Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:24.02.2020.g.
Broj:24-1-02/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest – poziv

 

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno 26.02.2020.g. s početkom u 12 sati i 30 minuta u
prostorijama Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a sudjelujete u nastavku provođenja
aktivizma „UZ ZID“, što znači obilježavanje – podsjećanje na 28.11.2018.g.datum: diskriminacije,
stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom provodili tadašnji
ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić.
Po obilježavanju ovog datuma, koji ćemo svako mjesečno na isti datum redovno provoditi sve dok se
određene stvari ne poboljšaju,Vas pozivamo da na radno konsultativnom sastanku tog dana radimo po
svim već otvorenim pitanjima koja se referiraju na prava i potrebe osoba sa invaliditetom (OSI), kao i
provođenja Međunarodnih i domaćih zakonskih okvira iz ovih područja.
Dakle, tu smo ako Bog da u srijedu u pomenuto vrijeme na pomenutom mjestu i po gore pobrojanim
otvorenim pitanjima.Napomena:Termin 26.02.2020.g. kojim obilježavamo 28.02.2020.g. nam se
nametnuo kao nužan izbor zbog zakazanog Međunarodnog seminara, zakazanog 27. i 28.02.2020.g. u
Bihaću.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Esselamu alejkum!

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
RTV USK
Bihać
desk@rtvusk.ba
n/r g.-đi Meliti Mujađžić

 

Alibabić <vildana.btf@gmail.com>

prima: Polimiusk Polimiusk
<polimiusk@gmail.com>
datum: 29. sij 2020. 07:50

 

Poštovani,
na žalost jučer vas nisam stigla obići prilikom vašeg protesta. Imala sam u isto
vrijeme zakazan termin koji je bio dosta značajan. Dolazio je predstavnik Akademije
nauka i umjetnosti BiH u posjetu Kantonu,pa sam pozvana na taj sastanak i to mi je
bilo jako važno zbog Univerziteta.

Molim vas da mi se obratite u smislu intenzivnije pomoći vašim organizacijama ili
Koordinaciji generalno. Slobodno mi javite ako na bilo koji način mogu pomoći ili
nešto očekujete od mene.

Znate da sam više puta izistirala da se uredi vaše pitanje, bez velikih rezultata.

Da li mislite da trebamo ići sa nekom inicijativom ili nešto, javite mi se molim vas.

Puno sreće!!
Vildana

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:31.01.2020.g.
Broj:31-01-1/20NZ

 

Zastupnica u Skupšini USK-a
Vildana Alibabić

 

Predmet:Odgovor

Esselamu alejkum!

Poštovana gospođo Vildana,
Vi ste dokazani prijatelj OSI USK-a, kao i naše koordinacije.
U prethodnom, a i ovom vremenu s nama zajedno svjedočite već četrnaest mjeseci: torturi,
represiji, diskriminaciji koju prema nama bestidno provodi dio administracije Ministarstva
zdravstva, rada i socijalne politike USK-a sa aktualnom ministricom Nerminom Ćemalović.
Nudite oblik svakog vida Vaše pomoći.
Hvala za visok stupanj Vaše senzibilnosti, ali mišljenja smo da bi najbolji vid Vaše podrške bio
da s nama zajedno Vi i ostali zastupnici Skupštine USK-a određenom Odlukom ili Zaključkom
privolite premijera, Vladu, kao i predstavnike pomenutog ministarstva i aktuelnu ministricu da
bez odlaganja počnu provoditi – primjenjivati Međunarodni i domaći zakonski okvir koji između
ostalog podrazumijeva i obavezno otvaranje socijalnog dijaloga s nama, kao i način finansiranja
rada i programa naših udruženja kontinuirano, a ne jednokratnim projektnim pokušajem
opstrukcije i osporavanja rada ove koordinacije.
Opšte poznato je da isti nisu ispoštovali ni Član 36. Stav 2. Zakon o izvršenju Buđžeta za 2019
godinu, nego su isti iskrivili i postupili u ovom slučaju nezakonito.Očekujemo da ćete htjeti
razmisliti o ovom našem prijedlogu i isti u okviru Vaših mogućnosti zagovarati.
Hvala i za dosadašnje razumijevanje.
Radujemo se i daljoj saradnji.

Dostavljeno:
-Vildana Alibabić
-KOUIS OSI USK
-Stranica KOUIS OSI USK
-Desk USK
-a/a

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.