D.o. o. za zapošljavanje invalida „Bifon“ Bihać je preduzeće socio-humanog karaktera, djeluje na području Unsko-Sanskog kantona i glavni pravac djelovanja preduzeća je:

  • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  • Rehabilitacija i osposobljavanje osoba sa invaliditetom;
  • Distribucija ortopedskih pomagala i
  • Servisiranje ortopedskih pomagala.

 

Osnovan je 07.02.2000. godine od strane Udruženja građana oštećenog sluha i govora Unskog-Sanskog kantona  (UGOSG USK) koje okuplja preko 1000 članova sa lakšim i težim oštećenjem sluha i govora, kao i ostale kategorije invalida.

Kontakt podaci:

Naziv: Bifon d.o.o. Preduzeće za zapošljavanje invalida

Adresa: ul. V korpusa 27/1 Bihać

Mobilni broj : +387 (0)61 176 768

Telefon/fax: +387 (0)37 226 048

Web stranica: www.bifon.org

E-mail: bi-fon@hotmail.com;

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.