Mjesečne arhive:

 

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/416 907,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

Bihać:“Trg Kajina“ na otvorenom- 03.12.2020.g. u 12 sati i 05 minuta
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“
3. DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM
Pod posebnim okolnostima prouzročenim coronavirusom uz poštivanje važećih
epidemioloških mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

POZIVNICA

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da Vašim prisustvom uzmete učešće na obilježavanju
3. decembra- Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kao i obilježavanje 10.decembra-
Međunarodnog dana osnovnih ljudskih prava u objedinjenom datumu. Dakle 03. decembra.
Isto će se održati u Bihaću 03.(četvrtak)12.2020.g. na Trgu „Krajina“ na otvorenom u
12 sati i 05 minuta– uz ograničeni broj prisutnih pod posebnim mjerama coronavirusa.
Napomena:Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom (KOUIS OSI )
Unsko-sanskog kantona na obilježavanju pomenutog datuma imaju namjeru ukazati na težak
položaj osoba sa invaliditetom, kao i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu
prouzočen: diskriminacijom, stereotipom , torturom, nezakonitim ukidanjem socijalnog
dijaloga, kao i redovnog oblika financiranja rada naših udruženja i saveza.
Sve ovo podrazumijeva zloupotrebu položaja i ovlaštenja koju su uz sistemsku diskriminaciju
od 2018 godine 28.11. uspostavili, a i provode bivši ministar Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić,
Azema Babić i drugi.
Namjera nam je kratkim obraćanjem opet upoznati javnost o gore pomenutom.
Potom protestnom šetnjom poslati poruku o kršenju osnovnih ljudskih prava i nezakonitom
djelovanju od gore pomenutih predstavnika Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike
USK-a prema osobama sa invaliditetom kao i njihovim udruženjima i savezima.

Koordinator aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Poštovani,
Kako trenutno postoje prisutne privremene poteškoće u operativnosti naše stranice odlučili smo da Vam na ovakav način dostavljenim našim linkom realiziramo naše obećanje da ćemo zbog specifičnog načina komunikacije retroaktivno u postkonferencijskim aktivnostima svima Vama dostaviti kompletne materijale – prezentacije rada pomenute konferencije na uvid.

Konferenciju možete pogledati OVDJE

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.