Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-Sanskog Kantona Posjeta masovnoj grobnici Tomašica, opština Prijedor

Posjeta masovnoj grobnici Tomašica, opština Prijedor