Admin

Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/416 907,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Esselamu alejkum!

 

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom
Unsko-sanskog kantona sa svojim vjerskim ubjeđenjem, nacionalnim opredjeljenjem –
građanskom proveniencijom, jezikom bosanskim, čovjekom koji s pravom drži i živi poslije
mnogo stotina godina svoju institucionalnu pripadnost, odnosno državotvornost, djelim s vama
zadovoljstvo i obavezu da nam čestitam Dan državnosti naše drage Bosne i Hercegovine i da
nam dam u zadaću da ne stremimo kad će, ko će i koliko sačuvati Bosnu i Hercegovinu, nego
da je sa svim ovim obilježjima koje sam naveo i ja i vi sa svim drugim dozvoljenim
mogućnostima čuvamo i sačuvamo kao svoju jedinstvenu i jedinu Domovinu i nas u istoj.
Dakle, Gospodaru naš pomozi nam da čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu i nas u Bosni i
Hercegovini do sudnjeg dana.Amin.
Za sve one u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine koji je doživljavaju, vole kao
svoju Domovinu.Selam

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

 

 

Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.

 KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

15.  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je  Koordinacioni  odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom  USK  -Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30    Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje   temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

 

10:30 – 10:45   -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba s  invaliditetom USK-a  Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI  će otvoriti Načelnik općine  Sanski Most  prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05-   Tema broj 1

 

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.

U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15    Diskusija po temi prvoj

 

11:15 – 11:35   Tema broj 2

 

„Standarne operativne  procedure  u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“

Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

11:35 – 11:45   Diskusija po temi drugoj

 

11:45 – 12:05  Tema broj 3

 

Ranjavanje ranjenih, stigmatizacija kao prepreka za transformativnu reparaciju žrtava seksualne torture

Prezentuje: Prim dr Fehma Kovač, neuropsihijatar, Institut za medicinsko vještačenje FBiH, doktorant Medicinskog fakulteta u Sarajevu

12:05 – 12:15   Diskusija po temi trećoj

 

12:15- 12:35     Tema broj 4

 

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa   akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”

Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

12:35 – 12:45   Diskusija po temi četvrtoj

 

12:45- 13:05     Tema broj 5

 

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa osvrtom na 2021 godinu“.

Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

13:05 – 13:15   Diskusija po temi petoj

 

13:15 – 13:30     Kaffe pauza

 

14:00 – 14:20 Tema broj 6

 

“Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti”.

Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

14:20 – 14:30 Diskusija po temi šesoj

 

14:30 – 14:50 Tema broj 7

 

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije                COVID 19”

Prezentuje:Haris Haverić  direktor Saveza Sumero Federacije BiH

14:50 – 15:00   Diskusija po temi sedmoj

 

 

 15:00 – 15:20   Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu

15:20 – 16:30    Ručak

 

18:30 –  19:30    Večera

 

20:00                 Druženje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dan rada  15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI 

 

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 8

 

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“

Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

 

 

10:50 – 11:00 Diskusija po temi osmoj

10:30– 10:50 Tema broj 1

 

Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

 

11:00 – 11:20 Tema broj 2

 

“Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s invaliditetom”

Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

 

11:20 – 11:30  Diskusija po temi drugoj

 

11:30 – 11:50  Tema broj 3

 

“Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+”

Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00  Diskusija po temi trećoj

 

12:00 – 12::20  Tema broj 4

 

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”

Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan  Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30  diskusija po temi četvrtoj

 

12:30 – 12:50  Tema broj 5

 

“Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“

Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i                      Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00  Diskusija po temi petoj

 

13:00              Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

14:00              Ručak

Sanski Most:Hotel „SANUS“20. i 21.10.2021.g.

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »

15. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih
epidemioloških mjera , što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu
potvrde o vakcinaciji, potvrde o preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni
test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih koji budu uzeli učešće online
platformom.Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom
USK -Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom uFederaciji
Bosne i Hercegovine (2016 – 2021)

 

POZIVNICA

 

Poštovana/i,

 

Pozivamo Vas da shodno poštivanju gore navedenih epidemioloških mjera sudjelujete u radu
15. Međunarodne konferenciji o statusu i pravima osoba sa invaliditetom
Kampanja „Djelujmo zajedno“u okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja
osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021).
Konferencija će se održati aBd 20. i 21.10.2021.g. u Sanskom Mostu u hotelu
„Sanus“.Organizator snosi troškove smještaja i hrane, kao i troškove zaštitne opreme i
sredstava za dezinfekciju Covida 19.
Za one koji će konferenciju pratiti posredstvom zoom aplikacije dostavljamo vam u prilogu:
ID broj zoom aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123
Napomena:Molimo sve one s kojim budemo dogovorili mogućnost fizičkog prisustva da svi
zajedno poštujemo aktualne epidemiološke mjere uz obaveznu opremu rukavice i maske, kao i
mjerenje tjelesne temperature.Svako ko tog dana bude imao bilo kakve simptome povišene
temperature i prehlade neka sačuva i sebe i nas i ostane kući i naš rad prati zoom aplikacijom.
Radujemo se zajedničkom radu.
Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do ponedjeljka 18.10.2021.g. do 12 sati.

 

Koordinator po ovlaštenju KOUIS OSI USK

Enes Alibegović

Predsjedavajući KOUIS OSI USK

Jusmir Alibabić

 

Za eventualna dodatna pitanja obratite na e-mail:polimiusk@gmail.com
Kontakt tel/fax:00387 37 684 351
Alibegović Enes Mob:0038761 443 669 Alibabić Jusmir Mob:0038761 416 907

 

Sanski Most:Hotel„Sanus“20. i 21.10.2021.g.
KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »
15. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje tada važećih epidemioloških
mjera, što znači da za sve učesnike ovog skupa podrazumijeva obavezu potvrde o vakcinaciji, potvrde o
preležanom Covidu 19 prethodnih šest mjeseci ili negativni test ne stariji od 48 sati.Naravno osim onih

koji budu uzeli učešće online platformom.

Organizator je Koordinacioni odbor udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK -Koalicija
Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH (2016 – 2021) –

 

RADNI PROTOKOL KONFERENCIJE

 

 

Srijeda:20.10.2021.g.

 

10:00 – 10:30 Prijem učesnika i provođenje epidemioloških mjera, dezinfekcije, mjerenje

temperature, te uvid u gore pobrojane potvrde.

10:30 – 10:45 -Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina Konferencije predsjedavajući Koordinacionog odbora
udruženja i saveza osoba s invaliditetom USK-a Jusmir Alibabić i obraćanje
gostiju.15. Međunarodnu konferenciju o statusu i pravima OSI će otvoriti Načelnik
općine Sanski Most prof.Faris Hasanbegović

10:45 – 11:05- Tema broj 1

„Položaj i prava osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na primjenu usvojenog Zakona o
pravima roditelja – staratelja koji imaju članove porodice sa 100% invaliditetom.
U ime ministra i cijeloga ministarstva prezentuje:g.-din Dobrica Jonjić, pomoćnik
ministra Federalnog ministarstva rada i socijalnog politike

11:05 – 11:15 Diskusija po temi prvoj
11:15 – 11:35 Tema broj 2

„Standarne operativne procedure u radu komisije za utvrđivanje statusa posebnih
kategorija osoba koje su preživjele ratno silovanje ili seksualno zlostavljanje“
Prezentuje:Esma Palić predstavnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
11:35 – 11:45 Diskusija po temi drugoj
11:45 – 12:05 Tema broj 3

“Iskustva u implmentaciji UN konvecije o pravima osoba sa invaliditetom sa
akcentom na obavezu djelovanja nadležnih lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini”
Prezentuje:Mr.sci Saliha Đuderija, pomoćnica ministra ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice Bosne i Hercegovine
12:05 – 12:15 Diskusija po temi trećoj

12:15- 12:35 Tema broj 4

„Prezentacija dosadašnjeg rada i rezultata na polju zapošljavanja osoba sa invaliditetom
sa osvrtom na 2021 godinu“.
Prezentuju predstavnici:Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

12:35 – 12:45 Diskusija po temi četvrtoj
12:45 – 13:00 Pauza za kaffu
13:00 – 13:20 Tema broj 5

„Rane i kasne posljedice prijevremenog poroda – organizacija zdravstvene zaštite“
Prezentuje:Mr sc prim dr med Edina Karabeg-specijalista pedijatar

13:20 – 13:30 Diskusija po temi petoj
13:30 – 15:00 Ručak
15:00 – 15:20 Tema broj 6

„Starenje i cerebralna paraliza“

Prezentuje:doc.dr. Mladenka Vukojević -defektolog,
Sveučilišna klinička bolnica Mostar
15:20 – 15:30 Diskusija po temi šestoj
15:30 – 15:50 Tema broj 7

"Poremećaji glasa kod Parkinsonove bolesti".
Prezentuje:Andrea Vegar, asist.tajnica Studija logopedije

15:50 – 16:00 Diskusija po temi sedmoj
16:00 – 16:20 Tema broj 8

“Osobe s intelektualnim teškoćama i život u lokalnoj zajednici u vremenu pandemije
COVID 19”
Prezentuje:Haris Haverić direktor Saveza Sumero Federacije BiH

16:20 – 16:30 Diskusija po temi osmoj
16:30 – Posjeta Spomen obilježju nevino ubijenim u Sanskom Mostu
Od 18:00 Večera
Od 19:30 Druženje

Drugi dan rada 15.Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI

Četvrtak: 21.10.2021.g.

10:30– 10:50 Tema broj 1

"Osobe s invaliditetom kao žrtve kaznenih djela u RH: ostvarenje prava iz
Direktive o žrtvama i uloga udruga OSI"
Prezentuju:Lorena Vovk, Štefica Roginić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

10:50 – 11:00 Diskusija po temi prvoj

11:00 – 11:20 Tema broj 2

"Primjena fakultativnih protokola UN-a za zaštitu prava djevojaka i žena s
invaliditetom"
Prezentuju:Kristina Peruničić, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Ivana Kučina, Društvo distrofičara Zagreb

11:20 – 11:30 Diskusija po temi drugoj
11:30 – 11:50 Tema broj 3

"Inovativni pristup razvoju politika invaliditeta kroz projekte – Platforma 50+"
Prezentuju:Marica Mirić i Martina Mokus
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

11:50 – 12:00 Diskusija po temi trećoj
12:00 – 12::20 Tema broj 4

“VRI – prevođenje na daljinu u Republici Hrvatskoj”
Prezentuju:Tea Domin i  Zdravka Baštijan Hrvatski savez gluhih i nagluhih

12:20 – 12:30 diskusija po temi četvrtoj
12:30 – 12:50 Tema broj 5

"Novi horizonti za održivost udruga i saveza osoba s invaliditetom“
Prezentuju:Sanja Rimac, Slobodan Marinković, Dragana Budimir i
Mirna Plećaš Ilić Savez društava distrofičara Hrvatske

12:50 – 13:00 Diskusij po temi petoj
13:00 – Završna rječ i zatvaranje rada 15. Međunarodne konferencije o statusu i pravima

osoba sa invaliditetom

13:30 – Ručak

Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669, e- mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:29.08.2021.g.
Broj:01-29-08/2021NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać

I ostalim međunarodnim i domaćim predstavnicima vlasti, kao i medijima

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obavještavamo Vas kao i do sada da ćemo nastaviti sa tenzijom kontinuiteta obilježavanja, kao i
podsjećanja na 28.11.2018.godinu kada su: Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić, Azema Babić i drugi u sprezi
sa budžetskim inspektorom Besimom Midžić uspostavili i provode neviđenu sistemsku diskriminaciju
bez presedana, torturu, nasilje, retraumatizaciju, policijsko zastrašivanje i sve druge oblike nasilja nad
našom Koordinacijom.
Mi smo odgovorili trajnom Kampanjom otpora „UZ ZID“ koju provodimo i provodit ćemo sve dok se
ovakav odnos prema nama ne promijeni.Organizirali smo: protestne šetnje, peticije i druge oblike
demokratski dopustivog izraza nezadovoljstva na koje su gore pomenuti predstavnici ostali indolentni
istrajavajući i dalje na jednostranom nezakonitom istrajavanju na odbacivanju svakog oblika dijaloga s
nama, osporavanju namjenskog finansiranja za redovan rad svih naših devet udruženja i saveza, a sve pod
krinkom činjenično neutemeljenih bolesno princijelnih i bezobrazno demagoških tvrdnja bez ikakvog
pokrića da smo eto tobož netrasparentni.

Kako i pored svih naših dosadašnjih provođenih aktivnosti nema sluha za socijalni dijalog, nema sluha za
oblik redovnog finansiranja i nema primjerenog sankcioniranja kroz displicinski postupak za gore
navedenu udruženu grupu zbog zloupotrebe položaja, neprovođenja Odluka zakonodavnih izvršnih organa
kao i istrajnog kršenja međunarodnog i domaćih zakonskih okvira koje se tiču prava i položaja osoba sa
invaliditetom i njihovih udruženja i saveza.
Sve gore navedeno naš otpor kroz Kampanju „UZ ZID“ i dalje čini opravdanim i osnovanim.
Progonit ćemo našim kvalitetom pritiska gore pomenute vinovnike sve dok zbog svojih postupaka ne budu
sankcionirani.
Kako je ponovo pogoršan – intenzivirano širenje koronavirusa naše prethodno planirane aktivnosti
protestnog karaktera ćemo i dalje pripremati i provoditi čim se zato steknu adekvatne epidemiološke
okolnosti.To iz razloga što ova kategorija spada u ranjivu i od gore pomenutih predstavnika ovog
Ministarstva zanemarenu kategoriju društva, što će reći da velik broj nas nije cjepljen, što bi protestnim
okupljanjem moglo usložniti našu zdravstvenu situaciju.Zbog svega gore pomenutog ćemo i ovaj
28(dvadesetiosmi) obilježiti distribucijom ove naše informacije svim domaćim i međunarodnim
predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti,a potom ćemo naredni period iskoristiti za pripremu
ponovljenih protesta, te formiranja šatora za naš boravak pred Ministarstvom kad ne isključujemo štrajk
glađu, kao i blokadom saobraćajnica sve do ispunjenja naših do sada već opšte poznatih zahtijeva.

Insistirat ćemo također da se naš zaključak o postavljanju ploče sa imenima gore pomenutih lidera
diskriminacije trajno postavi na odgovarajući prostor ispred Ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK koji će podsjećati na 28.11.2018.g.
U periodu priprema i provođenja ovih aktivnosti smo uključili predstavnike Međunarodne zajednice
gospođu Tanju Fajon, Nevenku Tromp i dr. važne sudionike iz područja ljudskih prava i zaštite
marginaliziranih i ranjivih kategorija i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu.

Sve ove aktivnosti pripremamo, a i provest ćemo ih u terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti,
a i pozvati da pratite Vašim prisustvima ili posredstvom ZOOM aplikacije naš istrajni otpor prema
bestijalnom bezobraznom, tiranskom, jednostranom nenadležnom i nezakonitom djelovanju gore
pomenute udružene grupe prema našim udruženjima i savezima.
Nećemo se umoriti, nećemo posustati, nećemo se uplašiti u dokazivanju, kao i pozivanju nadležnih da se
zbog ovakvog stanja odgovorni kazni i isto poboljša – promijeni.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

 

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669,061/860 600 mail:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“
Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:27.07.2021.g.
Broj:01-27-07/2021NZ

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Obavještavamo Vas kao i do sada da ćemo nastaviti sa tenzijom kontinuiteta obilježavanja, kao i
podsjećanja na 28.11.2018.godinu kada su: Hazim Kapić, Ivanka Krizmanić, Azema Babić i drugi u sprezi
sa budžetskim inspektorom Besimom Midžić uspostavili i provode neviđenu sistemsku diskriminaciju
bez presedana, torturu, nasilje, retraumatizaciju, policijsko zastrašivanje i sve druge oblike nasilja nad
našom Koordinacijom.
Mi smo odgovorili trajnom Kampanjom otpora „UZ ZID“ koju provodimo i provodit ćemo sve dok se
ovakav odnos prema nama ne promijeni.Organizirali smo: protestne šetnje, peticije i druge oblike
demokratski dopustivog izraza nezadovoljstva na koje su gore pomenuti predstavnici ostali indolentni
istrajavajući i dalje na jednostranom nezakonitom istrajavanju na odbacivanju svakog oblika dijaloga s
nama, osporavanju namjenskog finansiranja za redovan rad svih naših devet udruženja i saveza, a sve pod
krinkom činjenično neutemeljenih bolesno princijelnih i bezobrazno demagoških tvrdnja bez ikakvog
pokrića da smo eto tobož netrasparentni.

Kako i pored svih naših dosadašnjih provođenih aktivnosti nema sluha za socijalni dijalog, nema sluha za
oblik redovnog finansiranja i nema primjerenog sankcioniranja kroz displicinski postupak za gore
navedenu udruženu grupu zbog zloupotrebe položaja, neprovođenja Odluka zakonodavnih izvršnih organa
Kao i istrajnog kršenja međunarodnog i domaćih zakonskih okvira koje se tiču prava i položaja osoba sa
invaliditetom i njihovih udruženja i saveza.
Sve gore navedeno naš otpor kroz Kampanju „UZ ZID“ i dalje čini opravdanim i osnovanim.
Progonit ćemo našim kvalitetom pritiska gore pomenute vinovnike sve dok zbog svojih postupaka ne budu
sankcionirani.
Kako je vrijeme godišnjih odmora Kampanju „UZ ZID“ za ovaj 28(dvadesetiosmi) ćemo provesti
distribucijom ove naše informacije svim domaćim i međunarodnim predstavnicima zakonodavne izvršne
vlasti, a potom ćemo naredni period iskoristiti za pripremu ponovljenih protesta, te formiranja šatora za
naš boravak pred Ministarstvom kad ne isključujemo štrajk glađu, kao i blokadom saobraćajnica sve do
ispunjenja naših do sada već opšte poznatih zahtijeva.
Insistirat ćemo također da se naš zaključak o postavljanju ploče sa imenima gore pomenutih lidera
diskriminacije trajno postavi na odgovarajući prostor ispred Ministarstva zdravstva rada i socijalne
politike USK koji će podsjećati na 28.11.2018.g.
U periodu priprema i provođenja ovih aktivnosti smo uključili predstavnike Međunarodne zajednice
gospođu Tanju Fajon, Nevenku Tromp i dr. važne sudionike iz područja ljudskih prava i zaštite
marginaliziranih i ranjivih kategorija i njihovih udruženja i saveza na Unsko-sanskom kantonu.
Sve ove aktivnosti pripremamo, a i provest ćemo ih u terminu o kom ćemo Vas blagovremeno obavijestiti,
a i pozvati da pratite Vašim prisustvima ili posredstvom ZOOM aplikacije naš istrajni otpor prema
bestijalnom bezobraznom, tiranskom, jednostranom nenadležnom i nezakonitom djelovanju gore
pomenute udružene grupe prema našim udruženjima i savezima.
Nećemo se umoriti, nećemo posustati, nećemo se uplašiti u dokazivanju, kao i pozivanju nadležnih da se
zbog ovakvog stanja odgovorni kazni i isto poboljša – promijeni.

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Ul. Krupskabb Bihać Mob:061/860 600, 061/443 669, e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Mi smo ti, uistinu mnogo dobro dali, zato se ti svome Gospodaru Allahu dž.š.moli i kurban
kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati(sura Kevser-Kuran časni).
Gospodaru naš primi čin našeg prinošenja kurbana u Tvoje ime i oprosti nam dosadašnje,
sadašnje i buduće grijehe naše.Amin.
Svim bosancima i hercegovcima, kao i ostalim muslimanima i muslimankama diljem svijeta
u svoje ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

Ul. Krupska bb, 77000 Bihać,Mob: 061/443 669,061/860 600 mail:polimiusk@gmail.com

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija Strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)
U prilogu: ID broj ZOOM aplikacije Admin Enes:281 152 2773 s pratećim PASSWORD :123

 

Datum:24.06.2021.g.
Broj:1-24-06/2021NZ

 

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,
Obavještavamo Vas, a i pozivamo da s nama zajedno obilježimo Kampanju „UZ ZID“ koja će se održati u
ponedjeljak 28.06.2021.g. s početkom u 12 sati i 5 minuta po sljedećem protokolu:
1. U 12 :05 je dolazak na Trg U Bihaću uz kraće obraćanje predstavnika KOUIS OSI.
2. Potom protestna šetnja od Trga do u Ministarstvo zdravstva rada i socijalne politike USK,
gdje ćemo zatražiti radno konsultativni sastanak sa resornim Ministrom.
3. Ako do istog ne dođe organizirat ćemo dijalog na ulici sa blokadom iste.
Podsjećamo Vas, da su pojedini predstavnici gore pomenutog Ministarstva na čelu sa Hazimom Kapić,
Ivankom Krizmanić, Azemom Babić i drugim u sprezi sa buđžetskim inspektorom gospođom Besimom
28.11.2018.g. čvrsto odlučili da udruženim oblikom zloupotrebe položaja namjernog prikrivanja, kao i
neprovođenja Odluka Vlade USK, te dezauiranjem demagoških tendencioznim i činjenično neutemeljenim
lažima javnost o našim tobožnjim kriminalnim i netransparentnim radnjama, bez ikakvog kako tad tako i
sad pokrića i dokaza.

 

Sve to im nije smetalo da ukinu socijalni dijalog sa ovom Koordinacijom, da ukinu na nezakonit način do
tada utvrđen oblik redovnog finansiranja svih naših udruženja i saveza, kao i da zloupotrijebe vrijeme
pandemije COVIDA- 19 prema ovoj najranjivijoj kategoriji društva.
Naši zahtjevi bili su, sada su ,a bit će i u budućnosti:
a) Vraćanje na međunarodnom i domaćem Zakonu zasnovanog obaveznog socijalnog dijaloga na
partnerskom nivou između ove Koordinacije i gore pomenutog Ministarstva.
b) Vraćanje nezakonito uskraćenog oblika redovnog finansiranja rada svih naših kantonalnih
udruženja i saveza po tada važećim i utvrđenim provodivim kriterijima
c) Provođenje i utvrđivanje nivoa odgovornosti za gore pobrojane odgovorne za uspostavljanje i
provođenje sistemske: diskriminacije, torture, traumatiziranja, zlostavljanja, kao i nezakonitog
osporavanja rada svih naših kantonalnih udruženja i saveza ove Koordinacije.
Kako su se stekli svi demokratski i epidemiološki uslovi za neometano provođenje izraza našeg
nezadovoljstva isti ćemo provesti po gore utvrđenom terminu i protokolu, a vi svi kojim smo u
prethodnom vremenu pisali više desetina dopisa imat ćete priliku da nas mirne savjesti, ako je takva:
vežete, tučete, hapsite, tužite, zastrašujete i na razne načine ignorišete postojanje naših udruženja.
Pozivamo ovom prilikom i domaću i međunarodnu javnost da Vašim fizičkim prisustvom ili pak
prisustvom posredstvom ZOOM aplikacije pratite i ispratite sve ovo što smo planirali provesti u
ponedjeljak 28.06.2021.g pođem od 12 sati i 5 minuta.
Dakle istrajno bez imalo straha, srama strpljivo ustajemo ne glede na ono kako ćete postupiti prema nama,
jer tražimo samo ono što nam pripada, a što je oteto.Odnosno ukazujemo na flagrantno kršenje domaćeg i
međunarodnog zakonodavstva – odn. ugrožavanje naših elementarnih ljudskih prava.Sve ovo nekažnjivo,
bezobrazno i sistemski su provodili/e i provode gore pomenuti/e od 28.11.2018. do danas.

STOP SISTEMSKOJ DISKRIMINACIJI!

S poštovanjem,

Vidimo se i slušamo aBd.
Hvala što ćete prisustvovati provođenju demokratski dopustivom izrazu našeg nezadovoljstva.

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP,FMZ, FMO
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-Vaša prava
-Institucija Ombudsmena za ljudska prava

 

Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.