Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

 

 

Molim Svevišnjeg! Gospodara! Svjetova Allaha dz.s!

Koji je jedan.Utočište svakome. Nije rodio i nije rođen i kome niko ravan nije (Sura Ihlas
Kur'an časni) da nam naš post vrjednuje i primi, a eventualne slabosti naše da nam milošću
Svojom oprosti.Amin!

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a

 

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:12.05.2020.g.
Broj:12-1-05/2020NZ

 

Dostavljeno:
-Premijer USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
.Poslanicima USK
-Mediji, Naša stranica
-MUP USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalni pravobranioc
-Kantonalne političke stranke
-Naša stranica
-KOUIS OSI USK

 

Predmet:Zahtjev za vanrednu podršku

 

Poštovana/i,

 

Shodno nastalim okolnostima vanrednog karaktera prouzročenih koronavirusom, obraćamo Vam se
svakom ponaosob iz okvira Vaše nadležnosti da ovim Zahtjevom s kojim očitujemo teško stanje svih
naših devet udruženja, koje je dodatno pogoršano napomenutim virusom, te očekujemo da ćete svako iz
domena Vaše nadležnosti po uvidu u naš Zahtjev istom dati podršku.
Očekujemo da interventnim oblikom podrške financijskog karaktera doznačite svakom od naših devet
udruženja pojedinačno iznos od po 15.000,00 KM što bi ukupno značilo 135.000,00 KM.
Tražena sredstva bismo utrošili po osnovu ublažavanja poteškoća prouzročenih koronavirusom koji se
negativno odrazio kako na cijeli svijet tako i na našu ranjivu populaciju.
Dakle, servisirali bi predhodno dospjele obaveze, kao i održavanje minimalnog oblika rada i programskih
aktivnosti u ovim okolnostima.
Napomena:Napominjem da ova udruženja nisu dobila sredstva za redovan rad za 2018-u i 2019. godinu,
što je dodatno usložilo njihov položaj.

 

S poštovanjem,

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.