Ul. Hamzibegova br.2, Sanski Most,Mob:061/443 669,061/416907,email:polimiusk@gmail.com

KAMPANJA «DJELUJMO ZAJEDNO »AKTIVIZAM „UZ ZID“

Pod posebnim okolnostima prouzročenim koronavirusom uz poštivanje važećih epidemioloških
mjera.Koalicija strategije za unapređenje prava i položaja OSI (2016 – 2021)

Datum:27.01.2010.g.
Broj:1-01-27/2021NZ

 

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike USK
Ul.Alije Đerzeleza br.2
77000 Bihać
I OSTALIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM PREDSTAVNICIMA VLASTI

 

Predmet:Obavijest

 

Poštovana/i,

 

Po neznam koji put ova Koordinacija vam se obraća u nastojanju da čujete, vidite i prepoznate nadamo se
kontinuirani oblik sistemske diskriminacije, torture, zlostavljanja, nasilja, te isključenosti iz svakog oblika
dijaloga kao i onemogućavanja sredstava za redovan oblik finansiranja svih naših udruženja i saveza.
Sve ovo naravno na nezakonit način kršeći pri tome sve međunarodne i domaće propise koji se odnose
na prava i potrebe OSI(osoba sa invaliditetom) i njihove kredibilne predstavnike udruženja i saveza.
Sve ovo je počelo 28.11.2018.godine po istrajavanju Hazima Kapić, Ivanke Krizmanić, Azeme Babić i dr.
Isti udruženim oblikom zloupotrebom položaja i ovlaštenja, trgovinom uticaja od tada uporno lažu javnost
o našim tobožnjem buntovničkom netransparentnom i kriminalnom načinu rada.
Naravno da sve ovo, kao oblik njihove rješenosti da naš rad ospore i zabrane proizilazi iz razloga naših
kvalitetnih i jedinstveno profiliranih aktivizama u interesu boljitka OSI u punom smislu te riječi.
U prethodnom periodu kao i sad često smo različitim argumentovanim aktima pozivali sve vas da se u
okviru vaše nadležnosti aktivnije unesete u flagrantno kršenje osnovnih ljudskih prava od strane gore
pomenutih aktera prema ovoj Koordinaciji.
Niste dosad čuli, vidjeli i prepoznali potrebu vašeg angažmana u smislu vaše reakcije prema promjeni
ovakvog odnosa pomenutih predstavnika prema nama.Tražili smo mnogo puta radno konsultativne

sastanke po ovom problemu kako bi se isti rješavao od svih vas i osim od rjetkih većina vas niste
pokazali razumijevanje po našim brojnim prethodnim i sadašnjim pozivima.Pominjali smo da ćemo
koristeći sva demokratski dopustiva prava reagirati, ni tomu niste dali nikakvog značaja.
Mislim da nemamo više vremenskog prostora o verbalnom predstavljanju naših radikalnih i demokratski
dopustivih koraka kao što su:blokada saobraćajnica, kantonalnih institucija, štrajka glađu i drugih oblika
nezadovoljstava kojima želimo poslati poruku o neodrživom odnosu gore pomenutih predstavnika
resornog ministarstva prema ovoj koordinaciji.
Ako vi budete smatrali, a i odabrali isti način odnosa kao i do sada prema svim našim dopisima
razumjećemo da ste nam zaista ostavili prostor da reagiramo onako kako ne želimo, ali u nedostatku
mogućnosti za podnošenje ovakvog odnosa prema nama moramo.
Naravno pokušaće gore pomenuti predstavnici resornog Ministarstva kao i do sada da nas predstave
buntovnicima i kriminalcima kroz naručene policijske i druge oblike pritiska i zastrašivanja, no dokazat
ćemo kao i do sada da se mi takvih montiranih procesa ne plašimo.
U interesu istine u prilogu ovog dopisa vam dostavljamo argumentovane ishode sudskih epiloga, kao i
podrške Međunarodne zajednice koji potvrđuju sve dosadašnje naše navode.Očekujemo i pozivamo sve
vas da se u razumnom vremenskom periodu od 21 dan do 16 februara kroz radno konsultativni sastanak
odazovete i uključite u rješavanju problema na koji mi od 2018 godine ukazujemo.
Ako budete smatrali da je ovo samo naš problem mi ćemo u tom slučaju postupiti po svim gore
demokratski dopustivim aktivizmima, a o datumu realizacije isti ćemo vas naknadnim dopisom informisati
i neka onda u tom slučaju svako od nas ponese dio odgovornosti za posljedični ishod.
Napomena:
Velik broj je onih koji su pod istražnim ili pred istražnim radnjama po raznim osnovama i njihovi statusi i
visoke novčane prinadležnosti nisu ni po jednom osnovu upitne, a nas su pomenuti predstavnici resornog
Ministarstva klevetnički bez ikakvih argumenata proglasili netransparentnim i kriminalcima bez do sada
ni jednog argumenta.Dakle oni su nas optužili, presudili i kažnjavaju bez ijednog na Zakonu zasnovanog
osnova i da nonses bude veći vi ste većina vas to prihvatili i zato evo ovom prilikom Sudski epilog koji je
odgovor na montirane i naručene procese od strane gore pomenutih predstavnika resornog Ministarstva
prema nama.
A evo i izraza podrške prestavnika Međunarodne zajednice prema našim aktivizmima. Ne znamo mi da li
će i ovo biti dovoljno, ali mi ćemo neumorno i istrajno tražiti od svih vas da u okviru vaše nadležnosti po
različitim osnovama date svoj doprinos da se ovo stanje prema nama prevaziđe.

 

Pomenuti dokumenti su ovdje

 

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:
-Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK
-Ministarstvo finansija USK,
-Ministarstvo obrazovanja,
-Ministarstvo boraca USK
-Premijer USK,MUP USK,Ministarstvo pravde USK
-Predsjedavajući Skupštine USK
-Poslanicima USK
-Tužilaštvo i Sud USK
-Kantonalne političke stranke
-Ambasador Johann Sattler
-Mediji, Naša stranica
-KOUIS OSI USK
-Predstavnici (EEAS –SARAJEVO)EUD BiH Biljana Tomić Program menađžer
-Federalno ministarstvo zdravstva
-FMRSP
-Kabinet Premijera Federacije BiH-Fadil Novalić
-Tajnica Vlade BiH Edita Kalajđžić
-Dopremijer i ministrica finansija-Jelka Milićević
-Dopremijer i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača
-a/a

 

KOORDINACIONI ODBOR UDRŽENJA I SAVEZA OSI USK
Koordinator ove aktivnosti Enes Alibegović
Predsjedavajući KOUIS OSI USK Jusmir Alibabić

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.