Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:26.04.2020.g.
Broj:01-26-4/2020NZ

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum:
diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture bez presedana koju su nad ovom Koordinacijom
provodili tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom Krizmanić,a koju u
kontinuitetu i dalje provode predstavnici resornog Ministarstva zdravsta, rada i socijalne politike USK
prema ovoj Koordinaciji, što svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije
godine zaredom financijska sredstva za rad svih naših devet kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki
oblik socijalnog dijaloga.
Ova koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ u ovom mjesecu planirala obilježiti 10 godina od
ratifikacije UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na sljedeći način:protestnim skupom na
Trgu grada Bihaća, protestnom šetnjom, kao i blokadom bitnih saobraćajnica i graničnog prelaza Izačić i
tamo ostati sve do ispunjenja naših zahtjeva.Što znači vratiti način finansiranja rada udruženja u zakonske
okvire, vraćanje uskraćenog socijalnog dijaloga, te otvoriti i provesti disciplinski postupak za
neodgovorne uposlenice/ke pomenutog resornog ministarstva po ovom pitanju, kao i bezuslovnu primjenu
domaćeg i međunarodnog zakonskog okvira koji se referira na prava osoba sa invaliditetom, kao i na
obaveznu podršku svim udruženjima i savezima osoba sa invaliditetom naše Koordinacije.
Ono što nismo mogli predvidjeti ni mi niti bilo ko osim Svemogućeg Allaha dž.š! A to je aktualni virus
koji je uzrokom promjene kompletnog svjetskog procesa življenja, isti smo i sami prihvatili kao nužnost
do ako Bog da promjene nabolje. Što znači da ćemo sve gore planirane aktivnosti u kontinuitetu nastaviti
čim se zato steknu uslovi.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,Ministarstvo privrede USK
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,M inistarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Esselamu alejkum!

Svim muslimanima i muslimankama diljem kugle zemaljske želim da ovaj sveti mjesec Ramadan
prepoznamo kao Bogom danu priliku u svakoj, pa i ovoj aktuelnoj neprilici, te da istrajavanjem
u skrušenom poniznom i pokornom činjenju ibadeta – dobra u punom smislu te riječi zapostimo,
postimo i ispostimo Mubarek Ramadan. Amin!

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom
Unsko-sanskog kantona

 

Ramadan Šerif Mubarek Olsun.

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Datum:03.04.2020.g.

Broj:3-4-04/2020NZ

ZAVOD ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA USK
5. Korpusa br.10
77000 Bihać

Predmet:Inicijativa

 

Poštovana/i,

 

KOUIS OSI USK je zaprimio, razmatrao, zatim i podržao inicijativu Saveza paraplegičara i
oboljelih od dječje paralize USK i isti usaglasio kao naš zajednički Akt od interesa za svih devet
udruženja i saveza ove Koordinacije.Tim prije što se pokrenuta inicijativa može prihvatiti kao
zajednički Akt koji u adminitrativnom i formalno pravnom razlogu podrazumijeva zajednički
problem za sve profile osoba sa invaliditetom(OSI) po pitanju pripadajućih benefita – olakšica,
kao i administrativnih procedura koje pokriva Zavod zdravstvenog osiguranja USK.
Dakle stojimo u potpunosti iza gore pomenute inicijative, kao našeg zajedničkog Akta koju Vam
u prilogu i dostavljamo i za istu očekujemo razumijevanje zbog vanrednih okolnosti prouzročenih
koronavirusom.

Prilog:Inicijativa

S poštovanjem,

Dostavljeno:
-ZZO USK
-KOUIS OSI USK
-aa

Predsjedavajući KOUI OSI USK-a
Jusmir Alibabić
Koordinator ove aktivnosti
Enes Alibegović

 

 

 

Zahtjev za nabavku ortopedskih pomagala

 

Poštovanje,

tako i treba, a i ovo sa korona virusom će proći.

Pozdravljam vas i želim da svi budete dobro i da živi i zdravi iziđemo iz ove krize.

Čuvajte se!

Vildana Alibabić

čet, 26. ožu 2020. u 22:21 Polimiusk Polimiusk <polimiusk@gmail.com> napisao je:

Esselamu alejkum!

Polimiusk Polimiusk <polimiusk@gmail.com>

30. ožu 2020. 13:23 (prije 1 dan)
prima Vildana

Esselamu alejkum!

Amin,

 

Hvala za Vaše istrajno prisustvo, kao i nastojanje da s nama zajedno

ako Bog da istrajno i neumorno svim dopustivim demokratskim halatima

-instrumentima dajemo svoj doprinos na ukazivanju prema ozbiljnim propustima, kao i kršenju međunarodnog i domaćeg zakonskog okvira prema osobama sa invaliditetom, kao i njihovim predstavnicima od strane  djela administracije predstavnika resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

Pozivamo  Vas i Vaše koleginice i kolege u Skupštini kantona da zajedno radimo na promjeni  ovako sramnog odnosa  gore pomenutih aktera prema najranjivijoj kategoriji društva.

Napomena:Poštovane/i,

Korona virus kao svjetski globalni problem je od kugle zemaljske napravio karantin-život u izolaciji, odnedavno.Svijet je sa svim svojim kapacitetima fokusiran na traženje rješenja-izlaza od ove pošasti.Za ovu stigmu neznamo mnogo.Ali za diskriminaciju, stereotip, stigmatizaciju, torturu, zlostavljanje, onemogućavanje redovnih sredstava za rad ove Koordinacije i isključenost iste iz svakog oblika socijalnog dijaloga znamo aktera, a to je dio administaracije kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK koji sramno istrajavaju po svim gore pobrojanim elementima zlostavljanja prema nama.

Zato očekujemo da ćete iz ovog stanja u kojem se sada svi nalazimo bolje razumjeti problematiku s kojom se mi suočavamo od 28.11.2018.g.

Podržite naš rad.Hvala

 

S poštovanjem!

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović

Predsjedavajući  KOUIS  OSI USK  Jusmir Alibabić

Vildana Alibabić

06:46 (prije 13 sati)
prima ja

Dragi Enese i ostali,

naravno da ću ostati istrajna.

Problem je u tome što nisam zadovoljna sama sa sobom koliko i šta sam uspjela riješiti u svom političkom djelovanju. S jedne strane sam zadovoljna, jer jesam neka vrsta korektivnog faktora i dosta puta sam ih barem zaustavila u nekim namjerama.

Nešto sam uspjela riješiti i do kraja, ali većinu stvaru ipak nisam, ne ide.

Sistem je prevelik, previše prljav, previše uhodan i uštiman, a ”moje kolege političari” i ja kao da smo sa dvije različite planete.

Ima njih nekoliko sa dobrim namjerama, ali način i metode poništavaju dobre namjere.

Idemo dalje, borit ćemo se. Za sada je najvažnije da svi iziđemo živi i zdravi iz ove krize sa virusom, a borba se dalje nastavlja.

Samo da Bog da zdravlja.

Puno vas pozdravljam i čuvajte se!

Vildana

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.