sanskog nisu se udostojili da prime
predstavnike KOUIS OSI USK koji su i ovaj put stali „Uz
zid“ i pročitali nekoliko članova iz Konvencije UN-a o
pravima osoba sa invaliditetom koji govore i tako skrenuli
pažnju javnosti na kakav odnos nailaze kada su lokalne
vlasti u pitanju.
„Kada je u pitanju problematika unutar različitih kategorija
invalidnosti tu postoje određene nelogičnosti u vidu
različitog odnosa kada su u pitanju ratni, vojni invalidi gdje
ja pripadam i civilni invalidi i žrtve rata. Civilne invalidne
osobe su u dobroj mjeri zakinute za svoja prava i mi smo
zajedno sa drugim udruženjima invalidnih osoba iz drugih
kantona uspjeli popraviti finansijska primanja te kategorije.
Mi ćemo na ovakva način i dalje nastaviti ukazivati na
probleme s kojima se invalidne osobe i udruženja koja ih
predstavljaju budu suočavali“, poručio je Alibabić.

Iz KOUIS OSI USK vjeruju da najveći broj administrativnih
uposlenika koji obnaša vlast po bilo kojem osnovu u Unsko-
sanskom kantonu neće ostati slijep, nijem ni gluh na
probleme s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u
ovom kantonu i dodaju kako su otvoreni za sve vrste
razgovora i sastanaka gdje bi još detaljnije izložili sve
poteškoće s kojima se suočavaju.
Na kraju upućuju glas razuma i molbu da vlasti u Unsko-
sanskom kantonu ne dozvole da osobe sa invaliditetom i
invalidskim kolicima, bijelim štapovima, tamnim naočalama
i drugim životnim problemima u budućnosti moraju
blokirati rad Skupštine i Vlade, kako bi na takav način
skrenuli pažnju na naš težak položaj u kojem se godinama
nalaze.
Izvor: Al Jazeera

KAMPANJA ;DJELUJMO ZAJEDNO
Sanski Most:Hotel“Sanus“ 30. i 31.10.2019.g.

13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI
Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa USK

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021)

 

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

 

Srijeda:30.10.2019.g.

 

10:00 – 10:30 Registracija učesnika

 

10:30 – 10:45 Otvaranje rada Konferencije
Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza
osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona g-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.
Trinaestu Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI će otvoriti Načelnik općine
Sanski Most g.-din Faris Hasanbegović

 

10:45 – 11:05 Tema broj 1
„Prezentacija Kampanje“UZ ZID“-28.11.2018.g. Simbol otpora prema visokom stupnju
prisutnog-e;diskriminacije,stereotipa,traumatiziranja, torture,kao i totalne isključenosti iz
socijalnog dijaloga predstavnika osoba s invaliditetom na Unsko-sanskom kantonu“
Prezentuje:prof.pol.nauka g.-din Enes Alibegović
11:05 – 11:20 Diskusija po temi prvoj

 

11:20 – 11:40 Tema broj 2
„Procesi koji su u 2019.godini vođeni u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike s ciljem
podrške i unapređenja položaja osoba s invaliditetom i njihovih organizacija“.
Prezentuje:gdin Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

11:40 – 11:55 Diskusija po temi drugoj

11:55 – 12:10 Kaffe pauza

 

12:10 – 12:30 Tema broj 3
„Mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom“.
Prezentuju:Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine
12:30 – 12:45 Diskusija po temi trećoj

 

12:45 – 13:05 Tema broj 4
Prezentacija EU projekta:
"Spodbujanje enakosti in preprečevanje diskriminacije invalidov – ZMOREMO"
"Promicanje jednakosti i sprečavanje diskriminacije osoba s invaliditetom – MOŽEMO"
Prezentuje:g-đa Saša Mlakar – Ministarstvo za delo družino Socialne zadeve in enake
možnosti.Direktorat za invalide vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.Slovenija
Partneri u projektu:
– Ministarstvo rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti,
– Udruženje studenata sa invaliditetom Slovenije,
– Institut za urbanizam RS i
– Udruženje izvođača profesionalne rehabilitacije u RS.
13:05 – 13:20 Diskusija po temi četvrtoj

 

13:20 – 13:40 Tema broj 5
''Budućnost osoba sa invaliditetom na Unsko-sanskom kantonu – druga perspektiva''
Prezentuje:Prof.dr.sc. Vildana Alibabić
13:40 – 13:55 Diskusija po temi petoj.

 

13:55 – 15:15 Pauza za ručak

 

15:15 – 15:35 Tema broj 6

„Neurirazvojni ishod kod djece sa patologijom pupčane vrpce“
Prezentuje:Mr sc prim Edina Karabeg dr med
15:35 – 15:50 Diskusija po temi šestoj

 

15:50 – 16:10 Tema broj 7
„Razvoj socijalnih usluga za podršku osobama s invaliditetom (OSI)
-Pregled tekućih reformi u smjeru deinstitucionalizacije u Republici Sjeverna Makedonija“
Prezentuje:g.-din Branimir Jovanovski predsjednik Mobilnosti Makedonija.Nacionalni savez lica
sa tjelesnim invaliditetom Makedonija

16:10 – 16:25 Diskusija po temi sedmoj

 

16:25 – 16:45 Tema broj 8
"Problematika organizacije i rehabilitacije djece sa Cerebralnom paralizom"
Prezentuju: Ispred ZU Doma zdravlja Cazin:dr.sci.Nermin Toromanovic,defektolog-
logoped,afaziolog /klinicki neurofeedback terapeut/-predavac i
Mr.Sanja Omanovic, dipl.phy /klinicki neurofeedback terapeut/
16:45 – 17:00 Diskusija po temi osmoj

 

17:00 – 17:20 Tema broj 9
„Razvoj socijalnih usluga u BiH“
– Ispred Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO,
Prezentuje:g-din  Haverić Haris
17:20 – 17:35 Diskusija po temi devetoj
17:35 – 17:55 Tema broj 10
“Socijalna politika i provođenje iste u okviru EU“
Prezentuje:g.-din Tomislav Velić ispred Udruge OSI „Bubamara“ Vinkovci Republika Hrvatska

17:55 – 18:10 Diskusija po temi desetoj

18:10 Posjeta Spomen obilježju civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu

 

18:30 – 19:30 Večera

 

Od 20:00 – Druženje

 

Drugi dan rada

 

13. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI

 

Četvrtak: 31.10.2019.g.

 

10:00 – 10:20 Tema broj 11
„Značaj rane detekcije i rane intervencije u razvojnoj dobi“
Prezentuju: dr Elvira Seradrević-specijalist pedijatar i
mr Edita Baković defektolog-logoped
Ispred ZU Dom zdravlja Sanski Most.
10:20 – 10:30 Diskusija po temi jedanaestoj

 

10:30 – 10:50 Tema broj 12
„Socijalno poduzetništvo u BiH“
Prezentuje:g.-din Vedad Vajzović, Ispred Udruženja Centar za profesionalnu rehabilitaciju,
prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih
grupa – ProReha

10:50– 11:00 Diskusija po temi dvanaestoj

 

11:00 – 11:20 Tema broj 13
„Opći komentar broj 7 na članke 4.3. i 33. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom“
Prezentuje:Marica Mirić, dopredsjednica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

 

11:30 – 11:50 Tema broj 14
„Usluge osobnih pomagača i kvalitetno provođenje slobodnog vremena“
Prezentuju:Gordana Jurčević, Savez društava distrofičara Hrvatske i Udruga osoba s
invaliditetom Karlovačke Županije,Mirjana Janžek, Savez društava distrofičara Hrvatske i
Udruga distrofičara Krapina, Draženka Pavlek, Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb
11:50 – 12:00 Diskusija po temi četrnaestoj

 

12:00 – 12:20 Tema broj 15
„Položaj djece sa teškoćama u osnovnim školama i izrada prilagođenog plana i programa“
Prezentuje: g-đa:Jasna Zečević, Magistar pedagogije
12:20 – 12:30 Diskusija po temi petnaestoj

 

12:30 – 12:50 Tema broj 16
„ Razlika o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“
Prezentuje:g.-din Leke Sokolaj, izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada
12:50 – 13:00 Diskusija po temi šesnaestoj

 

13:00 – Zaključci i zatvaranje
13. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba s invaliditetom.

 

13:30 – RUČAK

Sanski Most:Hotel „Sanus“30. i 31.10.2019.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

 

13. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK
Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016 – 2021)

POZIVNICA

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na Trinaestoj Međunarodnoj
konferenciji o statusu i pravima osoba s invaliditetom Kampanja „Djelujmo zajedno“u
okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u
Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati 30. i 31.10.2019.g. u Sanskom Mostu u Hotelu „Sanus“
Organizator snosi troškove smještaja i hrane.

 

 

Potvrde o Vašem učešću možete dostaviti najkasnije do 28.10.2019.g. do 12 sati.

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 860 600
Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.