Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-Sanskog Kantona Svečani prijam povodom obilježavanja Međunarodnog dana OSI 03.12.2013

Svečani prijam povodom obilježavanja Međunarodnog dana OSI 03.12.2013