Poštovani/a,

Ovom prilikom Vas želimo obavijestiti, a i pozvati da zajedno posjetimo masovnu grobnicu Tomašica kod Prijedora, kao jednu od najvećih masovnih stratišta nedužno ubijenih. Na ovaj način želimo čuvanjem sjećanje otrgnuti od zaborava ovakva i slična mjesta stradanja nedužnih, te zagovaranjem izgradnje memorijalnog centra za ove ubijene svake godine iznova podsjećati da se ovo više nikad i nikome ne desi. Polazak iz Sanskog Mosta je 21.11.2013.g. u 10 00 sati, a protokolarni dio skupa na pomenutoj masovnoj grobnici će se desiti u 12 i 30 h istog dana. Inicijativu za organizaciju ovog skupa je pokrenulo kantonalno udruženje civilnih žrtava rata i porodica sa djecom USK-a, Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza USK-a, Međžlis Islamske zajednice Sanski Most, Savez logoraša BiH, Udruženje –Pokret «Majke enklava Srebrenica i Žepa, Mreža nevladinih organizacija( AKOS MOST, ATIS,DIRHEM i EXIT MEDIA), Udruženje DŽB Brekovica te ostalih organizacija i udruženja civillnog društva.

Tomašica plakata-new designf3

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.