Ul. Krupska bb 77000 Bihać Mob:061/416 907,061/443 669 e-mail:polimiusk@gmail.com

 

Esselamu alejkum!

 

U svoje lično ime i u ime Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom
Unsko-sanskog kantona sa svojim vjerskim ubjeđenjem, nacionalnim opredjeljenjem –
građanskom proveniencijom, jezikom bosanskim, čovjekom koji s pravom drži i živi poslije
mnogo stotina godina svoju institucionalnu pripadnost, odnosno državotvornost, djelim s vama
zadovoljstvo i obavezu da nam čestitam Dan državnosti naše drage Bosne i Hercegovine i da
nam dam u zadaću da ne stremimo kad će, ko će i koliko sačuvati Bosnu i Hercegovinu, nego
da je sa svim ovim obilježjima koje sam naveo i ja i vi sa svim drugim dozvoljenim
mogućnostima čuvamo i sačuvamo kao svoju jedinstvenu i jedinu Domovinu i nas u istoj.
Dakle, Gospodaru naš pomozi nam da čuvamo i očuvamo Bosnu i Hercegovinu i nas u Bosni i
Hercegovini do sudnjeg dana.Amin.
Za sve one u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine koji je doživljavaju, vole kao
svoju Domovinu.Selam

 

 

Predsjedavajući KOUIS OSI USK
Jusmir Alibabić

 

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.