Mjesečne arhive:

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:26.12.2019.g.
Broj:01-26-12/19NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

Predmet:Obavijest – poziv

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 27.12.2019.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u
prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja
aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.datum: diskriminacije,
stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom provodili tadašnji
ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić.
Po obilježavanju ovog datuma, koji ćemo svako mjesečno na isti datum redovno provoditi sve dok se
određene stvari ne poboljšaju,Vas pozivamo da na radno konsultativnom sastanku tog dana radimo po
svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe osoba sa invaliditetom (OSI), kao i
provođenja Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.
Dakle, tu smo ako Bog da u petak po đžuma namazu u pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore
pobrojanim otvorenim pitanjima.
Napomena:28.12.2019.g ćemo obilježiti 27.12.2019.g. zbog vikenda.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:13.12.2019.g.
Broj:13/13-12/19NZ

 

KOORDINACIJA USK

 

Predmet:Akti na uvid

Poštovani članovi Koordinacije,

Dostavljam vam na uvid i očitovanje –
Akt resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a.

Napomena:
Napominjem i sebi i vama da smo u prethodnom periodu nezakonito bili opstruirani u našem radu
od strane predstavnika pomenutog Ministarstva, te u potpunosti isključeneni iz bilo kakvog
socijalnog dijaloga, kao i to da su nam na nezakonit način onemogućili finansijska sredstva za rad
za 2018 godinu.Mi smo odgovorili sa Kampanjom „UZ ZID“ koja je očitovala naše jedinstvo i
istrajnost u teškim okolnostima u koji su nas isti doveli.
Po ovlaštenju ove Koordinacije sam u mnogo navrata sa više dopisa, saopštenja za javnost, kao i
otvorenih pisama informisao domaće i međunarodne subjekte u BiH o visokom stupnju:
diskriminacije, traumatiziranja i torture OSI i njihovih predstavnika i od istih u vaše ime zatražio
podršku i podrške su hvala Bogu počele pristizati.Koje su dosad dolazile o istim sam vas
informisao, a očekujem ovih dana i razgovore sa predstavnicima OHR-a, Američke i Turske
Ambasade o čemu ću vas naravno, kao i do sada obavještavati.
Pozivam predstavnike naše Koordinacije da i dalje ostanemo jedinstveni i da poštujemo sve naše
dosadašnje odluke i one koje ćemo u budućnosti zajedno donositi.

Hvala…Svevišnji! Nam pomogao sada i u budućnosti.Amin!
Po uvidu u akt Ministarstva održati telefonsku sjednicu K.O.O. radi očitovanja po gore
pomenutom aktu.

S poštovanjem,

Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

zdravstvo@vladausk.ba 

 

Poštovani,

Pozivamo Vas, dana 17.12.2019. godine (utorak) u 13:00 sati, na sastanak
u prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.
Zbog ograničenosti prostora, molimo da sastanku prisustvuje po jedan
predstavnik ispred svakog udruženja.

Molimo da prisustvo ovom sastanku potvrdite do ponedjeljka.

Pored toga, obavještavamo Vas da je, dana 06.12.2019. godine, Vlada USK
donijela Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima i postupku dodjele
sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s
invaliditetom iz Budžeta USK za 2019. godine.

Ovom Odlukom se produžuje rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu
sredstava do 20.12.2019. godine. Istu Vam dostavljamo u prilogu mail-a.

 

Lijep pozdrav

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA“UZ ZID“ PAZARIĆ 2

 

Datum:12.12.2019.g.
Broj:01-12-12/19NZ

Dostavljeno:
-Premijer USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Svim poslanicima USK
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-MUP USK
-Ministarstvo boraca USK
– Strane Ambasade u BiH
-Institucija ombudsmena za ljudska prava
-OSCE
-Ministarstvo pravde USK
-Sud i Tužilaštvo USK
– Svim medijima
-Strankama:SDA,SBB.NAŠA STRANKA, POMAK, SDP
-KOUIS OSI USK, Naša stranica
-a/a

 

PREDMET:Osvrt na preporuke Ombudsmena od 11.12.2019.g.po žalbi KOUIS OSI USK-a

 

Poštovana/i,

 

Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona (KOUIS
OSI USK-a) već duže vrijeme uporno ukazuje na nepoštivanje međunarodnog i domaćeg

zakonodavstva flagrantno kršenje osnovnih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom(OSI) i
njihovih organizacija i saveza, potpuno onemogućavanje svakog vida socijalnog dijaloga, što
podrazumijeva;diskriminaciju, stereotip, torturu, stigmatizaciju bez presedana za gore pomenute
ranjive kategorije društva, iz čega proizilazi dugogodišnja ambicija osporavanja rada ove
Koordinacije od strane djela administracije resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne
politike USK na čelu sa Ivankom Krizmanić i Azemom Babić, te bivšim ministrom Hazimom
Kapić i aktuelnom ministricom Nerminom Ćemalović koja ne čini ništa da se ovakvo stanje
promijeni.Ovdje se, naravno, nedvojbeno i jasno uočljivo manifestuje zloupotreba položaja i
ovlaštenja gore pobrojanih.
Sve je kulminiralo 28.11.2018.g. kada su nam gore pomenuti, potpuno onemogućili svaki oblik
dijaloga, kao i uskratili finansiranje rada i programa naših udruženja i saveza.
Sve ovo naravno na nezakonit način, pod krinkom našeg rada koji je „ tobož netransparentan“.
Zanimljivo da sud o našoj transparentnosti oni donose, a s druge strane uopšte ne prate naše:
programske aktivnosti, kampanje i aktivizme, uz „kulturne isprike da zbog prije preuzetih
obaveza, itd. i dr“
Ova Koordinacija je u protestnom i demokratski dopustivom maniru na ovakav odnos gore
pomenutih aktera odgovorila Kampanjom“UZ ZID“ koja podrazumijeva otpor protiv svih gore
pomenutih oblika zlostavljanja, samim tim i ugrožavanja – osnovnih ljudskih prava OSI i
njihovih predstavnika.
Gore pomenuti predstavnici resornog Ministarstva su u maniru jednoumnog, totalitarnog i
jednostranog standarda odlučili da nam onemoguće bilo kakav oblik socijalnog dijaloga i da sve
odluke o nama donose bez nas.Štetne i diskiminatorne, naravno.
Kako sva naša nastojanja da se ovakvo stanje promijeni nisu urodila plodom odlučili smo i u više
navrata do sada pisali i pisat ćemo domaćim i međunarodnim predstavnicima u Bosni i
Hercegovini kojim želimo zorno ukazati na osporavanje rada ove Koordinacije od strane gore
pomenutih aktera raznim naručenim i anonimnim prijavama po različitim osnovama o našem
tobože netransparentnom radu koji ti naručioci uglavnom uopšte ne prate glede realizacije naših
programskih i drugih aktivizama.
Dok očekujemo reakcije od svih primaoca kome smo upućivali, upućujemo i upućivat ćemo
saopštenja, informacije o zlostavljanju ove Koordinacije od gore pomenutih predstavnika
Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, Vašoj pažnji ovom prilikom
preporučujemo odgovor Ombudsmena po našoj žalbi kako slijedi.

 

Citat

„Koordinacioni odbor kantonalnih saveza i udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog
kantona u žalbi dostavljenoj instituciji Ombudsmena, ukazuje na otežano ostvarivanje
komunikacije sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, te s tim u vezi
podsjećamo na član 4. Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom:

 

Prilikom izrade i provedbe zakonskih propisa i politike za provedbu ove Konvencije kao i u
drugim propisima donošenja odluka vezanih za osobe sa invaliditetom, države potisnice će se
redovno konsultovati sa, i aktivno uključiti osobe sa invaliditetom, uključujući djecu sa
invaliditetom, preko organizacija koje ih predstavljaju“.

 

Ovo kažu Ombudsmeni.

 

Predstavnici resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a nama kordon
policije, valjda da se zaštite od nas nasilnika.

 

Dalje kažu Ombudsmeni
„Imajući u vidu naprijed navedeno, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 32.
Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine upućuje sljedeću

 

Preporuku

4. Da kontinuirano radi na jačanju saradnje i socijalnog dijaloga sa udruženjima osoba sa
invaliditetom, posebno prilikom izrade propisa i donošenja odluka u vezi sa osobama sa
invaliditetom“

I ovo kažu Ombudsmeni.

A predstavnici resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a krše sve gore
pomenute međunarodne i domaće zakonske okvire i iste ne provode, osporavajući tako prava OSI
i njihovih udruženja i organizacija, ali se zato slijepo drže revizorskog izvještaja sa rezervom,
koji su sami naručili od nekakvog svog revizora koji nikad ni kročio nije ni u jedno naše
udruženje, a samim tim nije mogao ni napraviti nikakav stručni uvid u knjigovodstveni oblik
našeg rada.
Predlažemo u cilju istine da o našem trošku neovisni objektivni revizori naprave uvid o našem
načinu rada, kao i provođenju knjigovodstvenih i drugih propisa s tim u vezi, te u svom
izvještaju daju preporuke o eventualnim nedostacima, kao i vrijeme za otklanjanje istih.
Uvjereni smo da gore pomenuti predstavnici resornog Ministarstva znaju da se ovo ovako radi,
međutim, kako bi oni nama pravili ovakve i slične probleme?
Pozivamo predstavnike resornog ministarstva da konačno počnu poštovati međunarodni i domaći
zakonski okvir o pravima OSI, što podrazumijeva i poštivanje Zakona o izvršenju Buđžeta, član
36. Stav 2, koji oni zlorabe svjesnom destrukcijom i nakaradnom interpretacijom.

Napominjemo:

Da će ova Koordinacija istrajno i uporno svim dopustivim demokratskim oblicima
nezadovoljstva, a i onim najradikalnijim, kao što su:blokade saobraćajnica, blokade za ovo
odgovornih djelova vlasti, kontinuirano izražavati poziv za podršku od međunarodnih i domaćih
subjekata vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u kantonu USK.
Očekujemo da ćete svako sa svog nivoa, kao i pozicije koju obnašate Vašom pravovremenom
reakcijom natjerati predstavnike Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a da
konačno počnu provoditi međunarodne i domaće zakonske standarde o pravima OSI, te tako bez
odlaganja uspostavljanjem socijalnog dijaloga dobijemo mogućnost da se svi gore pomenuti
oblici zlostavljanja počnu prevazilaziti.

A ova Koordinacija 12 mjeseci svako mjesečnom Kampanjom „UZ ZID“ bezuspješno traži
sastanak sa predstavnicima resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a.

A ovo su navodi UN Komiteta o pravima OSI od 12.04.2017.g

 

„Komitet je zabrinut zbog nedostatka tranparentnih procedura i zakona u vezi sa konsultacijama
sa organizacijama osoba sa invaliditetom.Takođe je zabrinut zbog nedostatka strukturisane
finansijske podrške i izgradnje kapaciteta tih organizacija,posebno na lokalnom nivou.
7. Komitet preporučuje da Država potpisnica usvoji formalne i transparentne mehanizme za
redovne konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom, uključujući i one koje
predstavljaju žene i djecu sa smetnjama u razvoju, nagluhe i gluhe osobe,osobe sa
psihosocijalnim i / ili intelektualnim teškoćama, u svim entitetima i kantonima.Komitet takođe
preporučuje da Država potpisnica organizacijama osoba sa invaliditetom redovno obezbeđuje
dovoljno finansijskih sredstava“.

A predstavnici resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a na ovo
odgovaraju potpunim onemogućavanjem finansiranja rada i programa udruženja i saveza ove
Koordinacije, kao i potpunu isključenost iz socijalnog dijaloga iste.
Pa poštuju li u ovom slučaju išta od gore pomenutog?
A krivica ove Koordinacije je samo u tome što ukazujemo na propuste predstavnika resornog
ministarstva u vezi sa nepoštivanjem gore navedenog međunarodnog i domaćeg zakonskog
okvira o pravima OSI.

Očekujemo Vašu saradnju i podršku.

S poštovanjem,

 

Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb, Bihac, e-mail:polimiusk@gmail.com, mob:061/443 669,061/860 600

 

KAMPANJA“UZ ZID“

Datum:07.12.2019.g.

Broj:07-7/2019

PREDMET:Hvala za podršku

Poštovana/i,

Opšte poznato je da se KOUIS OSI USK u više navrata do sada obraćao različitim strukturama
zakonodavne izvršne Vlasti kao i medijima, pravosudnim organima, predstavnicima
Međunarodne zajednice i javnosti. U svakom od tih smo predočili visok stupanj diskriminacije,
torture, stereotipa, stigmatizacije i totalne isključenosti iz socijalnog dijaloga OSI, kao i njihovih
predstavnika u USK-u od strane predstavnika resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne
politike USK-a predvođeni sa bivšim ministrom Hazimom Kapić, te djelom administracije ovog
ministarstva na čelu sa Ivankom Krizmanić, Azemom Babić i dr., kao i resornom ministricom
Nerminom Ćemalović koju smatramo suodgovornom, zbog nepoduzimanja i nečinjenja ništa da
se ovakvo stanje OSI i njihovih predstavnika promjeni.

 

Ovom prilikom zahvaljujemo predstavnicima Naše stranke, kao i konkretno gospođi Vildani
Alibabić, zastupnici u Skupštini USK-a koja pokušava izinsistirati kod nadležnih u gore
pomenutom resornom ministarstvu, da konačno počnu primjenjivati domaći i zakonski okvir koji
se referira na prava i potrebe OSI, a što podrazumijeva, vraćanje socijalnog dijaloga, kao
formalnog oblika komunikacije koji nam je neosnovano uskraćen, čime su nam povrijeđena
osnovna ljudska prava sa gore pomenutim međunarodnim i domaćim aktima.
Očekujemo da će ovaj čin Naše stranke i gospođe Vildane Alibabić biti podstrijek i ostalim
primaocima naših dopisa ,saopštenja i poziva na podršku, te da ćemo tako ako Bog da, zajedno
međunarodni i domaći zakonski okvir uvesti u život OSI na USK-u na najkonkretniji način.

 

S poštovanjem,

 

Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović
Predsjedavujući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

Naša stranka USK: Više od
4.000 osoba s invaliditetom u
USK treba našu podršku

6. Decembra 2019.

Već nekoliko godina iz budžeta USK finansira se rad udruženja koja zastupaju interesa
osoba s invaliditetom u tom kantonu. Ukupni iznos kojim su ta udruženja finansirana bio
je iz godine u godinu 127.000 KM. Obaveza udruženja bila je da predaju godišnji plan
rada i izvještavaju o utrošenim sredstvima. Međutim, pojavio se problem u procesu
izvještavanja o radu za 2017., nakon čega je za 2018. ukinuto redovno finansiranje. Tako
su udruženja u 2018. i 2019. ostala bez sredstava za rad i imaju neplaćene obaveze.

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, koje je zaduženo za ovu problematiku,
dobilo je opomene od Ureda za reviziju institucija u FBiH, Ombudsmena i Transparency
Internationala koji su skrenuli pažnju da se transfer za udruženja koja zastupaju osobe s
invaliditetom realizira na netransparentan način i bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija.
Zbog ovih opomena Ministarstvo je odlučilo da se za 2019. raspoređivanje sredstava vodi
putem javnog oglašavanja. Koordinacioni odbor kantonalnih udruženja osoba s
invaliditetom i njihovih saveza u USK (neformalna mreža) ne prihvata ovu odluku i od
početka 2019. svaki mjesec organizira proteste, oglašava se u medijima i traži sastanak,
međutim i izvršna i zakonodavna kantonalna vlast već mjesecima šute.

Kantonalni odbor Naše stranke u USK smatra da do sastanka resorne ministrice,  kao i
predstavnika Koordinacije mora doći s ciljem iznalaženja rješenja.
Prijedlog tog rješenja imaju u Našoj stranci: „Sa ciljem da se konačno utvrdi i donese
socijalna politika koja bi na zadovoljavajući način tretirala osobe s invaliditetom u USK,
Naša stranka izradila je  trogodišnji Program rada Koordinacionog odbora kantonalnih
udruženja osoba s invaliditetom i saveza u USK i predlaže da se organizira sastanak
Koordinacionog odbora, ministrice Ćemalović i predstavnika Naše stranke te da im
prezentiramo ovaj program rada. Već mjesecima smo u kontaktu s ovim udruženjima,
znamo njihove probleme i smatramo da smo u programu ponudili kako se može doći do
boljeg statusa osoba sa invaliditetom na USK“, kažu u Kantonalnom odboru Naše stranke
u USK.

Program je strateške prirode, oslonjen na brojne domaće i međunarodnopravne
dokumente s jasno definisanim prioritetnim područjima djelovanja, ciljevima koje treba
postići te predviđenim monitoringom cjelokupnog procesa unapređenja položaja osoba s
invaliditetom.

U Našoj stranci kažu da ovdje treba imati prije svega na umu 4041 osobu s invaliditetom
koliko ih je evidentirano pri Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne poltiike. U taj broj ne
ulaze ratni vojni invalidi niti invalidi rada koji su u nadleštvu drugih ministarstava.

 

Pozivaju da se ne odugovlači s rješavanjem jer cilj ih je maksimalno uključiti u društvo, a
svako čekanje taj proces vraća unazad te poništava i ono malo što se na tom polju
postiglo.

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.