Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-Sanskog Kantona Zajednička posjeta masovnoj grobnici Tomašice – preko 2000 građana

Zajednička posjeta masovnoj grobnici Tomašice - preko 2000 građana