Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,e-mail:polimiusk@gmail.com
Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

 

Esselamu alejkum!

Po osnovu narasle organizirane lične savjesti te mog vjerskog nacionalnog jezičnog,
državotvornog i nadasve znanstvenog – ubjeđenja, iskustva i opredjeljenja,
sebe i vas pozivam da brižno mudro i jedinstveno koristeći gore navedene uzuse življenja
čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu sebi i sebe u Bosni i Hercegovini uz naše zalaganje i
Božju pomoć.Amin! Sada i u budućnosti jedinu nam i najdražu domovinu.

 

U svoje lično ime i u ime Kordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

 

Srećan nam Dan nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.