Mjesečne arhive:

Ul. Hamzibegova br.2, Sanski Most,Mob:061/443 669,061/416907,email:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

Datum:27.01.2010.g.
Broj:1-01-27/2021NZ

 

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Po neznam koji put ova Koordinacija vam se obraća u nastojanju da čujete, vidite i prepoznate nadamo se
kontinuirani oblik sistemske diskriminacije, torture, zlostavljanja, nasilja, te isključenosti iz svakog oblika
dijaloga kao i onemogućavanja sredstava za redovan oblik finansiranja svih naših udruženja i saveza.
Sve ovo naravno na nezakonit način kršeći pri tome sve međunarodne i domaće propise koji se odnose
na prava i potrebe OSI(osoba sa invaliditetom) i njihove kredibilne predstavnike udruženja i saveza.
Sve ovo je počelo 28.11.2018.godine po istrajavanju Hazima Kapić, Ivanke Krizmanić, Azeme Babić i dr.
Isti udruženim oblikom zloupotrebom položaja i ovlaštenja, trgovinom uticaja od tada uporno lažu javnost
o našim tobožnjem buntovničkom netransparentnom i kriminalnom načinu rada.
Naravno da sve ovo, kao oblik njihove rješenosti da naš rad ospore i zabrane proizilazi iz razloga naših
kvalitetnih i jedinstveno profiliranih aktivizama u interesu boljitka OSI u punom smislu te riječi.
U prethodnom periodu kao i sad često smo različitim argumentovanim aktima pozivali sve vas da se u
okviru vaše nadležnosti aktivnije unesete u flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava od strane gore
pomenutih aktera prema ovoj Koordinaciji.
Niste dosad čuli, vidjeli i prepoznali potrebu vašeg angažmana u smislu vaše reakcije prema promjeni
ovakvog odnosa pomenutih predstavnika prema nama.Tražili smo mnogo puta radno konsultativne

sastanke po ovom problemu kako bi se isti rješavao od svih vas i osim od rjetkih većina vas niste
pokazali razumijevanje po našim brojnim prethodnim i sadašnjim pozivima.Pominjali smo da ćemo
koristeći sva demokratski dopustiva prava reagirati, ni tomu niste dali nikakvog značaja.
Mislim da nemamo više vremenskog prostora o verbalnom predstavljanju naših radikalnih i demokratski
dopustivih koraka kao što su:blokada saobraćajnica, kantonalnih institucija, štrajka glađu i drugih oblika
nezadovoljstava kojima želimo poslati poruku o neodrživom odnosu gore pomenutih predstavnika
resornog ministarstva prema ovoj koordinaciji.
Ako vi budete smatrali, a i odabrali isti način odnosa kao i do sada prema svim našim dopisima
razumjećemo da ste nam zaista ostavili prostor da reagiramo onako kako ne želimo, ali u nedostatku
mogućnosti za podnošenje ovakvog odnosa prema nama moramo.
Naravno pokušaće gore pomenuti predstavnici resornog Ministarstva kao i do sada da nas predstave
buntovnicima i kriminalcima kroz naručene policijske i druge oblike pritiska i zastrašivanja, no dokazat
ćemo kao i do sada da se mi takvih montiranih procesa ne plašimo.
U interesu istine u prilogu ovog dopisa vam dostavljamo argumentovane ishode sudskih epiloga, kao i
podrške Međunarodne zajednice koji potvrđuju sve dosadašnje naše navode.Očekujemo i pozivamo sve
vas da se u razumnom vremenskom periodu od 21 dan do 16 februara kroz radno konsultativni sastanak
odazovete i uključite u rješavanju problema na koji mi od 2018 godine ukazujemo.
Ako budete smatrali da je ovo samo naš problem mi ćemo u tom slučaju postupiti po svim gore
demokratski dopustivim aktivizmima, a o datumu realizacije isti ćemo vas naknadnim dopisom informisati
i neka onda u tom slučaju svako od nas ponese dio odgovornosti za posljedični ishod.
Napomena:
Velik broj je onih koji su pod istražnim ili pred istražnim radnjama po raznim osnovama i njihovi statusi i
visoke novčane prinadležnosti nisu ni po jednom osnovu upitne, a nas su pomenuti predstavnici resornog
Ministarstva klevetnički bez ikakvih argumenata proglasili netransparentnim i kriminalcima bez do sada
ni jednog argumenta.Dakle oni su nas optužili, presudili i kažnjavaju bez ijednog na Zakonu zasnovanog
osnova i da nonses bude veći vi ste većina vas to prihvatili i zato evo ovom prilikom Sudski epilog koji je
odgovor na montirane i naručene procese od strane gore pomenutih predstavnika resornog Ministarstva
prema nama.
A evo i izraza podrške prestavnika Međunarodne zajednice prema našim aktivizmima. Ne znamo mi da li
će i ovo biti dovoljno, ali mi ćemo neumorno i istrajno tražiti od svih vas da u okviru vaše nadležnosti po
različitim osnovama date svoj doprinos da se ovo stanje prema nama prevaziđe.

 

Pomenuti dokumenti su ovdje

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-a/a

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRŽENJA I SAVEZA OSI USK
Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

 

Ul. Hamzibegova br.2, Sanski Most,Mob:061/443 669,061/860 600,email:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
Datum:28.12.2020.g.
Broj:12-1-27/2020NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike
UNSKO-SANSKOG KANTONA
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
n/r ministrici g.-đi Nermini Ćemalović

 

Predmet:Obavijest

Poštovana/i,
Obaviještavamo Vas da uobičajeni termin Kampanje „UZ ZID“ kojom obilježavamo 28.11.2018.g.datum
podsjećanja, kao i obilježavanja: diskriminacije, stereotipa, traumatiziranja i torture, zlostavljanja bez
presedana kao i onemogućavanje svakog oblika socijalnog dijaloga koju su nad ovom Koordinacijom
provodili i provode tadašnji ministar Hazim Kapić, te dio administracije predvođen sa Ivankom
Krizmanić, Azemom Babić i dr,a koji u kontinuitetu isti i dalje provode prema ovoj Koordinaciji,što
svjedoči da nam gore pomenuti na nezakonit način uskraćivaju već dvije godine zaredom redovna
financijska sredstva za rad svih naših devet kantonalnih udruženja i saveza, kao i svaki oblik socijalnog
dijaloga.Ova Koordinacija je u okviru Kampanje „UZ ZID“ 07.07.2020.g. održala Seminar na otvorenom
na temu
– Međunarodno i domaće zakonodavstvo – 10. godina UN Konvencije Jubilej ili debakl, kao i Peticiju
našeg nezadovoljstva sa pobrojanim zahtjevima uručenu protokolom ovom ministarstvu.Proveli smo
protestnu šetnju s kojom smo odaslali nezadovoljstvo naspram odnosu gore pomenutih predstavnika
ministarstva prema osobama sa invaliditetom kao i prema našoj Koordinaciji,o čemu se gore navedeni do
danas nisu očitovali.Dakle, preostaje nam da radimo na pripremi narednih koraka izraza našeg

 

nezadovoljstva u još radikalnijem i demokratski dopustivom obliku kao što su: blokada saobraćajnica i
graničnog prelaza i stupanje u štrajk glađu koji planiramo ako Bog da organizirati i provesti
u narednom periodu uz poštivanje važećih i postojećih epidemioloških mjera.Kada usaglasimo datum
realizacije gore pomenute aktivnosti o tomu ćemo blagovremeno obavijestiti sve međunarodne i domaće
sudionike u BiH i Vas naravno.
Ovaj 28.12.2020.g. ćemo obilježiti ovim dopisom na ovakav način zbog opšte poznatih reduciranih oblika
prouzročenih koronavirusom, pa ćemo s toga ovim dopisom na ovaj način održati kontinuitet Kampanje
„UZ ZID“ za 28.12.2020.g. i istu distribuirati kao izraz našeg nezadovoljstva svim međunarodnim i
domaćim akterima u BiH i ovom ministarstvu.Čim se steknu uslovi za uobijačeno postupanje u slučaju
provođenja aktivizma Kampanje „UZ ZID“ istu ćemo provoditi, kao i prije korone.
Napomena:
Očekujemo od svih Vas koji po bilo kom osnovu sudjelujete u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti kantona da
se očitujete prema našem prethodno upućenom zahtjevu svima vama za vanrednu podršku u vanrednoj
situaciji iz vanrednih Međunarodnih sredstava koju je ovaj kanton dobio u iznosu od
ca. 24 miliona KM.Prema našem prethodnom zahtjevu u iznosu od po 15.000,00 KM prema svakom
udruženju pojedinačno,dakle za svih naših devet udruženja bi to iznosilo ukupno 135.000,00 KM.
Namjera nam je da Vam po ko zna koji put i ovaj put argumentovano, naravno ukažemo na ozbiljne
nezakonite radnje od gore pomenutih aktera predstavnika resornog ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK, kao što su: zloupotreba položaja i ovlaštenja, provođenje sistemske diskriminacije, kršenje
međunarodnog i domaćeg zakonskog okvira i dr.,pođem od bivšeg ministra Hazima Kapića, Ivanke
Krizmanić, Azeme Babić i drugih koji udruženim zločinačkim poduhvatom od 2018 godine lažu javnost
o našim tobožnjim kriminalnim radnjama netransparentnim radom i drugim neutemeljenim spinovanim
tvrdnjama bez osnova.
a) Uskratili su nam na nezakonit način osnovna financijska sredstva za rad svih naših devet
udruženja i saveza, pođem od 2018 godine.Onemogućili su nam svaki oblik socijalnog dijaloga
također od 2018 godine kršeći tako sve međunarodne i domaće zakonske okvire glede prava i
potreba osoba sa invaliditetom(OSI).Ponašaju se prema nama aferaški pokušavajući s policijskom
torturom provoditi nad nama oblike represije i zastrašivanja.Naravno na nezakonit i neosnovan
način.Bili su naručioci prekršajnih naloga sa drakonskim novčanim iznosima 8.000,00 KM za
svako udruženje i hvalili se kako su nam natovarili policiju na leđa.Zatražili smo sudsko
odlučivanje koje se završilo obustavom postupka. Na uvid Rješenja Suda za prekršaje.
b) Odgovor na naša potraživanja redovnih sredstava za ograniziranje redovne 14. Međunarodne
konferencije o statusu i pravima OSI, odgovaraju da nemaju planirana sredstva, što je noturna laž.
Prilog ovaj njihov sramni Dopis, kao i istiniti Akt sa kontinuiranim kodom o redovnoj i planskoj
višegodišnjoj podršci ovoj Kampanji.
c) O principu neviđene bestijalnosti gore pomenutih predstavnika ministarstva, tvrde da smo
netransparentni i onemogućavaju finansiranje naših redovnih i drugih aktivnosti, iako smo uredno
opravdali sva prethodno doznačena sredstva za rad, čemu svjedoči i posljednja Odluka Vlade
USK o razmatranju i usvajanju naših izvještaja.
d) Dakle onemogućavaju nam na nezakonit način namjenska sredstva, a istovremeno nam žele
uspješan rad u provođenju naših aktivizama, gdje nemogu prisustvovati, pa čak ni zoom
aplikacijom.No zato mogu predstavnici Evropske Unije, kao i dr. međunarodni kredibilni
autoriteti i evo jednog primjerka njihovog mišljenja o našem radu.
Sve ovo što vam dostavljamo na uvid bi trebalo da bude alarm za preispitivanje dosadašnjeg odnosa
predstavnika gore pomenutog ministarstva prema ovoj koordinaciji, te donošenje i provođenje adekvatnih
mjera za otklanjanje svih gore pomenutih oblika diskriminacije,nasilja, torture, te neodložnog
uspostavljanja socijalnog dijaloga, kao i vraćanja redovnih sredstava za rad svih naših devet udruženja
koja su nam na nezakonit način obustavljena.U prilogu je nekoliko bitnih akata koje potkrepljuju sve naše

tvrdnje, a ako ih pročitate vjerujemo da ćete prekinuti Vašu šutnju s kojom ste se do sada solidarisali sa
gore pomenutim predstavnicima resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

 

Pomenuti dokumenti su ovdje

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
.Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMSRIP
-a/a

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRŽENJA I SAVEZA OSI USK
Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.