Administrator

BIHAĆ, 3. decembra – Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizirao svečani prijem, kojem su prisustvovali predstavnici kantonalne i općinske vlasti. Namjera je bila, da se u neformalnoj svečanoj atmosferi još jednom progovri o statusu ove kategorije stanovništva, koji treba hitna poboljšanja.

Dvadesetdevetogodišnja Fata Salkić iz Pećigrada kod Cazina jedna je od oko 6.000 osoba sa invaliditetom, koliko se procjenjuje da ih ima u USK-u. Živi s roditeljima, nije završila osnovnu školu i nezaposlena je.

– Malo prava uspijevam ostvariti. Nisam se pokušavala zaposliti jer imam tri razreda osnovne škole samo završena, pa mislim da se ne bi ni mogla zaposliti – kaže Salkićeva.

O doškolovavanju je razmišljala, međutim novaca nema, a ionako male, te uz to i neredovne invalidnine, jedva omogućuju preživljavanje iz mjeseca u mjesec, kazala nam je. Ona je samo jedan od primjera, na kojem se vidi da osobe sa invaliditetom ne mogu ostvariti ni osnovna prava poput onog na rad i školovanje.

– Glavna poruka jeste da osobe sa invaliditetom trebaju imati svoje mjesto u ovom društvu bez ikakve diskriminacije i marginalizacije, jednostavno da njihov dignitet ne treba biti upitan u svim oblastima ekonomskog, političkog i kulturnog života – kazao je predsjednik Koordinacionog odbora kantonalnih invalidnih udruženja i saveza USK-a, Jusmir Alibabić.

Gradonačelnik Bihaća mr.sci.Emdžad Galijašević, prisustvovao je danas na poziv Koordinacionog odbora invalidnih saveza i udruženja USK-a obilježavanju 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Istaknuvši da grad Bihać u protekle dvije godine kroz projekte podrške pomogao rad brojnih udruženja osoba sa invaliditetom, gradonačelnik Galijašević kazao je da će gradska uprava biti na usluzi svim osobama sa invaliditetom u kapacitetu kojeg ima grad Bihać.

„Danas kada i zdrava osoba ima velike probleme u životu u ovoj zemlji , težak život osoba sa invaliditetom tek je priča koju svi moramo znati i zbog toga podrška grada Bihaća ovakvim i sličnim udruženjima . Zbog toga odluka o oslobađanju plaćanja taksi i zbog toga još više socijalno osjetljiviji gradski budžet za narednu godinu „- kazao je gradonačelnik Galijašević.

Prema riječima Jusmira Alibabića, predsjednika KOIUSK-a i pored problema s kojim se invalidne osobe susreću u svakodnevnom životu, današnje obilježavanje međunarodnog dana osoba sa invaliditetom nosi poruku da se ova populacija društva neće predati i posustati u borbi za ostvarivanje svoj zakonom predviđenih prava.

On je zahvalio gradu Bihaću na podršci koju kroz budžetska izdvajanja daje radu udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom , kao i sa obećanjem da će se pojedine kategorije invalidnih osoba osloboditi plaćanaj taksi od naredne godine.

/ BISCANI.NET

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK je u okviru svojih redovnih aktivnosti vodio i proveo između ostalog i aktivnosti povodom pripreme i obilježavanja 3. Decembra Međunaronog dana OSI na području USK komu i gravitiraju naše aktivnosti . Kao i do sada i ovom prilikom KOIUS USK je imao za cilj da i na ovom skupu ukaže na nekoliko bitnih momenata od značaja za OSI iz područja djelovanja socijalne politike koje se na njih i odnosi, kao što su :
• Podizanje nivoa svijesti,
• profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje,
• inkluzivno obrazovanje i obrazovanje ,
• pristupačnost i dr.

U ovom slučaju kao i do sada smo se dotaknuli pitanja daljih aktivnosti vezanih za usvajanje i konkretnu primjenu Lokalnog plana aktivnosti u oblasti invalidnosti – LPAI za Unsko-Sanski kanton.
Opštepoznato je da je Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti OSI u predviđenom vremenskom periodu provela sve potrebne aktivnosti koje su bile nužne pretpostavke za izradu, a potom i za usvajanje LPAI za USK. Isti sredinom septembra, 2013. godine kao konačna završna verzija predočen kantonalnom Ministartsvu zdravstva rada i socijalne politike, uz obećanje resornog ministra da će isti biti usvojen u što kraćem roku na Vladi USK.
Kako do dana današnjeg, odnosno poslije 15 mjeseci nije provedena aktivnost od strane resornog ministra i ministarstva, odnosno naš Nacrt LPAI USK nije upućen na vladu koja ga je trebala razmatrati, a potom i usvojiti.
Ova koalicija će u narednom periodu intervizirati kvalitet aktivnosti u smislu ažuriranja nadležnog ministarstva kako bi ono dostavilo LPAI USK-a na razmatranje i usvajanje Vladi, a ova ga, očekujemo, usvojila te bi smo na taj način konačno konkretizirali implementaciju-provođenje Federalne Strategije za izjednačavanje prava i mogućnosti OSI i na Unsko-Sanskom kantonu.

logo-koo

 

kampanja-koo

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

VIII  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Sanski Most: Hotel “Zlatna dolina” 22. i 23.10.2014.g.

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda: 22.10.2014.g.

 

10:00 – 10:30    Registracija učesnika

 

10:30 – 10:45    Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina konferencije predsjedavajući Koalicije za Strategiju i   izjednačavanje mogućnosti i prava OSI USK-a g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

10:45 – 11:15     Tema broj 1

“AKCIONI PLAN USK” – Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti

OSI USK-a. Prezentiraju: g-din Enes Alibegović i g.đa Bilka Žerić
PREZENTACIJA TEME 3: AKCIONOG PLANA ZA KONFERENCIJU 2014

11:15 – 11:30     Diskusija po temi prvoj

 

11:30 – 12:00    Tema broj 2

“Pristupačnost – nezavisno življenje i uključenost u zajednicu OSI.”

Iskustva u Republici Makedoniji. Prezentuje: g-din Branimir Jovanovski predsjednik mobilnosti Makedonija.

12:00 – 12:15    Diskusija po temi drugoj

 

 

12:15 – 12:45    Tema broj 3

“Pravni status OSI u Republici Srbiji”. Prezentuje:g-din Slaviša Savić predsjednik udruženja paraplegičara mačvanskog okruga Republika Srbija.

12:45 – 13:00    Diskusija po temi trećoj

 

13:00 – 13:30     Tema broj 4

“Stigma i diskriminacija  OSI u BiH”. Prezentuje: dr. g-din Nermin Toromanović

                         – Dom zdravlja Cazin (UGOSG USK)

13:30 – 13:45    Diskusija po temi četvrtoj

 

13:45 – 15 :00   Pauza za ručak

 

15:00 – 15:30    Tema broj 5

“Transplantacija organa – novi život na dar”. Prezentuje: predsjednik Federalnog udruženja dijaliziranih g-din Tomislav Žuljević.

15:30 – 15:45    Prezentacija dokumentarnog filma “Novi život”- po temi petoj.

15:45 – 16:15    Tema broj 6

                        “Utvrđivanje moždane smrti”. Prezentuje: dr. g-din  Orhan Šaban.

16:15 – 16:30    Prezentacija dokumentarnog filma “Operacija srca uživo”-po temi šestoj.

16:30 – 16:45    Pauza za kafu

 

16:45 – 17:15    Tema broj 7

“Radikalni pristup o ostvarivanju prava OSI”.  Prezentuje: predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska g-din Tomislav Velić.

17:15 – 17:30    Diskusija po temi sedmoj

 

17:30 –             Zatvaranje prvog dana rada Konferencije, a zatim posjeta Spomen obilježja civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu.

18:00 – 19:00  Večera

 

20:00 – Druženje


 

Drugi dan rada

 

VIII  MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Četvrtak: 23.10.2014.g.

 

09:30 – 09:50    Tema broj 8

“Primjer dobre prakse u primjeni Međunarodne Konvencije o pravima OSI u Republici Hrvatskoj”. Prezentuje: g-din Tomislav Velić predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska.

09:50 – 10:05    Diskusija po temi osmoj

 

10:05 – 10:25    Tema broj 9

“Deinstitucionalizacija OSI u mogućim slučajevima – potreba centra na području USK-a za zbrinjavanje  težih slučajeva mentalne retardacije gdje nije moguće provođenje inkluzije”. Prezentuje:g-din Haris Haverić direktor  “SUMERO” Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

10:25 – 10:40    Diskusija po temi devetoj

 

10:40 – 11:00    Tema broj 10

“Prezentacija Zakona o zabrani diskriminacije u BiH”. Prezentuje: dipl.  Pravnica Sandra Jašarević.

11:00 – 11:15     Diskusija po temi desetoj

 

11:15 – 11:35     Tema broj 11

“Iskustva, dobre prakse”. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u Federaciji BiH. Prezentuje: Predstavnik Fonda za zapošljavanje u F BiH  g.-din Samir Krivić

                       

11:35 – 11:50     Diskusija po temi jedanaestoj

 

11:50 – 12:10     Tema broj 12

“Fond za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje u RS-u”. Iskustva, dobre                   prakse. Prezentuje: g-din Zoran Tepić

12:10 – 12:25    Diskusija po temi dvanaestoj

 

 

12:25 – 13:00    Zaključci i zatvaranje rada VIII Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI u okviru Akcionog plana i Strategije o izjednačavanju prava i mogućnosti OSI USK.

 

13:30    Ručak

Napomena za sve poplavljene:

Potrebna urgentna pomoć u sljedećem:prehrambene i higijenske potrebštine, boje i pribor za krečenje,posteljina,ležaji,te bijela tehnika kao što su:frižideri, špareti, veš mašine i građevinski materijal za sanaciju stambenih jedinica, naravno, prema mogućnosti.

Ime i prezime Adresa i Grad Hrana Drugo
 

BegovićĐana

     3 člana 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Nuhić Amra

6  članova

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jajčanin Nermina-

7 članova

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanaki Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Behlić Namka-

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Zorić Milan,

2 člana

Jezernice –

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Muminović-

5 članova

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Filipović Emir-

Porodica osi

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujkanović Lutvija-

4  člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižideri šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Begović Munira

-Socijalno ugroženi

3 člana

 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Vehab Mina-

4 člana-

Porodica osi

 

Poplavljeni-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljina, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Midheta

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Prlja Hajrija

-6 članova

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jakupović Saima

1 član

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Đžeranović Sadika

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Grgić Ismeta-

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Šabanović Sedina-

1 član

Porodica socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Škandrić Fuad-

2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Osmančević Osme—2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Emina i Sadik-Agić Musić-

Socijalno ugroženi 2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hađžić Kelima-CŽR-2 Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronja Besim-

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hibić Hajrija-

1 član

Porodica osi

 

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Saida Dizdar-

4  člana

Socijalno ugroženi

Jezernica-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ališić Indira-

4 člana

Porodicaosi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dugonjić Semko i Hajrija-

2 člana

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Karabašić Besima-

1 član

 socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujanić Saima

Porodica cžr-a

3 člana

Ključka 83 A

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Alibegović Đževida

Porodica osi

6 članova

Bare 10

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
VelićDursuma

Porodica cžr-a

4 člana

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Fazlić Ćama

Porodica  cžr-a

4 člana

10 Oktobar br.7

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BenićMedisa

2 člana

Porodica cžr-a

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bešić Merima

5 članova

Porodica osi

 

Kijevobb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Halilović Senada

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ibričić Mediha

Porodica osi

3 člana

 

Kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Zuhdija

4 člana

Porodica osi

Jezernicebb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Horozović Mehmedalija

Porodica osi

4 člana

Naprelje

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Arnautović

Porodica osi

6 članova

Kruhari Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Mirhad

Stanje socijalne potrebe

4 člana

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dulić Suada-

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kadić Smail

3 člana

Porodica osi

Zdena

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
OsmančevićElida Porodica cžr-a

3 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BešićSamka

Porodica cžr-a

4 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kičin Fikret

Porodica osi

5 članova

Demiševci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Edina Mušanović

4 osobe

Porodica osi

Mehmedagići

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Azra

Porodicaosi

2 člana

Donja Sanica

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Alija

1 član

Porodica osi

Donja Sanica-Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Pervić Latif

Porodica osi

2 člana

Humiči

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bulut Ibrahim

3 člana

Porodica osi

Humići – Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronić Jasmin

Porodica osi

2 člana

Gornji kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
SinanovićSebira

2 člana

Porodica osi

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Adavija

1 član

Stanje socijalne pomoći

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kazić Irfan

4 člana

Porodica osi

Karića sokak

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Anđelić Sava

Stanje socijalne pomoći

1 član

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Porodica Terzić

6 članova

 

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice
 

logo-koo

Ul. Krupska bb  77000 Bihać

Datum.24.06.2014.g.

Broj:24/06/14

Predmet:Poziv na podršku – pomoć

Dragi prijatelji u zemlji i inostranstvu ovom prilikom Vas pozivamo da se u okviru Vaših mogućnosti odazovete ovom našem apelu – pozivu za pomoć osobama sa invaliditetom civilnim žrtvama rata i porodicama sa djecom i socijalno ugroženim porodicama stradalim od poplava na području Unsko-sanskog kantona odnosno u općinama Sanski Most i Ključ gdje su se i desile pomenute prirodne nesreće.Koordinacioni odbor  invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona okuplja osobe sa invaliditetom različitih profila organiziranih u devet kantonalnih udruženja kako slijedi:

1. UDRUZENJE SLIJEPIH GRAĐANA USKa

2. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA  USK-a

 

3. UDRUŽENJE RADOSTI  DRUŽENJA RODITELJA, DJECE I MLADIH SA POSEBNIM    POTREBAMA USK-a

 

4. UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a

 

5. KANTONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM USK-a

 

6. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD POLIOMEYLITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a

 

7. UDRUŽENJE DISTROFIČARA USK-a

 

8. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI USK-a

 

9. SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE USK-a

 

Mi smo na vanrednom sastanku održanom 22.05.2014.godine u Sanskom Mostu donijeli odluku o otvaranju posebnog donatorskog podračuna koji Vam ostavlja mogućnost za uplate priloga u zemlji i inostranstvu za gore pomenute kategorije koji  Vam dostavljamo u prilogu ovog teksta.

Na našoj Web stranici – www.Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona ćete moći vidjeti spisak  porodica i njihove kontakte koje Vam nudimo kao naše prioritete za Vašu pomoć.

Pomoć  se može sastojati od novčanih priloga, od priloga u hrani, higijeni, sredstvima za čišćenje,aparatima sa isušivanje vlage, posteljini, namještaju, bijeloj tehnici uništenoj u poplavi, te građevinskom materijalu za sanaciju nastalih šteta u poplavljenim stambenim jedinicama prema Vašim mogućnostima naravno.

Radi transparentnosti  distribucije Vaše pomoći ostavljamo Vam mogućnost da na gore pomenutom spisku na našoj web stranici sami odaberete porodicu i istu kontaktirate za eventualnu pomoć.

Hvala za ukazano razumijevanje i povjerenje!

Za više informacija kontakt telefoni :

Enes Alibegović:061/443 669 i Jusmir Alibabić: 061/860 600, te na fax:00387 37 684 351

i na  e-mail adrese:polimiusk@gmail.com i jusmir.alibabic@hotmail.com

Prilog: ŽIRORAČUN

Za uplate iz inostranstva SPARKASSE BANK

PAYMENT INSTRUCTIONS

(for SWIFT transfers)

:56A(PAY THROUGH:) Sparkasse Korresp. (1) for EUR 1. BANK – SWIFT:STSPAT2GSTEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE AG GRAZ
:32A (The amount:)  EUR
:57A (Account with Institution) SWIFT CODE:ABSBBA22Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000 SARAJEVO

:59 (Beneficiary:) KANTONALNO UDRUZENJE CIVILNIH ZRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOMHAMZIBEGOVA 2

SANSKI MOST, BIH

IBAN:BA391990440059621342

Uplate u BiH izvršiti u

SPARKASSE BANK NA TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:199-044-00596213-42

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

JUSMIR ALIBABIĆ

 

memorandum

logo-koo

Broj:     27-5-2014/1

Bihać,   27.05.2014. god.

Ministarstvo zdravstva rada i socjalne politike

Unsko-sanski kanton

N/R. uvaženom Ministru  gospodinu dr. Amiru Murić

 

Predmet: Rekapitulacija finansijskog izvještaja – dostavlja se                                                                         veza: Vaš akt, broj: 09-37-40130714Aj.B. od 14.05.2014.godine

 

Poštovani, g. ministre,

Ovom prilikom izražavamo vrlo visok stupanj zadovoljstva naspram od Vas zaprimljenim koncizno i korektno sročenim aktom koji se tiče pripreme izvještaja i pravdanja sredstava po našem kodu za 2013. godinu po Odluci pod brojem 03-017-2968/2013 od 27. juni 2013.godine.

Mišljenja smo, da će Vas Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a upamtiti, a i cijeniti, kao prvog ministra koji je definitivno pravdanje naših sredstava oslobodio dosadašnjeg pristupa stereotipnog karaktera i isti podveo pod jednostavnost zdrave agende- metodologije koja se temelji na UN Konvenciji o pravima OSI, UN SP( Standardna pravila) i dobroj praksi zdrave partnerske saradnje.

Hvala Vama i Vašim saradnicima.

S poštovanjem!

U prilogu: Rekapitulacija finansijskog izvještaja za 2013. godinu ( Tabela).

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                                                                             Predsjedavajući KOIUS USK-a

a)     Naslovu                                                                                                                                                                                               Jusmir Alibabić

b)     a/a

logo-koo

 

                        Ul-Krupska br. bb  77000 Bihać Tel/fax.228-500 Mob:061 860 600

Datum:12.05.2014.g.

Predmet: Obavijest

Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza Unsko-Sanskog kantona (KOIUIS USK) ovim putem kao predstavnik invalidskog pokreta različitih profila invalididteta, te civilnih žrtava rata i porodocia sa djecom na području Unsko – Sanskog kantona obavještava sve članove – osobe sa invaliditetom i njihove porodice, te civilne žrtve rata i porodice sa djecom da će za svaki oblik aktivnosti, pa i protest koji od interesa za sve naše članove iz područja socijalne politike biti blagovremeni obavještavani.

KOIUIS USK je do sada, a i sada  i ubuduće ćeznati prepoznati esencijalne uzroke od značaja za status i prava osoba sa invaliditetom, te se pravovremeno fokusirati na odgovarajuće aktivnosti, pa i proteste od interese za ove kategorije kada to budemo prepoznali kao naš demokratski oblik prava o čemu ćete uvijek kao i dosada biti blagovremeno i objektivno informisani.

Ovom prilikom se javno ograđujemo od sporadičnog i pojedinačnog istupanja neznatnog broja naših članova za koje vjerujemo da su raznim manipulativnim oblicima, a i svojim neznanjem uvučeni u razne oblike protesta.

Cijeneći da je sloboda izraza u svakom obliku u jednom dijelu stvar pojedinca,  a u drugom dijelu obaveza poštovanja kodeksa – Statuta okreta – Udruženja iz kog isti dolazi, što znači kad dođe do kršenja određenog kodeksa ili Statuta KOIUIS USK će procijeniti stepen takvog prijestupa i na isti odgovoriti odgovarajućom mjerom.

Predsjedavajući KOOIUIS USK-a

                                                                                           Jusmir Alibabić

BIHAĆ, 29. aprila – Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom, danas je održao sastanak u cilju nastavka borbe za ostvarivanje prava.

Oni traže vraćanje prava na ortopedska pomagala, koja su im znatno umanjena, zatim prilagođavanje esencijalne liste lijekova, te oslobađanje plaćanja zdravstvene premije. Protestno okupljanje osoba sa invaliditetom, održano prije skoro mjesec dana, nije urodilo plodom. Zbog toga su savezi i Koordinacija koja okuplja ove članove, spremni na radikalnije mjere u borbi za svoja prava.

Ovom prilikom iz Koordinacionog odbora ističu kako će narednih dana organizirati nastavak potpisivanja peticije kojom traže ispunjenje svojih zahtjeva. Prvi na listi zahtjeva je smjena direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko- sanskog kantona Jasmina Husetića. U protivnom, kao što su i najavili, bit će prinuđeni na zadnju i najradikalniju mjeru – štrajk glađu.

(rtvusk.ba)

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.