Mjesečne arhive:

 

 

Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.

 KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

15.  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom  USK  -Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30    Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje   temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

 

10:30 – 10:45   -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s  invaliditetom USK-a  Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI  će otvoriti Načelnik općine  Sanski Most  prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05-   Tema broj 1

 

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.

U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15    Diskusija po temi prvoj

 

11:15 – 11:35   Tema broj 2

 

„Standarne operativne  procedure  u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“

Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

11:35 – 11:45   Diskusija po temi drugoj

 

11:45 – 12:05  Tema broj 3

 

Ranjavanje ranjenih, stigmatizacija kao prepreka za transformativnu reparaciju žrtava seksualne torture

Prezentuje: Prim dr Fehma Kovač, neuropsihijatar, Institut za medicinsko vještačenje FBiH, doktorant Medicinskog fakulteta u Sarajevu

12:05 – 12:15   Diskusija po temi trećoj

 

12:15- 12:35     Tema broj 4

 

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa   akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”

Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

12:35 – 12:45   Diskusija po temi četvrtoj

 

12:45- 13:05     Tema broj 5

 

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa osvrtom na 2021 godinu“.

Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

13:05 – 13:15   Diskusija po temi petoj

 

13:15 – 13:30     Kaffe pauza

 

14:00 – 14:20 Tema broj 6

 

“Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti”.

Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

14:20 – 14:30 Diskusija po temi šesoj

 

14:30 – 14:50 Tema broj 7

 

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije                COVID 19”

Prezentuje:Haris Haverić  direktor Saveza Sumero Federacije BiH

14:50 – 15:00   Diskusija po temi sedmoj

 

 

 15:00 – 15:20   Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu

15:20 – 16:30    Ručak

 

18:30 –  19:30    Večera

 

20:00                 Druženje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dan rada  15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI 

 

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 8

 

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“

Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

 

 

10:50 – 11:00 Diskusija po temi osmoj

10:30– 10:50 Tema broj 1

 

Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

 

11:00 – 11:20 Tema broj 2

 

“Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s invaliditetom”

Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

 

11:20 – 11:30  Diskusija po temi drugoj

 

11:30 – 11:50  Tema broj 3

 

“Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+”

Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00  Diskusija po temi trećoj

 

12:00 – 12::20  Tema broj 4

 

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”

Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan  Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30  diskusija po temi četvrtoj

 

12:30 – 12:50  Tema broj 5

 

“Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“

Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i                      Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00  Diskusija po temi petoj

 

13:00              Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

14:00              Ručak

Sanski Most:Hotel „SANUS“20. i 21.10.2021.g.

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

15. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih
epidemioloških mjera , što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu
potvrde o vakcinaciji, potvrde o preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni
test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih koji budu uzeli učešće online
platformom.Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom
USK -Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom uFederaciji
Bosne i Hercegovine (2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da shodno poštivanju gore navedenih epidemioloških mjera sudjelujete u radu
15. Međunarodne konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom
Kampanja „Djelujmo zajedno“u okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja
osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati aBd 20. i 21.10.2021.g. u Sanskom Mostu u hotelu
„Sanus“.Organizator snosi troškove smještaja i hrane, kao i troškove zaštitne opreme i
sredstava za dezinfekciju Covida 19.
Za one koji će konferenciju pratiti posredstvom zoom aplikacije dostavljamo vam u prilogu:
ID broj zoom aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123
Napomena:Molimo sve one s kojim budemo dogovorili mogućnost fizičkog prisustva da svi
zajedno poštujemo aktualne epidemiološke mjere uz obaveznu opremu rukavice i maske, kao i
mjerenje tjelesne temperature.Svako ko tog dana bude imao bilo kakve simptome povišene
temperature i prehlade neka sačuva i sebe i nas i ostane kući i naš rad prati zoom aplikacijom.
Radujemo se zajedničkom radu.
Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do ponedjeljka 18.10.2021.g. do 12 sati.

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK

Enes Alibegović

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 416 907

 

Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »
15. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških
mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o
preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih

koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK -Koalicija
Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

 

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30 Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje

temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

10:30 – 10:45 -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora
udruženja i saveza osoba s invaliditetom USK-a Jusmir Alibabić i obraćanje
gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI će otvoriti Načelnik
općine Sanski Most prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05- Tema broj 1

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o
pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.
U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik
ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15 Diskusija po temi prvoj
11:15 – 11:35 Tema broj 2

„Standarne operativne procedure u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih
kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“
Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
11:35 – 11:45 Diskusija po temi drugoj
11:45 – 12:05 Tema broj 3

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa
akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”
Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
12:05 – 12:15 Diskusija po temi trećoj

12:15- 12:35 Tema broj 4

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom
sa osvrtom na 2021 godinu“.
Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

12:35 – 12:45 Diskusija po temi četvrtoj
12:45 – 13:00 Pauza za kaffu
13:00 – 13:20 Tema broj 5

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“
Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

13:20 – 13:30 Diskusija po temi petoj
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:20 Tema broj 6

„Starenje i cerebralna paraliza“

Prezentuje:doc.dr. Mladenka Vukojević -defektolog,
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
15:20 – 15:30 Diskusija po temi šestoj
15:30 – 15:50 Tema broj 7

"Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti".
Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

15:50 – 16:00 Diskusija po temi sedmoj
16:00 – 16:20 Tema broj 8

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije
COVID 19”
Prezentuje:Haris Haverić direktor Saveza Sumero Federacije BiH

16:20 – 16:30 Diskusija po temi osmoj
16:30 – Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu
Od 18:00 Večera
Od 19:30 Druženje

Drugi dan rada 15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 1

"Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI"
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

11:00 – 11:20 Tema broj 2

"Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s
invaliditetom"
Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

11:20 – 11:30 Diskusija po temi drugoj
11:30 – 11:50 Tema broj 3

"Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+"
Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00 Diskusija po temi trećoj
12:00 – 12::20 Tema broj 4

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”
Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30 diskusija po temi četvrtoj
12:30 – 12:50 Tema broj 5

"Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“
Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i
Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00 Diskusij po temi petoj
13:00 – Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima

osoba sa invaliditetom

13:30 – Ručak

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.