Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb Bihać, e-mail:polimiusk@gmail.com,mob:061443 669,

061/860600,Tel/fax:037/684 351

 

BIHAĆ – PROSTOR TRGA U BIHAĆU

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO – UZ ZID »SEMINAR NA OTVORENOM

OBILJEŽAVANJE DESETOGODIŠNJICE UN KONVENCIJE O PRAVIMA OSI

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK-a
Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji
BiH (2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom s nama zajedno obilježimo 10-godišnjicu ratifikacije UN
Konvencije pod sloganom JUBILEJ ili DEBAKL.
Na ovaj način želimo skrenuti pažnju i ukazati na složeno i teško stanje OSI i njihovih
udruženja, organizacija i saveza na Unsko-sanskom kantonu.
Da zajedno zatražimo promjenu ovakvog stanja za koje su odgovorni predstavnici djela
administracije resornog Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike USK-a na čelu sa
Ivankom Krizmanić i njenim sljednicima.
Seminar će se održati 07.07.2020.g s početkom u 12 sati i 05 minuta na otvorenom prostoru
Trga u Bihaću uz poštivanje epidemioloških mjera.Potom ćemo protestnom mirnom šetnjom
kroz grad odaslati poruku kroz zahtjeve naše Peticije predstavnicima gore pomenutom
resornom ministarstvu koju ćemo predati na protokol.
Ukoliko ovaj oblik našeg nezadovoljstva, kao i naših zahtjeva nebude prihvaćen u tom slučaju
ćemo odrediti naknadni termin blokade saobraćajnica, kao i stupanja u štrajk glađu.
Napomena:U prilogu tekst zahtjeva naše peticije
Radujemo se našem susretu.
Dobro došli.

S poštovanjem,

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

KAMPANJA“DJELUJMO ZAJEDNO“

Ul. Hamzibegova br.2, 79260 Sanski Most Tel/fax:037/684 351,Mob:061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:14.06.2020.g.
Broj:02-06-06/2020NZ

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
n/r Premijera

 

Federalno ministarstvo finansija
Mehmeda Spahe 5, Sarajevo
n/r Ministrice

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
n/r Ministra

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
Dr. Ante Strševića bb, Mostar
n/r Ministra

 

Federalno ministarstvo zdravstva
Titova br.9, Sarajevo
n/r Ministra

 

PREDMET:Upit – Po osnovu raspodjele dijela prihoda od naknada igara na sreću

Poštovana/i,

 

U ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza OSI USK-a na koje se odnosi Član 7 stav 2 tačka 3 Zakona o igrama na sreću , a na osnovu Odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću u iznosu od 496,706,26 KM uplaćenih u Buđžet FBiH u 2019 g. koja je donijeta na 223 sjednici Vlade FBiH želimo da Vam ukažemo na sljedeće:

1. Ako je raspoređeni iznos od 496,706,26 KM na osnovu prijedloga Federalnog ministarstva kulture i sporta kojem prema Članu 5 stav 1 tačka 3 Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada od privređivanja igara na sreću pripada 15% od ovih prihoda, znači da su ukupni prihodi po ovom osnovu (496,706,26/0,15) cca 3.311,375,00 KM
2. Prema navedenoj Uredbi Federalnom ministarstvu socijalnog rada i politike pripada 55% tj. (3.311,375,00 *0,55) 1.821,256,00 KM za finansiranje programa iz Člana 2 stav 1 Tačke 3,5,9 i 10 Uredbe.
3. Članom 7 stav 2 Zakona jasno je propisano u koje će se svrhe iskoristiti dio prihoda od naknada po osnovu privređivanja igara na sreću, te ne postoji niti jedna druga mogućnost upotrebe ovih sredstava ( npr. Za rješavanje posljedica pandemije Covid 19 virusa)
4. Nemamo informaciju koliki je iznos sredstava prikupljen na poseban transakcijski račun , pa smo u skladu s tim posebno izveli računicu o iznosu sredstava za raspodjelu.

U skladu sa navedenim tražimo da Federalna ministarstva socijalnog rada i politike, zdravstva, te razvoja, poduzetništva i obrta, kao i minstarstva finansija te Federalnog premijera Vlade FBiH da što hitnije objave Javne konkurse, jer je rok iz Člana 6 stav 1 pomenute Uredbe bio 31.01.2020.godine.
Takođe molimo da nam se dostavi informacija o načinu određivanja dijela prihoda po osnovu naknada od privređivanja igara na sreću koji se koriste za finansiranje programa iz Člana 7 Zakona o igrama na sreću.
Ukoliko ne dođe do skorog objavljivanja Javnog konkursa od gore pomenutih ministarstava u razumnom roku od 10 dana ova Koordinacija će pozvati udruženja i saveze OSI svih nivoa u Federaciji Bosne i Hercegovine na izražavanje zajedničkog nezadovoljstva dolazkom na proteste pred Federalnu Vladu po naknadno određenom i utvrđenom terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti.
Naravno zatražit ćemo i pravni oblik zaštite naših prava posredstvom nadležnih pravosudnih organa. Napomena:
Napominjem da sredstva Lutrije nisu Buđžetska i u tom smislu imaju jasno određenu namjenu.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
– Premijer Federalne Vlade
– Federalno ministrstvo finansija
– Federalno ministarstvo socijalnog rada i politike
– Federalno ministarstvo zdravstva
– Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta
– KOUIS OSI USK
– Naša stranica
– a/a

 

S poštovanjem,

Koordinator ove aktivnosti Prof. pol. nauka Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

Datum:01.06.2020.g.
Broj:01-1-06/2020NZ

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Urgencija

 

Poštovana/i,

 

Ovom Urgencijom O našem Aktu broj: 12-1-05/2020NZ od 12.05.2020.g. insistiramo na ažuriranju
Vašeg očitovanja o istom kakvo god da je ono.
Podsjećamo Vas da smo po Aktu na koji se pozivamo tražili vanrednu podršku za rad svih naših devet
udruženja i saveza USK-a koja je prozišla iz nepredvidivo nastalih okolnosti prouzočenih korona virusom.
Na istu se do dana današnjeg, kao i na sve naše prethodne Akte niste očitovali.

 

S poštovanjem,

Hvala!

 

Dostavljeno:
-Premijer USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
.Poslanicima USK
-Mediji,
-MUP USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalni pravobranioc
-Kantonalne političke stranke
-Naša stranica
-KOUIS OSI USK

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.