Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:26.03.2020.g.
Broj:1-26-3/2020NZ

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum:
diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom
provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić,a koju u
kontinuitetu i dalje provode predstavnici resornog Ministarstva zdravsta, rada i socijalne politike USK
prema ovoj Koordinaciji, što svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije
godine zaredom financijska sredstva za rad svih naših 9 (devet)kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki
oblik socijalnog dijaloga.
Ova koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ u ovom mjesecu planirala obilježiti 10 godina od
ratifikacije UN Konvencije o pravima OSI na sljedeći način:protestnim skupom na Trgu grada Bihaća,
protestnom šetnjom, kao i blokadom bitnih saobraćajnica i graničnog prelaza Izačić i tamo ostati sve do
ispunjenja naših zahtjeva,što znači vratiti način finansiranja rada udruženja u zakonske okvire, te otvoriti i
provesti disciplinski postupak za neodgovorne uposlenice/ke pomenutog resornog ministarstva po ovom
pitanju, kao i bezuslovnu primjenu domaćeg i međunarodnog zakonskog okvira koji se referira na prava
OSI, kao i na obaveznu podršku svim udruženjima i savezima OSI naše Koordinacije.
Ono što nismo mogli predvidjeti ni mi niti bilo ko osim Svemogućeg Allaha dž.š! A to je aktualni virus
koji je uzrokom promjene kompletnog svjetskog procesa življenja, isti smo i sami prihvatili kao nužnost
do ako Bog da promjene nabolje, što znači da ćemo sve gore planirane aktivnosti u kontinuitetu nastaviti
čim se zato steknu uslovi.

 

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:17.03.2020.g.

Broj:01-17-3/2020NZ

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovane/i,

 

Obaviještavamo vas, a i pozivamo da u narednih 5 – 7 dana dostavite prijedloge vaših programa
rada i finansijskih planova za 2020 godinu uz prethodne eventualne konsultacije na kontakt
telefone: 061 416 907 ili 061 443 669.
Napomena;
Zbog okolnosti prouzročenim koronavirusom traženo možete dostaviti putem pošte ili putem
ovog službenog e-maila
S poštovanjem,

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:06.03.2020.g.
Broj:6-06-3-01/2020NZ

 

Poziv na podršku- molba za zajednički radno konutativni sastanak

Poštovana/i,

Ovaj prilog koji Vam dostavljamo potvrđuje – i oslikava stanje i položaj članova KOUIS OSI USK, kao i
svih osoba sa invaliditetom(OSI) na Unsko-sanskom kantonu.Ovo stanje u kom se nalazimo je
produkt:diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja, represije, kao i totalne isključenosti iz socijalnog
dijaloga ove naše Koordinacije od strane djela predstavnika resornog Ministarstva zdravstva, rada i
socijalne politike USK, koji isti nad nama provode od 28.11.2018.g. u kontinuitetu, kao i premijera koji
ništa ne čini da se ovo stanje popravi.
Dosada smo u više navrata gore pomenutim činjenično predočavali ovu problematiku i pozivali ih na
socijalni dijalog, kao i deblokadu rada svih naših devet kantonalnih udruženja koji čine ovu koordinaciju
našto su se oni oglušili.I ovaj put smo u prilici da se i Vama obratimo s molbom za organiziranje
zajednički radno kosultativnog sastanka kako bismo zajeno pokušali iznaći rješenje po gore pobrojanim
poteškoćama.Napomena:
Napominjem da su nam predstavnici gore pomenutog ministarstva uz podršku premijera Vlade USK
i za 2019, kao i 2018 godinu onemogućili osnovna sredstva za rad i programske aktivnosti naših devet
udruženja, kršeći po ko zna koji put Međunarodni i domaći zakonski okvir u kom je jasno određen odnos

prema osobama sa invaliditetom(OSI) i njihovim pravima, kao i udruženjima i organizacijama koje
okupljaju ove ranjive kategorije.Ova Koordinacija je svojim prisustvom pred Skupštinom uz podršku
većeg broja OSI, kada se usvajao Buđžet USK za 2019 godinu iz insistirala na Amandmanu koji su
zastupnici/e Skupštine usvojili, kao dio Buđžeta za 2019 godinu, koji je ugrađen u Zakon o izvršenju
Buđžeta u Članu 36. Stav 2.i zamislite predstavnici resornog ministarstva kažu nama da je Skupštna kao
Zakonodavni organ postupila"nezakonito" i naravno nisu ispoštovali ni proveli Čan.36.Stav 2.
Možda je bitno da znate da ovim dopisom otvaramo aktivizam 10 godina od ratifikacije
UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom-Jubilej – primjena ili debakl iste.

 

Očekujemo Vašu podršku.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-SBB BiH
-SDA BiH
-DF BiH
-Premijeru FBiH
-Federalnom ministru socijalnog rada i politike
-Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-a/a

Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Čestitka povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

Bože naš!

Skrušeno i ponizno Te molimo.
Daj nam od Sebe dovoljno: snage, mudrosti, pameti i jedinstva, da voljom i podrškom Tvojom:
jačamo, čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu u sebi i sebe u Bosni i Hercegovini jedinu nam
domovinu.Amin!
U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaditetom
Unsko-sanskog kantona

 

Srećan i ugodan 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

 

svim Bosancima i Hercegovcima u Bosni i Hercegovini i širom zemaljske kugle gdje god bili.

 

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.