Mjesečne arhive:

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/860 600,061/443 669,e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Esselamu alejkum!

 

Koliko god mislimo da znamo o postu Mubarek Ramadana, On nudi više.
Neiscrpno je iskustvo koje potvrđuje ovu činjenicu, a to najbolje poznaju oni koji žive post, u
punom smislu te riječi.Zato, mi koji uzimamo iz ovog obilja dobra, istrajmo ako Bog da još
čvršće u našim nastojanjima“ da iznesemo što više blaga iz ovog rudnika zlata gdje smo uposleni
na određeno vrijeme od 30 dana u godini“.Amin!
Dakle neka Mubarek Ramadan bude izvjesna prilika za sve naše neprilike i neka suzdržavanje od
hrane, pića i drugih prohtijeva bude duhovni napredak naš.U svoje ime i u ime Koordinacionog
odbora udruženja saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona

RAMADAN ŠERIF MUBAREK OLSUN

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOUIS OSI USK-a
Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.