BIHAĆ, 29. aprila – Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom, danas je održao sastanak u cilju nastavka borbe za ostvarivanje prava.

Oni traže vraćanje prava na ortopedska pomagala, koja su im znatno umanjena, zatim prilagođavanje esencijalne liste lijekova, te oslobađanje plaćanja zdravstvene premije. Protestno okupljanje osoba sa invaliditetom, održano prije skoro mjesec dana, nije urodilo plodom. Zbog toga su savezi i Koordinacija koja okuplja ove članove, spremni na radikalnije mjere u borbi za svoja prava.

Ovom prilikom iz Koordinacionog odbora ističu kako će narednih dana organizirati nastavak potpisivanja peticije kojom traže ispunjenje svojih zahtjeva. Prvi na listi zahtjeva je smjena direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko- sanskog kantona Jasmina Husetića. U protivnom, kao što su i najavili, bit će prinuđeni na zadnju i najradikalniju mjeru – štrajk glađu.

(rtvusk.ba)

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.