Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

Koalicija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom (2016 – 2021)

KAMPANJA“UZ ZID“

 

Bihać:“Sala Skupštine USK“03.12.2019.g.

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju
3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Isto će se održati u Bihaću 03.12.2019.g. u Sali – ili pred salom Skupštine Unsko-
sanskog kantona s početkom u 12:00 sati.
Napomena:Osobe sa invaliditetom će u 11 sati organizirati protestnu šetnju kroz grad, uz
kraće zadržavanje pred ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, kako
bismo na taj način obilježili – prezentirali Kampanju „UZ ZID“ Simbol našeg otpora
prema:diskriminaciji,stereotipu, stigmatizaciji, onemogućavanje socijalnog dijaloga, od
strane izvršne vlasti, te predstavnika resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne
politike USK.Dođite da zajedno ukažemo na nedopustivo težak položaj OSI na USK-u,
kršenje Međunarodnog i domaćeg zakonskog okvira glede prava i potreba OSI, da
zajedno ukažemo na mračnu, nijemu, nepokretnu savjest svih gore pomenutih u čijoj
nadležnosti je obaveza da provode Međunarodni i domaći zakonski okvir u interesu
osoba sa invaliditetom na području USK-a – PAZARIĆ 2.
Dobro došli!

 

Dobro došli!

Koordinator aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Čestitka povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

 

Bože naš!

 

Skrušeno i ponizno Te molimo.
Daj nam od Sebe dovoljno: snage, mudrosti, pameti i jedinstva, da voljom i podrškom Tvojom:
jačamo, čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu u sebi i sebe u Bosni i Hercegovini jedinu nam
domovinu.Amin!

 

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaditetom
Unsko-sanskog kantona

 

Srećan i ugodan 25. novembar Dan Državnosti svim Bosancima i Hercegovcima u Bosni i
Hercegovini i širom zemaljske kugle gdje god bili.

 

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

 

e-mail:polimiusk@gmail.com,Tel/fax:037/684 351, mob:061/443 669,061/860 600

 

Datum:22.11.2019.g
Broj:01-22-11/2019

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRUŽENJA I SAVEZA OSI USK

 

Predmet:Sastanak Koordinacije

Postovana/i,

Zbog vise aktuelnih prisutnih pitanja kao što su:prekršajni nalozi članovima KOO,
te ažurirani akt kantonalnog resornog ministarstva zdravstva,rada i socijalne politike USK, u
vezi sa finansiranjem rada naših udruženja i saveza OSI USK , te dogovora o pripremi
organiziranja Međunarodnog dana OSI 3. Decembar,zakazujem sastanak KOUIS OSI USK
u terminu, u utorak 26.11.2019.g u Sanskom Mostu u 13 h.

Dobro dosli!

S postovanjem,

Dostavljeno:
-KOUIS OSI USK
-Nasa stranica
a/a

 

Predsjednik KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabic

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:05.11.2019.g.
Broj:05-11/19NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest – poziv

 

Poštovana/i,

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 07.11.2019.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u
prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja
aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.datum: diskriminacije,
stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom provodili tadašnji
ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić.
Po obilježavanju ovog datuma koji ćemo svako mjesečno na isti datum redovno provoditi sve dok se
određene stvari ne poboljšaju,Vas pozivamo da na radno konsultativnom sastanku tog dana radimo po
svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe osoba sa invaliditetom (OSI), kao i
provođenja Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.Dakle, tu smo ako Bog da u
četvrtak u pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore pobrojanim otvorenim pitanjima.
Napomena:28.10.2019.g ćemo obilježiti 07.11.2019.g. zbog prethodnog prioriteta organiziranja i
realizacije 13. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.