Udruženje građana oštećenog sluha i govora sa sjedištem u Bihaću, registrovano 1953. godine kao općinsko udruženje, a od 1998. godine kao i kantonalno, djeluje na području Unsko-Sanskog kantona. Trenutno broji oko 2000 članova. Predsjednica udruženja je Jasminka Filipović.

Pored Statutom definisanih ciljeva, od 1999. godine pod nazivom projekta “Tišina nije njihova sudbina” uz dobru suradnju projekt-koordinator gospođa Enisa Ćurtović, tadašnjeg predsjedika udruženja Turnić Ismeta i aktivistu – volontera Bilku Žerić,roditelj dječaka oštećenog sluha i govora, provodi glavnu aktivnost kroz pružanje usluga BESPLATNE rehabilitacije slušanja i govora djeci pred/školskkog uzrasta.

2000. godine formira igraonicu “JA IMAM PRAVO DA SE IGRAM”. Danas nakon nabavke potrebne,a neophodne opreme igraonica “Ja imam pravo da se igram” ima svoj novi izgled. Posjeduje tri kabineta i to:

 • dva za individualni i
 • jedan za grupni rad i stručni tim.

Stručni tim sačinjavaju:

 • magistar nauka defektolog – logoped,
 • voditelj art-kreativne radionice,
 • voditelj muzikoterapijske radionice i
 • psiholog

Vrste terapija koje se održavaju u našem udruženju:

 • -INDIVIDUALNA GOVORNO JEZIČNA TERAPIJA
 • -GRUPNA GOVORNO-JEZIČNA TERAPIJA
 • -ART-KREATIVNA TERAPIJA
 • -MUZIKOTERAPIJA
 • -PLAY TERAPIJA

Pored kabineta za rehabilitaciju formirana je i ART kreativna radionica djece i mladih u udruženju.

Sve aktivnosti se provode pod budnim okom predsjednice udruženja Jasminke Filipović i vjerne dugogodišnje volonterke Bilke Žerić, direktorica firme Bifon Bihać za zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji je osnivač UGOSG USK-a.

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

 • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
 • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
 • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
 • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.